Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

3897317310.jpg

Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ Σχολείου εἰς Keszthely τῆς Οὑγγαρίας, τό ὁποῖο παρεπιπτόντως λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Οἰκονόμου Róbert Szentirmai καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς Μοναχῆς Ἀρσενίας Kupusz, τῶν Διδασκόντων καί Διδασκομένων μετά τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων αὐτῶν, εὐχόμενος στίς μαθήτριες καί στούς μαθητές καλή πρόοδο γιά τήν νέα σχολική χρονιά, ἐνῶ στό διδακτικό προσωπικό ὑπομονή καί καλή διάθεση στό ἔργο τους.

3458333858.jpg

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε καί τά ἐγκαίνια τῶν νέων χώρων τοῦ σχολικοῦ κτηρίου, οἱ ἐργασίες τοῦ ὁποίου εἶχαν προσφάτως ὁλοκληρωθεῖ. Ἡ ἐπέκτασις τῆς ἐκτάσεως τοῦ κτηρίου ἦταν ἀναπόφευκτος, καθώς κι ἐφέτος ὁ ἀριθμός τῶν μαθητριῶν καί μαθητῶν τοῦ σχολείου μας αὐξήθηκε πέραν τοῦ δέοντος. Στόν χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε, ἐν πρώτοις, τήν Διευθύντρια Zsuzsanna Molnar γιά τόν συνεχή κόπο της στήν ἐπίλυση τῶν σχολικῶν ζητημάτων, τούς Διδάσκοντες γιά τό ὑψηλό ἔργο κοινωνικῆς εὐθύνης πού ἐπιτελοῦν, ἀλλά καί τίς μαθήτριες καί τούς μαθητές γιά τήν ἀγάπη καί τήν χαρά τῆς συμμετοχῆς τους στό σχολεῖο τους. Κατά δεύτερον, ὑπενθύμισε τήν ἀποστολή τῶν σχολείων τῆς Ἐξαρχίας μας, ἡ ὁποία ἀναμφιβόλως συνίσταται στήν ἐκπροσώπηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν, καθώς καί στόν ἐνστερνισμό τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου μας. Ἀκόμη, ἐκάλεσε τά παιδιά νά ἀκολουθοῦν τόν Χριστό καί νά μένουν πάντοτε στήν ἀγάπη του, ἐνῶ ἀπευθυνόμενος στούς ἐνήλικες, τούς προέτρεψε νά ἐμπιστεύονται στούς χαλεπούς τούτους καιρούς τήν Ἐκκλησία ἀκολουθῶντας τήν ἀποστολική προτροπή ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι ὡς πυξίδα πνευματικῆς πορείας καί ζωῆς, καλλιεργῶντας τοιουτοτρόπως καί τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν τους. Ἀκολουθῶντας τήν Ἐκκλησία καί κατά συνέπεια τόν Χριστό, ἐξομοιώνονται μέ ἄρρητο τρόπο μαζί Του καί ἱκανώνονται νά σηκώνουν τά βάρη ἤ καί τίς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων. Αὐτός ὁ τρόπος βίωσης τοῦ Εὐαγγελίου μᾶς καθιστᾶ ἱκανούς νά μετατρέψουμε τήν κοινωνία μας σέ πραγματική οἰκογένεια. Τέλος, εὐχήθηκε σέ ἁπαξάπαντες πλούσια τήν θεία χάρη καί πρόνοια, ὥστε νά ἀνταπεξέλθουν στίς δυσκολίες πού προκάλεσε καί προκαλεῖ ἡ πανδημία τοῦ νέου φονευτῆ κορωνοϊοῦ. Ἀκολούθησε σμικρά δεξίωσις, ὅπου ὅλες κι ὅλοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσουν μέ τόν Ἐπίσκοπό τους καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.

3884250220.jpg4268722239.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
13
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


7. März 2021: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle