Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς στὸ Graz

2652234261.jpg

Τὸ Σάββατο, 2α Ἰουλίου 2022, στὸ Graz πραγματοποιήθηκε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2021-2022 τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς (Τ.Ε.Γ.) Graz μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι στὸ Ἀϊβαλί: Ἱστορίες γυναικῶν ποὺ ἔζησαν τὸν πόλεμο καὶ τὴν προσφυγιά» (YouTube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας). Μετὰ ἀπὸ μία διετία πανδημίας τὴν ὁποία ζήσαμε μικροὶ καὶ μεγάλοι σὰν «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» καὶ ἐνῷ ἡ παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὸ ξέσπασμα ἑνὸς πολέμου στὴ γειτονιὰ τῆς Εὐρώπης, οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ Σχολείου μας στὸ Graz προσέγγισαν δύο σημαντικοὺς σταθμοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, μὲ «ὄχημα» τὴ λογοτεχνία καὶ θέμα τὶς γυναῖκες μάνες καὶ ἀδελφὲς κατὰ τὸν πόλεμο καὶ τὴν προσφυγιά.

3071460716.jpg

Πρῶτος ἱστορικὸς σταθμὸς ἦταν τὸ Μεσολόγγι τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1826. Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες δραματοποίησαν ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ περίφημο ἔργο τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι», μιὰ ἀνθρώπινη τραγωδία ποὺ ἀγγίζει τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ὁ Ἐθνικός μας Ποιητὴς θαυμάζει καὶ ὑμνεῖ τὶς γυναίκες γιὰ τὴν ἠθική τους δύναμη καθὼς ὑψώνονται μπροστὰ στὸ χρέος, μὲ τὴν ἴδια δύναμη ποὺ ὑψώνονται καὶ οἱ ἄνδρες καὶ μαζὶ μὲ τὸν Ποιητή, καὶ οἱ ἄνδρες ἀναγνωρίζουν τὴν μεγαλοψυχία αὐτὴ τῶν γυναικῶν.

Δεύτερος ἱστορικὸς σταθμὸς ἦταν τὸ Ἀϊβαλὶ τῆς Μικρασίας, κατὰ τὰ ἔτη 1919-1922. Τιμῶντας τὴ συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, τὰ παιδιὰ ζωντάνεψαν τὸ θεατρικὸ ἔργο «Τὸ ἡμερολόγιο τῆς καταστροφῆς» στηριγμένο στὸ αὐτοβιογραφικὸ κείμενο τῆς Ἀγάπης Βενέζη-Μολυβιάτη «Τὸ χρονικὸ τῶν δέκα ἡμερῶν». Τὸ πρόγραμμα τῆς μαθητικῆς ἑορτῆς διανθίσθηκε μὲ τραγούδια, σχετικά μὲ τὸ θέμα, ἀπὸ τη χορωδία τοῦ Σχολείου. Στὸ τέλος τὰ παιδιὰ χόρεψαν παραδοσιακοὺς χοροὺς ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία.

Τὴν ἑορταστικὴ σχολικὴ ἐκδήλωση τίμησαν μὲ χαιρετισμὸ ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, ἐκπροσωπούμενος ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τοῦ Graz π. Δημήτριο Μακρῆ, καὶ ἡ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴ Βιέννη κ. Ἑλένη Γκουλούση, ἐκ μέρους τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος στὴν Αὐστρία. Σὲ κλίμα ἰδιαίτερα συγκινητικὸ ἔγινε ἐπίσης ἡ ἀπονομὴ στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες, τῶν Βεβαιώσεων γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν μαθημάτων Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

Ὀφείλονται θερμὰ συγχαρητήρια στοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Graz, ποὺ κατάφεραν νὰ συγκινήσουν τὸ ἀκροατήριό τους καὶ νὰ κάνουν ὑπερήφανους ὅλους μὲ τὴν ἀξιόλογη προσπάθειά τους. Ἐκφράζονται ἐπίσης θερμὲς εὐχαριστίες τόσο πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνες γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους ὅσο καὶ πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ βοήθησαν νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση.

Ἡ γιορτὴ ἔκλεισε μὲ τὴν προσφορὰ γλυκῶν καὶ ἁλμυρῶν ἐδεσμάτων σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους. Ὅλοι εὐχήθηκαν νὰ συναντηθοῦν,ἂν θέλει ὁ Θεός, τὸν Σεπτέμβριο

Fotos: Metropolis von Austria

2599222224.jpg1823904369.jpg

2950036993.jpg149553865.jpg

 

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle