Εἰσήγηση στό Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης: Ἡ Συνέλευση Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Αὐστρίας

Τήν Πέμπτη 23 Ἰανουαρίου μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Αὐστριακῆς Ἑταιρίας Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου ὁ Σεβασμιώτατος παραχώρησε διάλεξη στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης μέ θέμα: «Ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία». Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν καθιέρωση στή διασπορά Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων στό πλαίσιο τῶν ἀποφάσεων  τῆς Δ´ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως στίς 6-9 Ἰουνίου 2009 στό Chambésy τῆς Ἑλβετίας. Στή συνάφεια αὐτή ἔφερε στό προσκήνιο  τούς κυριώτερους σταθμούς στή δημιουργία καί τήν ἐπιτυχή δράση τῆς Ὀρθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων στή Γερμανία, τή Γαλλία καί τίς Η.Π.Α.

Στή συνέχεια σκιαγράφησε τό πλαίσιο τῶν προϋποθέσεων γιά τή δημιουργία τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Αὐστρίας» τό ἔτος 2010, πού συστάθηκε με τήν καταστατική συνεδρίαση τῆς 8 Ὀκτωβρίου. Ἔκτοτε τέθηκαν σημαντικά θεμέλια γιά τό ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τήν κατάρτιση τῶν ὀρθοδόξων καθηγητῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τήν ποιμαντική μέριμνα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τή διακονία τῶν ἀσθενῶν καί τέλος τήν ποιμαντική μέριμνα στά σωφρονιστικά ἱδρύματα τῆς χώρας.

Ἕνα σημαντικό στοιχεῖο τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία εἶναι ὁ καταστατικός χάρτης, πού ἀποφασίστηκε ὁμόφωνα στήν ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς 19ης Φεβρουαρίου 2013. Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στά ἐπιτεύγματα τῆς Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων καί ἔκανε λόγο γιά τή συγκρότηση τεσσάρων ἐπιτροπῶν (Ἐκπαίδευσης, Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς καί Νεότητος), τῶν ὁποίων τό ἔργο συντονίζει ἡ ἐπισκοπική Συνέλευση.

Περαιτέρω ἡ Συνέλευση τῶν Ἐπισκόπων ἀνέπτυξε δύο πυλῶνες στήν προβολή τοῦ ἔργου της σέ ἐθνικό καί πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο: Ἀφ᾽ ἑνός τό Σεπτέμβριο 2012 ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά ἡ «Orthodoxe Kirchenzeitung» (Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Ἐφημερίδα), πού ἐξεδώθη μέ ἐξουσιοδότηση τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Αὐστρίας καί χρηματοδοτούμενη ἀπό τό Ταμεῖο Ἐνσωμάτωσης καί τή Γενική Γραμματεία Ἐνσωμάτωσης. Ἀφ᾽ ἑτέρου προχώρησε στή σύσταση διαδικτυακοῦ κόμβου ὑπό τόν τίτλο: «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Αὐστρία» (www.orthodoxe-kirche.at), ὅπου παρέχονται πληροφορίες γιά τήν ὀρθοδοξία ἀνά τόν κόσμο, καθώς καί γιά τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα στήν Αὐστρία.

Στό τέλος τῆς διαλέξεως εἶχαν τή δυνατότητα πολλοί ἀπό τό ἀκρoατήριο νά θέσουν ἐρωτήσεις στούς ὁμιλητές. Πολλοί ἐκμεταλλεύθηκαν τήν εὐκαιρία καί ἀκολούθησε μία ἐνδιαφέρουσα συζήτηση.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


16.02.2020: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle