Β΄ Γενική Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης στή Βιέννη

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου τῆς  24ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ.  συνεκλήθη στήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἡ Β΄ Γενική Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τό τρέχον ἐκκλησιαστικό ἔτος στή Βιέννη.

Προηγουμένως τελέστηκε στόν Ἱ.Μ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση ἡ Θεία Λειτουργία συμπροσευχομένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου, οἱ ὁποῖοι ἦσαν καί οἱ κεντρικοί ὁμιλητές αὐτῆς τῆς Συνάξεως, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ καθόλου Κληρικοί καί Μοναχοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία. 

827898905.JPG

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκαν σέ ζητήματα πού ἅπτονται τῆς λειτουργικῆς καί λατρευτικῆς ζωῆς τῶν Ἐνοριῶν μας, ἐνῶ ἀκολούθησε ἐπικοδομητική συζήτηση μέ τούς Πατέρες καί ἐδόθησαν ἀπαντήσεις σέ ποιμαντικά θέματα, ἰδιαιτέρως σχετικῶς μέ τήν ἱερουργία τῶν Μυστηρίων καί τῆς Κατήχησης τῶν πιστῶν. Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔγινε καί στήν προσωπική ζωή τῶν Κληρικῶν. Ὁ Ἱερέας θα πρέπει πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα νά εἶναι ἀρεστός στόν Θεό κι ὄχι στόν κόσμο. Θά πρέπει νά ἔχει πίστη, προσευχή, ταπείνωση, πνεῦμα θυσίας, νά ἐξομολογεῖται καί νά εἶναι ἄριστος γνώστης τῶν Θείων Γραφῶν καί τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ἡ ζωή του νά εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πρότεινε, ἐν πρώτοις, νά ἀναγινώσκονται ἐφεξῆς στίς καθόλου Ἐνορίες μετά τήν εὐαγγελική περικοπή ἡ Ἐκτενής Δέησις, οἱ Δεήσεις καί οἱ Εὐχές τῶν Κατηχουμένων, καθώς καί οἱ Δεήσεις καί οἱ Εὐχές τῶν Πιστῶν, πρόταση τήν  ὁποία καί ἀπεδέχθησαν ἅπαντες. Κατά δεύτερον, ἅπαξ τῆς Ἑβδομάδος, ἤτοι κάθε Τετάρτη στίς 21.00, νά προσεύχονται ταυτοχρόνως ὅλοι οἱ Πατέρες ὑπέρ  πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων ἤ ἄλλη τινί θλίψει ἐξεταζομένων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἀλλά καί πάσης ψυχῆς χριστιανικῆς θλιβομένης. Ἄλλωστε ἡ δύναμη τῆς ὁμαδικῆς προσευχῆς, ὅπως βεβαιώνουν σύγχρονοι γέροντες, εἶναι πολλαπλάσια καί μπορεῖ νά κάνει πραγματικά θαύματα.  Μαζί, τήν ἴδια ὥρα ἀπό ὅπου κι ἄν βρισκόμαστε στόν πλανήτη μποροῦμε νά ἑνώσουμε τίς δεήσεις μας μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεός θά ἀνατρέψει κάθε δυσχερή κατάστασή μας. Ἡ δυσκολία πού περνᾶμε ὅλοι, πρέπει νά μᾶς ἑνώσει, ὥστε μαζί νά ἀναπέμψουμε θερμή ἱκεσία, ἔχοντας ἀκράδαντη τήν πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός, ὅπως ἔκανε πάντα, θά παρέμβει καί τώρα καί θά δώσει τήν λύση πού ἐκεῖνος κρίνει.

Κι ἐφέτος ἡ Σύναξη διεξήχθη σέ τρεῖς γλῶσσες, ἤτοι τήν ἑλληνική, τήν γερμανική καί τήν οὑγγρική. Μετά τό πέρας τῆς Β΄ Γενικῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη παρέθεσε νηστίσιμο γεῦμα, ὅπου μέσα σέ εὐχάριστο κλῖμα ἀνταλλάχθησαν ἀπόψεις, ἐμπειρίες, ἀλλά κι εὐχές γιά δύναμη καί πνευματική προκοπή. 2427332264.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle