Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

64008936.jpg

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας σήμερα, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει στὶς 30 Ἰανουαρίου νὰ ἑορτάζονται μαζὶ οἱ τρεῖς  Ἅγιοι Πατέρες καὶ Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι: Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καὶ οἱ τρεῖς ἔζησαν κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα, 16 ἑκατοντάδες χρόνια πρὶν ἀπὸ μᾶς. Ξεκίνησαν τὴ ζωή τους μέσα σὲ χριστιανικὲς οἰκογένειες. Ταξίδεψαν καὶ μορφώθηκαν σὲ περίφημα σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια  καὶ γνώρισαν διασήμους δασκάλους καὶ πολιτικοὺς ἄρχοντες. Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ, ἔγινε κτῆμα τους. Προτιμοῦσαν ὅμως, σὲ ὅλα τὰ θέματα νὰ διαλέγουν ὅ,τι ἦταν καλὸ καὶ τοὺς βοηθοῦσε νὰ μείνουν ἀκέραιοι ἄνθρωποι. Γι᾽ αὐτὸ καὶ παρόλο ποὺ στὴν ἐποχή τους ἰδεολογίες, θρησκεῖες καὶ τρόπος ζωῆς ἦταν σὲ σύγχυση, ἐκεῖνοι διέκριναν τὴν μόνη Ἀλήθεια καὶ ἀκολούθησαν τὸ μοναδικὸ Δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πραγματικὴ Ζωή: Ἔδωσαν ὅλο τους τὸ εἶναι, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τους στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔγιναν καὶ παραμένουν μαζὶ μὲ μυριάδες ἄλλους Ἁγίους, μέχρι σήμερα, μέσα στὴν Ἐκκλησία, συνεργοὶ τοῦ Κυρίου μας στὸ ἔργο τῆς Σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.

Καὶ οἱ τρεῖς Ἅγιοι τιμήθηκαν μὲ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Ὡς Ἱεράρχες (ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ἐπίσκοπος Καισαρείας, οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος καὶ Ἰωάννης, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως), καθοδηγοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἱερὴ σχέση ποὺ  τοὺς ἑνώνει μὲ τὸν  ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό.  Οἱ εὐχὲς ποὺ πρόφεραν γιὰ νὰ καθαγιασθοῦν τὰ τίμια δῶρα καὶ νὰ δώσουν τὴν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ στοὺς πιστοὺς διαβάζονται καὶ σήμερα στὶς Θεῖες Λειτουργίες. Τὰ θεολογικὰ συγγράμματά τους, γραμμένα στὰ ἑλληνικά, παραμένουν μέχρι σήμερα σημαντικὰ γιὰ τὴ διαμόρφωση  τῶν πνευματικῶν ἐφοδίων  τῶν  Χριστιανῶν καὶ μεταφρασμένα σὲ διάφορες ἄλλες γλῶσσες εἶναι γνωστὰ καὶ ἐπίκαιρα γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη. 

Καὶ οἱ τρεῖς, θυσιάζοντας μέχρι καὶ τὴ σωματική τους ὑγεία, ὑποστήριξαν τὰ ὀρθὰ ἱερὰ δόγματα τῆς Πίστεώς μας καὶ πρωτοστάτησαν στοὺς ἀγῶνες ἐναντίον τῆς ἀνομίας. Ἡ δράση τους δὲν σταματοῦσε στὰ λόγια. Ὀργάνωναν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, οἰκοδομοῦσαν κτήρια, μάζευαν τρόφιμα, περιέθαλπαν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ πτωχούς. Ἦταν ἀληθινοὶ Πατέρες γιατὶ φρόντιζαν τοὺς ἀνθρώπους σὰν παιδιά τους. Τοὺς προστάτευαν ἀπὸ τὶς ἀδικίες τοῦ κόσμου, τοὺς ἀπέτρεπαν ἀπὸ τὴ συσχέτιση μὲ τὸ κακό. Ἰδιαίτερα συμβούλευαν τοὺς νέους ἀνθρώπους, τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια τὶ νὰ διδάσκονται, πῶς νὰ ζοῦν σωστά, χωρὶς ψυχικὴ ταλαιπωρία, κοντὰ στὸ Χριστό, μὲ ἀγάπη καὶ προσφορὰ γιὰ τοὺς συνανθρώπους.  

Οἱ τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες μᾶς ἄφησαν τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς τους καὶ τὰ γραπτά τους γιὰ νὰ μὴ χάνωμε τὸν προσανατολισμό μας ὅσο ζοῦμε πάνω στὴ γῆ, μέσα σὲ δυσκολίες, ταραχές καὶ κάθε εἴδους κινδύνους.  Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ὀρθόδοξη νεολαία μας, γιὰ σᾶς παιδιά, εἶναι νὰ δείξωμε ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ μέλλον μας, τὴ σχολικὴ πρόοδο, ὅπως ἔκαναν στὰ μαθητικά τους χρόνια οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι ποὺ εἶναι καὶ οἱ Προστάτες τῆς Παιδείας. 

Δὲν εἶναι ὅμως τὸ μόνο σημεῖο ποὺ χρειάζεται νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ, γιατὶ οἱ ἐξελίξεις τοῦ σήμερα εἶναι ταχύτατες καὶ πολλοὶ «λύκοι» ἐπιβουλεύονται τοὺς νέους ποὺ θὰ συνεχίσουν τὴ ζωὴ στὸν πλανήτη. Τὸ ἐνδιαφέρον μας λοιπὸν πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ στὴν τροφοδοσία τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς μας μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστό. Ἐκεῖνος  εἶναι  ἡ ἄγκυρα τοῦ πλοίου τῆς ζωῆς μας στὸ πέλαγος τοῦ βίου,  κατὰ τὴν ἀγαπημένη εἰκόνα τῶν Ἁγίων Πατέρων.  Μὲ τὶς εὐχές τους ἂς χρησιμοποιήσουμε καὶ χρόνο καὶ διάθεση γιὰ συνειδητὴ  χριστιανικὴ ζωὴ καὶ συμμετοχή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία μας, στὰ Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη,

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ακούστε παιδιά: Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


26. Juni 2022: Sonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle