Πανορθόδοξη Σύνοδος: Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καλεῖ τὶς Ἐκκλησίες νὰ συμμετάσχουν

2276585949.jpg

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπεύθυνε σὲ καθεμία ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ποὺ σύμφωνα μὲ τὶς νεώτερες εἰδήσεις ἐξέφρασαν ἐπιφυλλάξεις γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ἢ μέρος αὐτῆς, ἔκκληση νὰ συμμετάσχουν ἐπικαλούμενο τὴν ἐπικράτηση τῆς λογικῆς. Στὶς 19-26 Ἰουνίου θὰ πρέπει νὰ συναντηθοῦν οἱ ἐπικεφαλεῖς τῶν 14 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο.

 

Πρόσφατα ἐκδήλωσαν κριτικὴ στάση ὁρισμένες Ἐκκλησίες, ὅπως ἡ Ἐκκλησία στὴ Γεωργία καὶ τὴ Βουλγαρία, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπαπειλούμενη μὴ συμμετοχή τους στὴ Σύνοδο. Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔθεσε ὡς προϋπόθεση μία συνέλευση ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν πρὸ τῆς Συνόδου, ὥστε νὰ διευθετηθεῖ ἡ διαφοροποίηση τῶν τοποθετήσεων. Ἡ Ἐνδημοῦσα Σύνδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ ἀνακοίνωσή της τῆς 6ης Ἰουνίου ἐπεσήμανε, ὅτι θὰ πρέπει νὰ τηρηθεῖ ἡ προβλεπόμενη διαδικασία, ὅπως ἀκριβῶς εἶχαν ἀρχικῶς ἀποφασισθεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ὅλες οἱ Ἐκκλησίες θὰ πρέπει νὰ λάβουν μέρος στὴ Σύνοδο καὶ ἐκεῖ νὰ προσκομίσουν τὶς εἰσηγήσεις τους γιὰ ἀλλαγές, διορθώσεις ἢ προσθῆκες, σύμφωνα μὲ τὴν ἡμερισία διάταξη. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς ἐπικεφαλὴς αὐτοῦ, καλεῖ τὶς Ἐκκλησίες νὰ σεβασθοῦν τὶς ὑπογραφές τους.  

 
Τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ἐνδημούσας Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου.
 

Συνῆλθε σήμερον ἐκτάκτως, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός ἐπισκόπησιν τῆς πορείας τῆς χάριτι Θεοῦ συγκληθείσης καί ἤδη ἐπί θύραις Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος, μετ᾿ ἐκπλήξεως καί ἀπορίας ἐπληροφορήθη τάς ἐσχάτως ἐκφρασθείσας θέσεις καί ἀπόψεις ἐνίων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί, ἀξιολογήσασα αὐτάς, διεπίστωσεν ὅτι οὐδέν θεσμικόν πλαίσιον ὑφίσταται πρός ἀναθεώρησιν τῆς ἤδη δρομολογηθείσης συνοδικῆς διαδικασίας. Ὅθεν, ἀναμένεται, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, νά προσκομίσουν τάς τυχόν «προτάσεις τροπολογιῶν, διορθώσεων ἤ προσθηκῶν εἰς τά ὁμοφώνως ἐγκριθέντα κείμενα ὑπό Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως» (βλ. ἄρθρον 11), πρός τελικήν διαμόρφωσιν καί ἀπόφανσιν κατά τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς πρωτεύθυνος Ἐκκλησία διά τήν διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, καλεῖ ἅπαντας νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μετάσχουν εἰς τάς, κατά τάς προκαθωρισμένας ἡμερομηνίας, ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὡς πανορθοδόξως ἀπεφασίσθη καί ὑπεγράφη τόσον ὑπό τῶν Προκαθημένων εἰς τάς Ἱεράς Συνάξεις αὐτῶν ὅσον καί ὑπό τῶν ἐξουσιοδοτημένων ἑκάστοτε Ἀντιπροσωπειῶν καθ᾿ ὅλην τήν μακράν προπαρασκευαστικήν τῆς Συνόδου διαδικασίαν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
13
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


7. März 2021: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle