Leoben: Ἀπόδοση Ἐκκλησίας στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

484474147.jpg

Τήν Κυριακή 9 Νοεμβρίου τελέσθηκε γιά πρώτη φορά ἡ ὀρθόδοξη θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀλφόνσου στό Leoben τῆς Στυρίας. Μέ ἀφορμή τῆν ἀπόδοση τοῦ Ναοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στή θεία Λειτουργία χοροστάτησε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Στό τέλος ὁ Ἐπικεφαλής τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτήριος (Redemptoristen), π. Lorenz Voith ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Τάγματος παρέδωσε τόν Ναό στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας. Στήν Τελετή παρέστησαν ἐπίσης ὁ Ἐπίσκοπος Graz Egon Kapellari, καθώς καί μεγάλος ἀριθμός ἐκπροσώπων τοῦ Τάγματος. Παρών ἦταν ὁ Δήμαρχος Leoben, καθώς καί πολλοί ὀρθόδοξοι πιστοί ἀπό τό Leoben, τή γύρω περιοχή, τή Βιέννη καί τό Graz. 

2855600108.jpg

Στήν ὁμιλία του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μίλησε γιά τόν ἀλτρουϊσμό καί τή σπουδαιότητα τῆς πράξεως αὐτῆς, πού δέν θά πρέπει νά θεωρηθεῖ αὐτονόητη, θά πρέπει δέ αὐτή ἡ κίνηση νά ἀναγνωριστεῖ ὡς καρπός τοῦ κλίματος ἐμπιστοσύνης, πού καλλιέργησε ἡ συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν, Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν. Στόν Ναό προσέρχεται ἡ λατρευτική κοινότητα, συνεχόμενη ἀπό τήν προσευχή, γιά νά ἔρθει σέ κοινωνία μέ τόν Χριστό. Οἱ ἐκκλησίες εἶναι τόπος συναντήσεως, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τήν ἁγιότητα, μέ τό νά γίνονται δεκτικοί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, τόπος προσευχῆς στόν Τριαδικό Θεό, τόπος προσέλευσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας στήν θεία Εὐχαριστία, τόπος πρόσβασης στήν κατά Χριστόν ζωή.
2538919516.jpgὉ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐχαριστία του στό Τάγμα τoῦ Σωτῆρος γιά τήν σπουδαία αὐτή κίνηση ἀδελφικῆς ἀγάπης καί συγκαταβάσεως: «Δοξάζουμε τόν Κύριο τῆς πίστεώς μας καί τόν εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας μας, ὅσους συνέβαλαν στή δωρεά αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς, καί κατ᾽ ἐξοχήν στόν ἐπικεφαλής τοῦ Τάγματος, πατέρα Lorenz Voith. Χαιρόμαστε, πού αὐτός ὁ Ναός, ὅπου τό Τάγμα γιά δεκαετίες ἔδρασε καί προσευχήθηκε καί ἀναζήτησε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, μᾶς δωρίζεται σήμερα. Προσευχόμαστε ὁ Ναός αὐτός νά κοσμεῖται ἀπό τούς πνευματικούς σας ἀγῶνες, ὥστε νά καταστεῖτε οὐρανοπολίτες καί νά καταστήσετε δυνατό στούς ἐνορίτες τοῦ Leoben νά δοῦν Θεοῦ πρόσωπο, σύμφωνα μέ τό τοῦ Ἀποστόλου: «λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ῴδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καί ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Ἐφ. 5:19).
3505695884.jpgὉ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας τόνισε στήν εὐχαριστήριο ὁμιλία του τήν μεγάλη χαρά του γιά τό σπουδαῖο δῶρο τοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος, καθώς καί τήν ἐπιθυμία του καί τήν πεποίθησή του, ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά παραμείνει τόπος συναντήσεως μέ τό Θεό καί πνευματικη στέγη γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, ἀνεξάρτητα ἀπό Ἐθνικότητα, ἐνῶ θά εἶναι εὐπρόσδεκτοι νά παρακολουθήσουν τίς ἀκολουθίες καί ἄνθρωποι τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν. «Ὁ Ναός αὐτός ἦταν ρωμαιοκαθολικός καί τώρα θά γίνει ὀρθόδοξος, ἀλλά πρό παντός παραμένει χριστιανικός ναός. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα πλοῖο, μέ τό ὁποῖο ὅλοι συνταξιδεύουμε πρός τή βασιλεία του Θεοῦ. Θά ἤθελα καί προσεύχομαι γι᾽ αὐτό, νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά λάβουμε ἐνδυνάμωση σέ αὐτή μας τήν πορεία. Σᾶς παρακαλῶ νά συνεχίσετε νά θεωρεῖται αὐτή τήν Ἐκκλησία καί δικό σας πνευματικό καταφύγιο».


Ἡ Μητρόπολις Αὐστρίας θά φροντίσει σύντομα γιά τήν κατάρτιση τακτικοῦ προγράμματος ἀκολουθιῶν στό Leoben, ἐνῶ ἡ ἐπόμενη θεία Λειτουργία εἶναι τήν Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, ὥρα 10.00 π.μ. στή γερμανική γλῶσσα.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


01.12.2019: 14. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle