Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

888109235.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Οὑγγαρία κατὰ τὸ τριήμερο ἀπὸ τῆς 20ῆς ἕως καὶ τῆς 22ας Ἰανουαρίου 2023. Μὲσα στὰ πλαίσια τοῦ συντονισμοῦ τοῦ ἔργου τῆς Ἐξαρχίας, ἀσχολήθηκε μὲ διοικητικὰ καὶ ποιμαντικὰ θέματα καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς.

 Τὸ Σάββατο, 21 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν καθεδρικὸ Ναὸ Magyarok Nagyasszonya τῆς πόλεως Keszthely, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀπαμείας κ. Παΐσιο, ἱερεῖς τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Μάξιμο Rugyko  Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἱ πιστοὶ τῆς περιοχῆς καθὼς καὶ οἱ διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι τοῦ ἐκεῖ Σχολείου τῆς Ἐξαρχίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του τόνισε τὴν μοναδικὴ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς καὶ στὴν δυνατότητα τῶν ἀνθρώπων νὰ κερδίσουν τὴν  αἰώνιο Βασιλεία  ἂν ζοῦν σύμφωνα μὲ τὰ θεία λόγια καὶ γίνουν ὁμολογητὲς τῆς Ἁγίας Τριάδος μέσα στὸν κόσμο. Εὐχήθηκε τὸ Νέο Ἔτος νὰ εἶναι «καλὸ κι εὐλογημένο» καὶ νὰ γίνει εὐκαιρία πνευματικῆς προόδου γιὰ ὅλους. "Γιὰ νὰ ἔχει νόημα ἡ ζωή μας, νὰ εἶναι ἔτος ἀφιερωμένο στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν βίωση τοῦ Εὐαγγελίου Του", εἶπε ὁ Ποιμενάρχης ἀπευθυνόμενος στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα.

Κλῆρος καὶ λαός μὲ συνοδεία μουσικών ὀργάνων κατευθύνθηκαν ἐν συνεχείᾳ στὴν ὄχθη τῆς λίμνης ‎Balaton ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἁγιάσθηκαν τὰ ὕδατα καὶ οἱ παρευρισκόμενοι. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀντήλλαξε εὐχὲς μὲ τοὺς παρισταμένους ἐκπροσώπους τῶν ἀρχῶν καὶ ἔδωσε συνέντευξη στὸν τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ ἐνημερώνοντας γιὰ  τὴν σημασία τῆς τελετῆς καὶ τὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως στὴν περιοχή. Ἡ συνέντευξη προεβλήθη τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.

Ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ παριστάμενοι παρεκάθησαν σὲ ἑορταστικὸ γεῦμα στὸ Σχολεῖο καὶ παρηκολούθησαν ἑορταστικὸ πρόγραμμα, ποὺ προετοιμάσθηκε ἀπὸ καθηγητὲς καὶ μαθητές. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἐκεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ συνομιλήσει μὲ τοὺς παρισταμένους καὶ νὰ συσκεφθεῖ μὲ τοὺς φορεῖς γιὰ θέματα ἀφορῶντα στὴ λειτουργία τοῦ Σχολείου.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀρσένιος καὶ ἡ συνοδεία του παρηκολούθησαν τὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη ὅπου εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπευθύνει τὶς εὐχές του γιὰ τὴν νέα χρονιὰ πρὸς τοὺς ἐνορίτες καὶ νὰ συνομιλήσει μαζί τους.

Τὴν Κυριακή 22α Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης παρέστη συμπροσευχόμενος στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Ἐνορίας Τριῶν Ἱεραρχῶν Βουδαπέστης τῆς ὁποίας προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμεἰας κ. Παΐσιος καὶ ἀντήλλαξε εὐχὲς μὲ τοὺς ἐνορίτες. Μετέβη ἐν συνεχείᾳ στὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Πλατεῖα 15ης Μαρτίου τῆς Βουδαπέστης, ὅπου μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν τῆς Οὐκρανοφώνου Ἐνορίας προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Δημήτριο Frankiv καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Μάξιμο. Τὸ κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶχε θέμα τὴν μετάνοια, τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν, τὴν ὁποία ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς προσερχομένους στὸν Ἰορδάνη ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς καὶ ἀπαιτεῖ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἑνωθεῖ μαζί Του καὶ νὰ ἐπιτύχει τὴν Σωτηρία. Μὲ παρηγορητικὰ λόγια ἀπευθύνθηκε πρὸς τοὺς συγγενεῖς θυμάτων  τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία καὶ πρὸς ὅλους τοὺς πάσχοντες ἐξ αἰτίας τῆς ἀδελφοκτόνου συρράξεως, τονίζοντας τὴν εὐθύνη ἐκείνων ποὺ δὲν ἐργάζονται γιὰ τὴν εἰρήνη. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶπε, σὲ καμία περίπτωση δὲν εὐλογεῖ τὸν πόλεμο ἀλλὰ προσεύχεται καὶ ἐργάζεται μόνο γιὰ τὴν εἰρήνη. Γονυπετεῖς, Ποιμενάρχης, κλῆρος καὶ λαὸς τοῦ Θεοῦ δεήθηκαν πρὸς τὸν Κύριο μὲ θερμὲς εὐχές. νὰ ἀποκατασταθεῖ σύντομα ἡ εἰρηνικὴ συμβίωση στὶς ἐμπόλεμες περιοχές. Ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση ἀπὸ  τὸν Σεβασμιώτατο τοῦ νέου Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας π. Δημητρίου πρὸς τὸν ὁποῖο ἀπηύθυνε παραινέσεις καὶ εὐχὲς ὑπὲρ θείας βοηθείας καὶ στηρίξεως τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων. Ἀντιφωνῶν τὸν Σεβασμιώτατο ὁ π. Δημήτριος τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὶς εὐχὲς καὶ ὑποσχέθκε  νὰ ἀναλώσει ὅλες του τὶς δυνάμεις ὥστε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ διακονήσει τὴν Ἐνορία του μὲ ἀπόλυτη προσήλωση στοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὰ κελεύσματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸν λόγο ἔλαβε καὶ ἡ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως Οὐκρανῶν Οὑγγαρίας Szabó Jaroszlava ἡ ὁποία εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴ στήριξη ποὺ προσφέρει στοὺς συμπατριώτες της καὶ τοῦ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ δύναμη γιὰ τὸ ἔργο του. Ὅλοι οἱ παριστάμενοι παρεκάθησαν σὲ ἑόρτιο τράπεζα καὶ ὁ Σεβασμιώτατος καὶ οἱ κληρικοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνταλλάξουν εὐχὲς καὶ νὰ συζητήσουν γιὰ πνευματικὰ θέματα.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ἔληξε τὸ εὐλογημένο τριήμερο τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου στὴν Οὑγγαρία, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

2688525928.jpg

Ungarn 3

 

 

 

3702902786.jpg

 

3788896690.jpg

 

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle