Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ τῆς οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία

2334087881.JPG

Τήν Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ἐ.ἕ. ὑπεγράφη μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλως Αὐστρίας καί Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Oὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, Σύμφωνο συνεργασίας μέ σκοπό τήν προώθηση τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς, ἀλλά καί πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς συνεργασίας ἡ οὑγγρική Κυβέρνηση πρόκειται νά παραχωρήσει, στήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τό κτήριο τῆς ὁδοῦ Múzeum Utca 11, στό ὁποῖο θά στεγαστοῦν οἱ ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐξαρχίας καί θά διαμορφωθεῖ ἀνάλογος χῶρος γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες αὐτῆς. Ἐπίσης στό κτήριο αὐτό προβλέπεται νά στεγαστοῦν ἡ Πατριαχική Ἀκαδημία καί τό Ἑλληνικό Σχολεῖο, μέ πρώτιστο σκοπό κυρίως τήν καλλιέργεια τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ἀλλά καί τό Μουσεῖο Ἐκκλησιατικῆς Τέχνης. Τέλος, στό κτήριο αὐτό θά λειτουργήσει καί Ξενώνας φιλοξενίας. Ἡ νέα ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας φιλοδοξεῖ γενικότερα νά ἀποτελέσει χῶρο τῆς ἀνάπτυξης τοῦ διαλόγου καί πολιτιστικό κέντρο συνάντησης ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

3014213306.JPG

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, κατά τήν διάρκεια τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας, εὐχαρίστησε τήν οὑγγρική Κυβέρνηση καί ἰδιαιτέρως τόν Πρωθυπουργό κ. Viktor Orbán, ἀλλά καί τόν Ἀναπληρωτή Πρωθυπουργό κ. Zsolt Semjén γιά τήν πολύτιμη ὑποστήριξη καί βοήθεια τους ἀπό τίς ἀπαρχές τῶν συνομιλιῶν αὐτῶν μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν. Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εὐχαρίστησε τόν ὑπεύθυνο Ὑπουγό κ. Zoltán Balog καί τόν Γενικό Γραμματέα κ. Miklós Soltész γιά τήν συνεργασία τους στήν προσπάθεια ὑλοποίησης τοῦ σχεδίου αὐτοῦ, τό ὁποῖο καί τελικῶς κατέστη ἀγλαόκαρπον. Στή συνέχεια, ἀναφέρθηκε στίς πολύχρονες καί πολύ στενές σχέσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας μέ τήν Οὑγγαρία καί στούς ἀγῶνες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν χριστιανικῶν ριζῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλά καί γιά τήν προώθηση μιᾶς ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν χωρῶν μέ τήν ἔννοια μιᾶς κοινωνίας τοῦ συνεῖναι ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν ἢ ἄλλων πεποιθήσεων. Στό πλαίσιο αὐτῶν τῶν ἀγώνων τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει συνεισφέρει οὐκ ὀλίγα καί στήν προάσπιση τῆς διασφάλισης τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας στήν Οὑγγαρία.

Ὁ ὑπεύθυνος Ὑπουργός κ. Zoltan Balog στήν ἀντιφώνησή του, ἐξέφρασε τήν αἰσιοδοξία του σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά ἀποτελέσματα τῆς συνεργασίας αὐτῆς, ἀλλά καί τήν βεβαιότητά του ὅτι ἡ νέα ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θά συνεισφέρει ἀναμφίβολα ἐκ νέου στήν ὑπεράσπιση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν στήν Εὐρώπη. Ἐν τέλει τόνισε, ὅτι ἡ ἕδρα αὐτή θά καταστεῖ ἐπίσης καί κέντρο ὤθησης γιά τήν περαιτέρω κοινωνική συνοχή τοῦ οὑγγρικοῦ Ἔθνους, καθώς καί συνάντησης ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

1693946142.jpg 1409246069.jpg

146370735.JPG 2281276687.JPG 3766862399.JPG

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle