Ἔναρξις σχολικοῦ ἔτους 2020-21 εἰς Graz

Τό Σάββατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz καί ἐτέλεσε ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τῆς μητρικῆς γλώσσης τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Πολιτισμοῦ, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας καί Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Μακρῆ καί τοῦ Ἀρχιδακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς διδασκούσης Σοφίας Ἀρκουμάνη, τῶν μαθητριῶν καί μαθητῶν τοῦ Τμήματος, καθώς καί τῶν γονέων καί κηδεμόνων αὐτῶν.

 

1988800628.jpg

Στόν χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐν πρώτοις, ἐξέφρασε τήν χαρά του, καθώς τό ἐν λόγῳ Τμῆμα, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας κατά τό ἔτος 2016,  ὁσονούπω πρόκειται νά ἀναγνωριστεῖ ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ὅπως κατά τό παρελθόν καί ἡ Ἑλληνική Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἔκανε μία σύντομη ἀναφορά στήν ἱστορία αὐτῆς, ἀλλά καί στή σημασία της ὅσον ἀφορᾶ τήν διατήρηση καί διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στήν Διασπορά, ἀλλά καί γενικότερα στήν Ἑσπερία.  Κατά δεύτερον, προέτρεψε τούς διδασκομένους δραττόμενοι αὐτῆς τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐκμάθησης τῆς μητρικῆς τους γλώσσης, νά ἀξιοποιήσουν αὐτήν τήν δυνατότητα μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις. Ἀκόμη, τόνισε τήν στενή σχέση πού ὑφίσταται μεταξύ τῆς Παιδείας καί τοῦ Εὐαγγελίου, γεγονός πού διαμόρφωσε τίς ἀνθρώπινες ἀξίες καί κυρίως αὐτές τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐν κατακλείδι, προσκάλεσε ἁπαξάπαντες μέσα ἀπό τήν διαδικασία τῆς φοιτήσεως στό ἴδιο Τμῆμα νά προσπαθήσουν νά βιώσουν μία πραγματική κοινωνία προσώπων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, τό Ὁποῖο δρᾶ μέσα στήν Ἐκκλησία καί καλλιεργεῖ τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων κι ὄχι τήν διαίρεση. Τοῦτο προϋποθέτει βεβαίως τόν ἀμοιβαῖο ἀλληλοσεβασμό μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι παρά τίς ὅποιες διαφορές τους, πρέπει νά κοπιοῦν γιά τήν κοινή των πρόοδο καί προκοπή.

Ἀκολούθησε σμικρά δεξίωσις, ὅπου ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας, Ἔξαρχο Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιο γιά τήν παρουσία καί τήν εὐλογία του μέ τήν ἀφορμή τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐνῶ ἡ διδάσκουσα ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν ἀγωνία της γιά τήν νέα της διακονία. 

1485806837.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle