Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου γιὰ τὴν Ἅγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Ὁ Σ. Μητροπολίτης Ἀρσένιος στὸ ποιμαντικὸ Μήνυμά του καλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς, νὰ συμμετάσχουν μὲ κατάνυξη καὶ συνέπεια στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, ἔστω καὶ μέσῳ τῆς ζωντανῆς μεταδόσεως, χωρὶς τὴ φυσικὴ παρουσία τους στὸ Ναό. Θυμίζοντάς τους ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ φοβοῦνται ἀλλὰ νὰ εἶναι θαρραλέοι καὶ «ἐλπιδοφόροι», τονίζει κατὰ λέξιν τὰ ἑξῆς: "Οὔτε στιγμὴ ὅμως δὲν ξεχνοῦμε τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος γιὰ τὴν τοῦ κόσμου Σωτηρία : «...καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται» (Λκ 12,7). Ἐκεῖνος ἐλέγχει τὶς εἰσόδους μας καὶ τὶς ἐξόδους μας καὶ «πάντα συντελεῖ εἰς ἀγαθόν». Κατὰ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες ἕως καὶ τὴν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι εὐκαιρία «ὄχι μόνο γιὰ λίγες ὧρες κατανύξεως καὶ περισυλλογῆς μπροστὰ στὴν ὀθόνη, ἀπ ́ ὅπου παρακολουθοῦμε τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἀλλὰ γιὰ ἐγκράτεια καὶ ἀληθινὴ στροφὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας μας πρὸς τὸν Πατέρα μας».

Ὑπενθυμίζει δὲ ὅτι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς  ἡ πίστη εἶναι πάντα «δι’ἔργων ἐνεργουμένη», καλὸ εἶναι νὰ «θυμηθοῦμε ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση τὴν ἀνάγκη νὰ λάβωμε δῶρα καὶ εὐλογία διὰ τῆς ἀνυστερόβουλης προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν ἀγαθῶν ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία» .

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Μηνύματος  τοῦ Σ. Μητροπολίτου βρίκεται ἐδῶ.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
3
4
8
10
11
13
29
31
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

02.08.2020: Achter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle