Ἡμέρα Περιβάλλοντος: Ὁ Παναγιώτατος γιὰ τὴν διαφύλαξη τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς

3351861049.jpg

Ἔκκληση γιὰ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη διαφύλαξης τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀνθρωπότητος ἀπεύθυνε στὸ μήνυμά του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ὁ Παναγιώτατος στὸ μήνυμά του γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Δημιουργίας (1η Σεπτεμβρίου) ἀπεύθυνε ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους γιὰ μετάνοια. Ἀφενὸς μὲν παρότρυνε στὴν ἀλλαγὴ  τοῦ τρόπου ζωῆς, ποὺ θὰ βασίζεται στὴν ἔλλογη χρήση τῶν φυσικῶν πόρων, ἀφετέρου δὲ τόνισε τὴν ἄμεση ἀναγκαιότητα γιὰ ἐνισχυμένα μέτρα διαφύλαξης ἔναντι τῶν καταστροφῶν τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, ὅπως ἐκείνων στὴν Μέση Ἀνατολή.

Ἡ παροῦσα οἰκολογικὴ κρίση βασίζεται στὴν πνευματικὴ κρίση, κατὰ τὸν Παναγιώτατο, καθὼς εἶναι ἀποτέλεσμα «τς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ τῆς ἁρπακτικῆς διαθέσεως». Σὲ μία προσπάθεια νὰ άποκτήσει περισσότερη εὐμάρεια καὶ ἐπιδοθεῖ σὲ ἀχαλίνωτο καταναλωτισμὸ ὁ ἄνθρωπος ἐπέφερε τὴν ἐξάντληση τῶν φυσικῶν πόρων, ἐπισήμανε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραπέμποντας στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη τὸν περασμένο Ἰούνιο. Ἔτσι ὁ Παναγιώτατος ἀναφέρεται στὶς Ἀποφάσεις τῆς Συνόδου γιὰ μία ἔμμετρη καὶ συνετὴ χρήση τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν.

Ἡ σύγχρονη καὶ καλπάζουσα τεχνολογικὴ πρόοδος δὲν θὰ πρέπει «νὰ μᾶς άποπροσανατολίζει ὥστε νὰ μὴν ἀναλογιζώμεθα σοβαρῶς πρὸ ἕκάστου τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος τὰς ἐπιβαρύνσεις τὰς ὁποίας αὐτὸ προκαλεῖ εἰς τὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ εἰς τὸν πολιτισμόν, καὶ ἐν γένει πάσας τὰς συναφεῖς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ ὁποῖα δύνανται νὰ εἶναι -καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι- λίαν ἐπικίνδυνοι καὶ καταστροφικαὶ διὰ τὴν κτίσιν καὶ διὰ τὴν ζωὴν τῶν ἐμβίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὄντων», γράφει ὁ Παναγιώτατος

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τόνισε ἀκόμη στὴν ποιμαντικὴ ἐπιστολή του ὅτι παραλλήλως μὲ τὴν οἰκολογικὴ κρίση ἐπαπειλεῖται καὶ ἡ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη διαφύλαξης, «παραλλήλως μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον νὰ διαφυλάξουμε τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιά, ποὺ ἀπειλείται ἀπὸ τὴν κλιματικλὴ ἀλλαγή, τὶς πολεμικὲς συρράξεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ ἄλλες αἰτίες».

«Ὁ πολιτισμός ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ προικισθέντος διά λογικοῦ νοός ἀνθρώπου ὡς ἐκ τούτου δέ, καί ὁ πρός αὐτό σεβασμός εἶναι αὐτονόητος καί ἐπιβεβλημένος, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί τιμᾶται ὡς ἡ κορωνίς τῆς Θείας Δημιουργίας», ἀνέφερε ὁ Παναγιώτατος.

«Οἱ πολιτισμικοί θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ὡς μνημεῖα θρησκευτικά καί πνευματικά, ἀλλά καί, ὡς διαχρονική ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, ἀνήκουν εἰς ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα καί ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τά κράτη ἐντός τῶν συνόρων τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν τούς αὐτούς κινδύνους πρός τό περιβάλλον καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα διά τήν προστασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καί τῶν ἀτιμήτων ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ κρίνεται ἐπιβεβλημένη, διά τό εὖ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου».

Διαβᾶστε τὴν ποιμαντικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Ἡμέρα Περιβάλλοντος: Ὁ Παναγιώτατος γιὰ τὴν διαφύλαξη τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle