Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

3964778613.jpg

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας ἐκφράζει τήν βαθύτατη θλίψη της γιά τήν ἀπώλεια τοῦ Καθηγητοῦ Erich Leitenberger, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης καί ὑποστηρικτής τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος σέ σχετική του δήλωση στό γνωστό πρακτορεῖο εἰδήσεων Kath Press σημείωσε, ὅτι ὁ ἀποθανῶν ὑπῆρξε σπουδαιοτάτη προσωπικότητα κι ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐνθρόνισής του στήν Αὐστρία κατά τό ἔτος 2011 τοῦ προσέφερε ἁπλόχερα τήν στήριξη καί τήν βοήθειά του. Ἐπίσης τόνισε, ὅτι ὑπῆρξε σημαντικός φίλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ μεγάλη προσφορά καί δράση στό πλαίσιο τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανῶν, γιά τήν ὁποία, παρότι εὐλαβής ρωμαιοκαθολικός χριστιανός, ἀγωνίστηκε μέ πάθος ἀντιμετωπίζοντας πάντοτε μέ σεβασμό καί ἀπόλυτη εἰλικρίνεια τίς λοιπές ὁμολογίες.

Ὁ Καθηγητής Erich Leitenberger, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Βιέννη τήν 7η Αὐγούστου 1944, ἐργάστηκε ἀπό 1967 μέχι τό 1974 ὡς συντάκτης τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας Die Presse. Τό ἴδιο ἔτος τοποθετήθηκε ἀπό τόν Καρδινάλιο Franz König στήν θέση τοῦ ἐκπροσώπου τύπου τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Βιέννης διακονῶντας τήν θέση αὐτή μέχρι τό 2011. Ταυτόχρονα ἀπό τό 1981 μέχρι τό 2009 ὑπῆρξε ἀρχισυντάκτης τοῦ πρακτορείου εἰδήσεων Kath Press καί ἐκπρόσωπος τύπου τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Συνόδου τῶν ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων. Μετά τό 2011 διακόνησε τιμητικῶς τό γραφεῖο τύπου τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente καί τό ἀντίστοιχο τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ἐκκλησιῶν (ÖRKÖ), τοῦ ὁποίου διέτελεσε καί μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου. Μάλιστα στό πλαίσιο τῆς εἰδησεογραφίας τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente ἔκανε πολύ συχνή καί λεπτομερή ἀναφορά στά γεγονότα τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδοξίας. Γιά τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες του τιμήθηκε ἀπό τήν Αὐστριακή Δημοκρατία καί τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία.

Πληροφορηθείς τήν ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσευχήθηκε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ὁ ἀποθανῶν, παρότι ἀντιμετώπιζε τό τελευταῖο διάστημα κάποια προβλήματα ὑγείας, ἔφυγε ἀπρόσμενα ἀπό τήν ζωή ἔχοντας συμπληρώσει τό ἑβδομηκοστό ἕβδομο ἔτος τῆς ἡλικίας του.

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


21. Juli 2024: Vierter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle