Χειροτονία νέου Διακόνου στὴ Βιέννη

2692596491.jpg

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 29 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Νικολάου Ράππερτ. Μετὰ τὴ χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη καὶ ὑποδιάκονο κατὰ τὸν Ὄρθρο, ἀκολούθησε ἡ χειροτονία εἰς διάκονο στὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας. Μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο συλλειτούργησε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ποὺ μετέβη ἀπὸ τὴν Κύπρο εἰδικὰ γιὰ νὰ παραστεῖ στὴ χειροτονία. Μὲ τοὺς ἐπισκόπους λειτούργησαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος, ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ Πρωτοπρτεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Νικολίτσης, ὁ π. Ἰωάννης Μόγκα, ὁ π. Ἀλέξανδρος Λάπιν, ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Ἀρσένιος.

 

160601 6Στὴν προσλαλιά του ὁ χειροτονούμενος ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν πατερικὴ φροντίδα, ποὺ ἐπέδειξε, εὐχαρίστησε δὲ καὶ τὴν οἰκογένειά του γιὰ τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴ συμπαράταση. Ὁ π. Νικόλαος τόνισε ὅτι χάρη στὴ φιλανθρωπία του ὁ Θεὸς ἔχει μία ἰδιαίτερη καὶ ξεχωριστή κλήση γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Ἀνέφερε μάλιστα ὅτι διὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου τὸν κάλεσε στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα νὰ ἐπιτύχει αὐτὴν τὴν ἀποστολὴ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4,5-42), ἀπ’ ὅπου ὁ Χριστὸς ζήτησε νερὸ γιὰ νὰ πιεῖ καὶ στὴ συνέχεια τῆς προσέφερε τὸ ζῶν ὕδωρ. Μὲ τὴ στάση Του αὐτὴ ὁ Χριστὸς προκάλεσε σκάνδαλο γιὰ τρεῖς λόγους, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος: πρῶτον, ἠθικὸ σκάνδαλο, γιατὶ συνομίλησε μὲ μία γυναίκα, ποὺ μάλιστα ἐλογίζετο ἁμαρτωλὴ καὶ τῆς ζήτησε νερό. Δεύτερον, προκάλεσε προβληματισμὸ σὲ φυσικὸ ἐπίπεδο, καθὼς προσέφερε στὴ γυναίκα τὸ ζῶν ὕδωρ, ποὺ ὅποιος τὸ γεύεται δὲν διψᾶ, ἀλλὰ ἔχει πάντοτε ἐπάρκεια χωρὶς νὰ χρειάζεται κάποιο σκεῦος ἢ κάποιο ἄλλο ἀντικείμενο. Τρίτον, καθὼς ἀντιπαρῆλθε τὶς ἠθικὲς καὶ κοινωνικὲς συμβάσεις καὶ συνομίλησε μὲ μία Σαμαρείτιδα, ποὺ ἀνῆκε σὲ ἕνα ἔθνος ἐχθρικὰ διακείμενο πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι ἀπέφευγαν κάθε συναναστροφή.

Καὶ ὁ Χριστὸς συνομίλησε μὲ τὴ Σαμαρείτιδα, γνωρίζοντας ὅτι ἡ συναναστροφή αὐτὴ θὰ προκαλέσει σχόλια καὶ θὰ θεωρηθεῖ σκάνδαλο. Ὑπερέβη ὅμως τὶς συμβάσεις, ὥστε νὰ εὐαγγελίσει στὴ γυναίκα τὴν ἀλήθεια. Καὶ καθὼς ἡ Σαμαρείτιδα ξεκίνησε νὰ ἀποδέχεται τὴν ἀλήθεια, δὲν κράτησε αὐτὴ τὴ χαρὰ μόνον γιὰ τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ γύρισε στὸ χωριό της καὶ ἀφηγήθηκε, ὅσα τῆς συνέβησαν. Ἀντίστοιχα πρέπει νὰ συμπεριφέρονται καὶ οἱ κληρικοὶ καθημερινά, πρέπει πάντοτε νὰ προσπαθοῦν νὰ εὐαγγελίζονται τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴν κρατοῦν τὴν εὐφροσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἴδιους, ἀλλὰ νὰ τὴ μοιράζονται μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος.

160601 7Τόνισε μάλιστα στὸν χειροτονούμενο, ὅτι ἡ Διακονία καὶ ἡ Ἱερωσύνη εἶναι δωρεὰ καὶ Χάρις τοῦ Θεοῦ, δὲν ἀποτελοῦν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο δικαίωμα ἢ προνόμιο, τὸ ὁποῖο ἔλαβε κανεῖς κατ’ ἀξίαν ἢ ἔχει δικαίωμα νὰ τὸ ἀπαιτήσει. Ἀντίστοιχα ἡ χειροτονία δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ ἀπὸ τὸν κληρικὸ ὡς ἀφορμὴ νὰ θεωρεῖ ἑαυτὸν καλύτερο ἢ καὶ ἅγιο, ἀλλὰ ὡς συνάνθρωπο. Γιατὶ κάθε ἄνθρωπος ἔχει παρὰ τὶς ἴδιες ἀδυναμίες ἢ χάρη στὶς ἀρετές του ἕνα ἰδιαίτερο δρόμο πρὸς τὸ Θεό, μία μοναδικὴ δυνατότητα συνδέσεως μαζί Του. Ὅσα συμβαίνουν στὴ ζωή μας, συσβαίνουν χάρη στὸ θεῖο Θέλημά Του, γι’ αὐτὸ κάποιο ἐκλήθησαν εἰς τὴν διακονία καὶ τὴν ἱερωσύνη, ἄλλοι δὲ ἔλαβαν ἄλλες ὑποχρεώσεις καὶ ὑπηρεσίες. Σημασία ἔχει νὰ ἐπιτελοῦμε τὴν ἀποστολή μας μὲ ἀγάπη καὶ εὐτυχία.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπεύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος στοὺς γονεῖς τοῦ χειροτονούμενου γιὰ τὴν μέχρι τώρα συμπαράσταση καὶ ἀνατροφή, ποὺ ἐπέδειξαν στὸν υἱό τους καὶ τὸ καθοδήγησαν στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, θέτοντας ἔτσι τὸ θεμέλιο γιὰ τὴν ἐπιτελούμενη χειροτονία. Εὐχαρίστησε μάλιστα τὴν οἰκογένεια τοῦ Νικολάου Ράππερτ γιὰ τὴν ἀπόφασή τους, νὰ ἀκολουθήσουν τὴν κλήση τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸν ὑποστηρίξουν καὶ νὰ σταθοῦν στὸ πλευρό του στὴν διακονία του στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὸν νέο Διάκονο καὶ στὴν οἰκογένειά του πολλὰ καὶ εὐλογημένα ἔτη στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ γιὰ κάθε ἀγαθό.

Στὴν χειροτονία παρευρέθηκαν καὶ πολλοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ δοῦν τὴν χειροτονία τοῦ νέου Διακόνου καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦν, ἀνάμεσά τους ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βιέννης, Αἰδ. Dariusz Schutzki CR, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Kardinal-König-Hauses Αἰδ. Christian Marte SJ, ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Β΄ Διαμερίσματος Αἰδ. Ferenc Simon καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente, Dr. Johann Marte.

Τέλος, μετὰ τὴν ἀκολουθία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴ Βιέννη καὶ τὸν συνδέει μακρὰ φιλία μὲ τὸν χειροτονούμενο, ὅπως ἄλλωστε καὶ μὲ τὴν Μητρόπολη Αὐστρίας ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς διακονίας του σὲ αὐτή.

 

160601 9160601 8160601 10160601 11

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
13
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle