Χειροθεσία τοῦ Διακόνου Ἀθανασίου εἰς Ἀρχιδιάκονον.

1439653924.jpg

Τήν Κυριακή 16 Νοεμβρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος τέλεσε τή θεία Λειτουργία μέ τήν παρουσία πολλῶν πιστῶν στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας χειροθέτησε εἰς Ἀρχιδιάκονο τόν Διάκονο τῆς Μητροπόλεως π. Ἀθανάσιο, ὡς ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν νέο Ἀρχιδιάκονο πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί πολλά, χαρούμενα καί καρποφόρα ἔτη στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἀφορμή τό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας ἀναφέρθηκε στήν κλήση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου: «Ὁ Ματθαῖος στό λόγο του Χριστοῦ «Ἀκολούθει μοι» ἐγκατέλειψε τήν μέχρι τότε ζωή του καί ἀφιερώθηκε σέ Ἐκεῖνον καί ἀκολούθησε μέ πίστη τόν Χριστό. Ἐκεῖνος πού ἀνάλωσε τήν μέχρι τότε ζωή του στήν ἁμαρτία διά τῆς ἰδίας αὐτοῦ βουλήσεως, διά τῆς ἴδιας αὐτῆς βουλήσεως τήν ἀφιέρωσε στόν Χριστό». Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀνέφερε ὅτι δέν ἐστάλει γιά νά σώσει τούς δίκαιους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς, ἐπειδή οἱ ὑγιεῖς δέν χρειάζονται γιατρό, ἀλλά οἱ ἀσθενεῖς. Αὐτό λοιπόν εἶναι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁρισμένοι πιστεύουν ὅτι δέν χρειάζονται καμία βοήθεια, ὅτι γιά αὐτούς δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξομολογοῦνται, νά προσέρχονται στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ἤ νά προσεύχονται κατ’ οἶκον. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ὅμως βρίσκονται σέ πλάνη, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος λέγοντας: «Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά συνοδεύει ὅλους τούς ἀνθρώπους στήν ὁδό τῆς σωτηρίας καί νά τούς στηρίζει. Ἡ νηστεία, πού σήμερα ξεκινᾶ, εἶναι μία καλή εὐκαιρία νά ἐνισχύσουμε τίς ψυχές μας μέ τήν προσευχή καί νά ἔλθουμε πιό κοντά στόν Θεό. Ἡ νηστεία ὅμως πρέπει νά καταστεῖ  βοηθός στήν πνευματική πρόοδο, καί δέν θά πρέπει νά εἶναι αὐτοσκοπός. Στόχος εἶναι σέ αὐτή τήν νηστεία νά ἐπιτύχουμε τήν πνευματική προετοιμασία γιά νά ὑποδεχθοῦμε τόν σαρκωθέντα Θεό Λόγο, τόν Ἰησοῦ Χριστό».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τό κήρυγμά του μέ μία ἔκκληση στούς πιστούς, κατά τή διάρκεια τῆς νηστείας νά προσεύχονται ἰδιαίτερα γιά τούς διωκόμενους χριστιανούς, γιατί σήμερα πολλοί χριστιανοί σέ ὅλο τόν κόσμο χάνουν τό σπίτι, τήν πατρίδα καί ἀκόμη καί τή ζωή τους.

 

Κατά τήν χειροθεσία τοῦ Διακόνου Ἀθανασίου σέ Ἀρχιδιάκονο ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ὁ π. Ἀθανάσιος ὑπηρετεῖ ἤδη ἔνα ἔτος στήν Μητρόπολη Αὐστρίας καί ἔγινε πιστός καί πρόθυμος συνεργάτης, ὁ ὁποῖος βρῆκε ἐδῶ τήν πνευματική του πατρίδα καί τή θέση του. Μάλιστα ἀνέφερε, πώς ζήτησε τήν εὐλογία ἀπό τόν Παναγιώτατο γιά αὐτή του τήν ενέργεια.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle