Ἱωβηλαῖο τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente

1713385027.jpg

Στίς 8 Νοεμβρίου ἑόρτασε τό Ἰωβηλαῖον ἔτος τό Ἵδρυμα Pro Oriente, πού συνέβαλε τά μέγιστα στήν καλλιέργεια τῶν Διαχριστιανικῶν Σχέσεων. Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 50 ἐτῶν πραγματοποιήθηκε προσευχή στήν Schottenkirche, ὅπου βρίσκεται τό λείψανο τῆς Θεοδώρας Κομνηνῆς καί κτήτορ εἶναι ὁ Ἑρρίκος Β´ ὁ Jasomirgott καί σύζυγός της, ὁ γάμος τῶν ὁποίων τελέσθηκε τό 1148 στήν Ἁγία Σοφία σύμφωνα μέ τό βυζαντινό τυπικό. Ἀκολούθησε ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης. Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Ἐκτός ἀπό τόν Παναγιώτατο χαιρετισμό ἀπεύθυναν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστρίας Καρδινάλιος Christoph Schöborn, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν Καρδινάλιος Kurt Koch, στό πλαίσιο τῆς ἀνακήρυξής του σέ ἔφορο τοῦ Ἱδρύματος, ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος ὁ Β´ καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Δρ. Johann Marte.

628361804.jpg

Στήν ὁμιλία του ὁ Παναγιώτατος μίλησε γιά τήν ἱστορική πορεία τοῦ Διαλόγου ἀνάμεσα στήν Ὀρθόδοξη καί τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί ὑπενθύμισε, πού τό ρόλο τό Ἵδρυμα Pro Oriente διαδραμάτησε. «Χάρη στίς πολύτιμες καί καθοριστικές συμβολές Ἱδρυμάτων, ὅπως τό Pro Oriente, κατέστη δυνατό ἡ ἀδελφική ἀγάπη καί ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός νά ἀντικαταστήσου τήν πολεμική θεολογία καί τίς ἑκατέρωθεν ἐπιφυλάξεις», ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὁ Παναγιώτατος. Τόνισε τό ρόλο τοῦ Ἱδρύματος στή συνάφεια τῆς συνδρομῆς στούς διωκόμενους Χριστιανούς στή Μέση Ἀνατολή καί ἐπανέλαβε τήν Δήλωση, στήν ὁποία προέβη τήν περασμένη ἄνοιξη ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο, λέγοντας: «Ἐκφράζουμε τήν βαθειά περίσκεψή μας γιά τήν κατάσταση τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή καί γιά τό δικαίωμα τῶν Πολιτῶν νά διατηρήσουν τήν παραμονή τους στίς πατρογονικές τους ἑστία. Προτρέπουμε κάθε μερίδα, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, νά συμβάλει στήν καταλλαγή καί νά ἀναγνωρίσει τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων».
Ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος Β´ ἔλαβε ἀφορμή ἀπό τήν ἔκκληση τοῦ Παναγιωτάτου γιά εἰρήνη καί ἑνότητα. Στήν ἐπαρχία του, ὅπου οἱ χριστιανοί ἀποτελοῦν μειονότητα, ἀποτελεῖ ἡ μαρτυρία τῆς Ἑνότητας ἀνάγκη γιά ἐπιβίωση. Ὁ Κόπτης Πατριάρχης ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία του γιά μία κοινή ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Καθώς εἶπε, αὐτό θά ἦταν ἑνα ὁρατό σημεῖο γιά τήν δέσμευση καί τήν ἀνάδειξη τῆς Ἑνότητας.
Τό μέλλον τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων καθώς καί τό μέλλον τοῦ Pro Oriente ἐξαρτᾶται ἀποφασιστικά ἀπό τήν νέα γενιά, ἀνέφερε ὁ Καρδινάλιος Schönborn. Παράλληλα καλοῦνται ὅλες οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες νά ἐγείρουν τή φωνή τους γιά τούς κατατρυχόμενους χριστιανούς στήν Ἀνατολή, πού ὑπόκεινται πιέσεις καί διώξεις καί δέν μποροῦν νά διακηρύξουν τήν ἀνάγκη τους γιά ἐλευθερία.
Τά 50 ἔτη δράσης τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente ἔδειξαν ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ Διαχριστιανικοῦ Διαλόγου ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τά πρόσωπα, ἀνέφερε ὁ Καρδινάλιος Koch. Εἶναι λοιπόν ἀπαραίτητη ἡ ἐνασχόληση ἀφοσιωμένων νέων θεολόγων, πού θά μπορέσουν νά φανοῦν πρωτοπόροι στήν πορεία τῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων. Τόνισε τή σύνδεση τοῦ  Pro Oriente μέ τήν Ἐπιτροπή, πού ὑποστηρίζει νέους καθολικούς καί ὀρθοδόξους Θεολόγους σέ αὐτή τήν κατεύθυνση.
Στήν συμπροσευχή καί στήν ἐκδήλωση ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στήν Αὐστρία. Ἐκτός ἀπό τόν Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο, μέρος ἔλαβε Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας (Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὁ Λουθηρανός Ἐπίσκοπος Michael Bünker, ὁ παλαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος κ. John Okoro, ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας Patrick Curran, ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν Μεθοδιστῶν καί Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Αὐστρίας, κ. Lothar Pöll, ὁ κόπτης Ἐπίσκοπος Anba Gabriel καί ὁ ἐπικεφαλής τῶν Μεταρρυθμισμένων κ. Thomas Hennefeld. Παρόντες ἦταν ἐπίσης ὁ Ἐπίσκοπος Innsbruck Manfred Scheuer, ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος Peter Stephan Zurbriggen καί ὁ ἀρμένιος Ἐπίσκοπος Mesrob Krikorian.
Τήν προσευχή συνόδευσαν μουσικά οἱ χορωδίες τῆς Ἑλληνορθόδοξης καί τῆς Ρουμανικῆς Κοινότητας τῆς Βιέννης, ἡ χορωδία τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Choralschola τῆς Βιέννης.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle