Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

3907417348.jpg

Στὸ ἐφετινὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τονίζει, ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά Της νὰ βιώσουμε τὸ μέγα Γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε ὄχι μόνο μάρτυρες, ἀλλὰ καὶ συμμέτοχοι σὲ τοῦτο τὸ κοσμοσωτήριο Γεγονός. Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, συνεχίζει, διατυπώνει μὲ μία μόνο φράση τὸ μέγεθος καὶ τὴ σπουδαιότητα τῶν Χριστουγέννων: «ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», δηλαδή, «ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός». Σ΄ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ εἰσοδεύσουμε τὴ ζωή μας, νὰ νοηματοδοτήσουμε τὴν καθημερινότητά μας, νὰ ὑπερβοῦμε τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη μας καὶ νὰ πορευθοῦμε στὸ δρόμο ποὺ ὁ φιλεύσπλαχνος Θεὸς μᾶς ἄνοιξε διάπλατα μὲ τὴ Σάρκωσή Του καὶ μὲ ὅλο τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου, ἡ Θεία Γέννα, εἶχε ἕνα μόνο κίνητρο καὶ ἕνα μόνο σκοπό: τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν πρόσκληση νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος αἰώνια μὲ τὸν Θεό. Ἔτσι, ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται στὸν κόσμο γιὰ νὰ δείξει ἕνα τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἴδιος ἡ Ζωὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἔχει καθοριστικὴ σημασία στὴν καθημερινότητά μας ὡς Χριστιανῶν. Μὲ τὴ ζωή μας μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν μετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήριά Της μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, βιώνουμε ἀτελεύτητα τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Τέλος, εὔχεται στό καθόλου πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, οἱ ἡμέρες αὐτὲς νὰ μὴν εἶναι μόνο ἀφορμὴ προσωρινῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ νὰ ἀποτελέσουν ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τὴν αἰωνιότητα, τὴν ἀτελεύτητη ζωὴ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας.

Διαβάστε το μήνυμα εδώ.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
31
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle