Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων στὴ λίμνη Μπάλατον καὶ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα τῆς Οὑγγαρίας

20200130 1Στὴν πρόσφατη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὴν Οὑγγαρία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, στὶς 30 Ἰανουαρίου 2021, προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στὸν παραχωρηθέντα ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ Magyarok Nagyasszonya στὸ Keszthely, εὐλόγησε τὰ ὕδατα τῆς λίμνης Μπάλατον καὶ παρέστη στὴ σχολικὴ ἑορτὴ γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες στὸ σχολεῖο τῆς Ἐξαρχίας στὸ Keszthely.

Στὴ Θεῖα Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος Μάξιμος Rugyko, ποὺ συνόδευσε τὸν Σεβασμιώτατο ἀπὸ τὴ Βιέννη. Στὴ λειτουργία παρευρέθησαν τὸ προσωπικὸ τοῦ σχολείου καὶ ἀρκετοὶ μαθητές. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν παρελθοῦσα ἑορτὴ τῶν Φώτων, μὲ ἀφορμὴ τὸν Μέγα Ἁγιασμό, καὶ τὴ συνέδεσε μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς ἡμέρας, καθὼς ἡ Ἐκκλησία μας στὶς 30 Ἰανουαρίου τιμᾶ τὴνμνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόμου ὡς προστατῶν τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων.

Παρουσίᾳ τῶν μαθητῶν καὶ τοῦ λοιποῦ πληρώματος ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴ σημασία τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων, ποὺ σημαίνει πὼς ὁ φωτισμὸς τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπιβεβαιώνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο «εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὴ τὴν πορεία πρὸς τὸ φῶς. Θὰ πρέπει νὰ συμπορευθοῦμε δηλαδὴ μὲ τὸ θέλημά Του καὶ μὲ τὸ οἰκεῖο θέλημα νὰ ζητήσουμε τὴ σωτηρία μας, δηλαδὴ τὴν αἰώνιο ζωὴ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὸν βίο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοὺς ὁποίους τιμᾶ σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τόνισε πὼς δὲν ὑπῆρξαν ἁπλῶς καλοὶ ἐπιστήμονες, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καὶ τῆς παιδείας, φορεῖς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ ἦταν κυρίως ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, ποὺ ὀνομάζει τοὺς Ἁγίους μεγίστους φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μᾶς δείχνουν τὸ δρόμο πρὸς τὸ Φῶς, δηλαδή τὸ Χριστὸ καὶ τὴν δι᾽ Αὐτοῦ σωτηρία, στὴν ὁποία μᾶς καλοῦν νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε. Στὰ συγγράμματά τους παρουσιάζουν τὸ οὐσιῶδες τῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι νὰ κερδίσουμε τὴν αἰωνιότητα εἰσερχόμενοι στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καὶ ἡ σχολικὴ κοινότητα πορεύθησαν ἐν πομπῇ στὴν ὄχθη τῆς λίμνης Μπάλατον, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος, σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση γιὰ τὴν παρελθοῦσα ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, παρουσίᾳ τῶν δημοτικῶν αρχῶν καὶ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τέλεσε τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ καὶ εὐλόγησε τὰ ὕδατα καὶ τοὺς παρευρισκομένους.

Τέλος, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τὴ σχολικὴ ἑορτή, ποὺ ἑτοίμασαν καθηγητὲς καὶ μαθητὲς τηρῶντας τὶς τρέχουσες διατάξεις γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὴ διάδοση τῆς πανδημίας. Ὁ Μητροπολίτης μίλησε γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἔκοψε τὴν παραδοσιακὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες βασιλόπιτα. Εὐλόγησε ἐπίσης τὶς νέες ἐγκαταστάσεις τοῦ σχολείου τῆς Ἐξαρχίας, εὐχαρίστησε τὴν διευθύντρια τοῦ σχολείου τῆς Ἐξαρχίας κ. Zsuzsanna Molnár, τοὺς καθηγητὲς τοῦ σχολείου γιὰ τὴν πρόοδο ποὺ σημειώνεται στὸ σχολεῖο αὐτό, γιὰ τὴν ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τὴν πατρίδα καὶ γιὰ τὴ μετάδοση στοὺς μαθητὲς τῶν πανθρωπίνων ἀξιῶν καὶ συνεχάρει τὰ παιδιὰ γιὰ τὴ μεγάλη ἐπιτυχία στὶς πρόσφατες ἐξετάσεις καὶ γιὰ τὴν ἁρμονικὴ συμβίωσή τους στὸ σχολικὸ ἵδρυμα. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιβεβαίωσε τὴν συνέχιση τῆς ὑποστήριξης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας στὸ σχολεῖο αὐτὸ καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά.

20200130 5

20200130 4

20200130 3

20200130 2

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


26. Juni 2022: Sonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle