Εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου

Τό Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2018 τελέστηκε μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στη Βιέννη ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου ἐκ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου (Λαρεντζάκη), μέχρι πρότεινος Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

3582397343.jpgΤῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐνῶ συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητρ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Σεβ. Μητρ. Ρεθύμνου καί Μυλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Σεβ. Μητρ. Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Σεβ. Μητρ. Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σουμπέρκ κ. Ἡσαΐας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, πλειάδα Πρεσβυτέρων καί Διακόνων ἀπό διάφορες Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας παρουσίᾳ ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό διάφορες πόλεις καί χῶρες, πού προσῆλθαν νά ἀναφωνήσουν τό Ἄξιος ἐκφράζοντας τοιουτοτρόπως τήν συγκατάθεση καί στήριξή των στό πρόσωπο τοῦ νέου Ἐπισκόπου.

Στόν χειροτονητήριο λόγο του ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού τοῦ συμπαραστάθησαν στήν μέχρι τοῦδε ἱερατική του πορεία, ἐνῶ παρεκάλεσε τούς καθόλου πιστούς πού παρευρέθησαν στήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του νά προσευχηθοῦν ὥστε νά φανεῖ ἀντάξιος καί νά ἀνταποκριθεῖ μέ ἐπιτυχία στή νέα του διακονία ἀπό τήν θέση πλέον τοῦ Ἐπισκόπου. Στήν προσφώνισή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στήν κλίση τοῦ ἐψιφησμένου Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν παιδική του ἡλικία καί τό πλούσιο ἔργο τό ὁποῖο ὁ χειροτονούμενος πραγματοποίησε κατά τό παρελθόν. Ἀκόμη, τόνισε, ὅτι ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα μεγίστης χαρᾶς, ἀφοῦ ὁ εὐαγγελικός λόγος „εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου“ πού ἀπευθύνεται στόν πιστό δοῦλο τῆς παραβολῆς τῶν ταλάντων, μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ καί στόν νέο Ἐπίσκοπό μας.

Ἄλλωστε, συνέχισε, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία ἀποτελεῖ τρόπον τινά μία συνέχεια τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς ἐπιφοίτησης δηλαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἀποστόλους γιά νά μπορέσουν νά ἀνταποκριθοῦν στό ἔργο τους. Βεβαίως, ἐκτός ἀπό μεγάλη χαρά καί εὐλογία, ἡ διακονία τοῦ Ἐπισκόπου μπορεῖ νά εἶναι βαρύς ζυγός καί σταυρός, τόν ὁποῖο καλεῖται νά φέρει στούς ὥμους του ὁ τελευταῖος, ἀφοῦ τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα περικλείει ἀγωνίες, θλίψεις καί μοναξιά.

1628271120.jpg

Ἀναφερόμενος στό παρελθόν τοῦ Θεοφιλεστάτου, σημείωσε ὅτι ὡς Πρεσβύτερος ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε πολλά χαρίσματα, τά ὁποῖα καί ἀξιοποίησε προσφέροντας ἔργα ἀγάπης στούς συνανθρώπους του. Ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς καλεῖται πλέον ἀπό τή θέση τοῦ Ἐπισκόπου νά ἀξιοποιήσει ἀκόμη περισσότερο αὐτά τά δῶρα τῆς θείας Ἀγάπης πρός ὄφελος τοῦ μελλοντικοῦ του ποιμνίου ἀφιερώνοντας πλήρως τόν ἑαυτό του στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τούς Πατέρες, Ἐκκλησία χωρίς Ἐπίσκοπο δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει, ἀλλά οὔτε καί Ἐπίσκοπος χωρίς Ἐκκλησία. Ἄλλωστε τά ἀρχιερατικά ἄμφια αὐτά τά δύο πράγματα ὑποδηλώνουν, τήν οὐράνια δόξα, ἀλλά καί τήν πλήρη ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία.

1752013521.jpg

Μετά τήν προσφώνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἀκολούθησε ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἐπισκόπου, ὅπου ἅπαντες ἀναφώνησαν τό Ἄξιος. Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος εὐλόγησε τούς καθόλου πιστούς, χάρισε στόν καθένα εἰς ἀνάμνησιν τῆς χειροτονίας του μία σμικρή εἰκόνα, ἐνῶ μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα, ὅπου ἦσαν ὅλοι ὅσοι παρευρέθησαν καλεσμένοι.

Τήν ἑπομένη, ἤτοι τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Θεοφιλέστατος προεξῆρχε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου μετά τό πέρας αὐτῆς ὁ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος παρουσίασε στό ἐκκλησίασμα ἐκ νέου τόν νέο βοηθό Ἐπίσκοπο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως εὐχόμενος ὁ Θεός νά τόν εὐλογεῖ καί νά τόν στηρίζει στήν ἄσκηση τοῦ ἐπισκοπικοῦ του ἀξιώματος.

1780810296.jpg

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος (Λαρεντζάκης) γεννήθηκε στήν κρητική πρωτεύουσα, τό Ἡράκλειο, ὅπου καί ἔφερε εἰς πέρας τίς ἐγκύκλιες σπουδές του. Κατόπιν, ἐφοίτησε στό Ἀνώτερο Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν. Ἀκόμη, μετά ἀπό εἰσαγωγικές ἐξετάσεις εἰσῆλθε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου καί ἀποφοίτησε. Τό ἔτος 1988 ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος στήν Ἱ.Μ. Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη στήν Κρήτη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Σφακίων καί Συβρίτου κ. Εἰρηναίου. Τό ἔτος 2000 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου. Ὑπηρέτησε ἀπό τό 1988 ἕως τό 2015 τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης καί ἀπό τό 2015 ἕως τό 2016 τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Ἀπό τό 2016 ἕως τό 2018 διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐνῶ τό 2018 τοῦ ἀπενεμήθη τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἐξελέγη παμψηφεί τόν περασμένο Αὔγουστο ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας. Θά διαμένει μονίμως στήν Βουδαπέστη, ὅπου καί θά μεριμνᾶ γιά τά διάφορα θέματα τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία.

 

2539331617.jpg

3705459322.jpg

1987120070.jpg

3683608887.jpg

3635422092.jpg

2841567235.jpg

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle