Θεοφάνεια στή Βιέννη 2015

2278178101.jpg

Στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη ἑορτάσθηκαν ὅπως κάθε χρόνο στίς 6 Ἰανουαρίου 2015 τά ἅγια Θεοφάνεια. Μέ τήν παρουσία πολλῶν πιστῶν τελέσθηκε μετά τή θεία Λειτουργία ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων στό παρακείμενο τῶν ἑλληνικῶν ἐνοριῶν Donaukanal. Τονίζοντας στό κήρυγμά του ὅτι τά Θεοφάνεια ἀποτελοῦν μία ἀπό τίς σπουδαιότερες ἑορτές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἀνέφερε: «Ἀφοῦ ὁ Θεός ἐξ ἄκρας συγκαταβάσεως προσέλαυε τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἐγεννήθη, κατέστησε στούς ἀνθρώπους γνωστό ὅτι τοῦτο συνέβη ὥστε ἐλευθέρως νά ἀκολουθήσει ὁ ἄνθρωπος τό θεῖο Θέλημα. Ἔτσι θά καταστεῖ δυνατή ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός παρέλαβε τήν ἀνθρωπίνη φύση, ὥστε νά ἀνοίξει τόν δρόμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί συνάμα νά κάνει ὅσα ἦταν ἀπαραίτητα, ὥστε ἡ ἀνθρωπότητα νά λυτρωθεῖ ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου. Ἔτσι μέ τή βάπτιση τοῦ Θεανθρώπου θά πρέπει νά διακρίνουμε τή σπουδαία στροφή τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρός τόν ἄνθρωπο, ὡς μία ἀποκάλυψη, τήν ὁποία ἐμεῖς μέ ἕνα λόγο ὀνομάζουμε Θεοφάνεια».

 

1794631130.jpgΣτή συνέχεια τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ὁ Μέγας Ἁγιασμός. «Ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων παίρνει ὡς ἀφορμή τή σπουδαιότητα τοῦ νεροῦ στή ζωή μας. Μέ τόν καθαγιασμό του λαμβάνουν οἱ πιστοί πίνοντάς το τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καί ἁγιάζουν τά σπίτια τους. Στόν ἁγιασμό ἀντικατοπτρίζεται ὅμως καί ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου ὄχι μόνον ἀπέναντι στόν ἑαυτό του καί τούς συνανθρώπους του, ἀλλά καί ἀπέναντι σέ ὅλη τή κτίση, πού ὁ Θεός του ἐνεπιστεύθη. Καί τοῦτο γιατί μέ τόν Ἁγιασμό δέν γίνεται μόνον ὁ καθαγιασμός ἑνός ποταμοῦ ἤ μίας λίμνης, ἀλλά καθαγιάζονται ὅλα τά ὕδατα καί κατά συνέπεια ὅλη ἡ φύση».

1469566058.jpgΣτήν τελετή τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων παρευρέθηκε χωρίς νά ἔχει λάβει ἰδιαίτερη πρόσκληση καί ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Eisenstadt κ. Αἰγίδιος, πού θέλησε νά συνεορτάσει μέ τούς Ὀρθοδόξους καί νά παρευρεθεῖ στήν ἑορτή τῆς Θεοφανείων. Τήν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου Eisenstadt, πού πρίν λίγους μῆνες παραχώρησε στήν Μητρόπολη Αὐστρίας μέ τήν παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τό οἰκόπεδο γιά τήν ἀνοικοδόμηση τῆς πρώτης ορθοδόξου Μονῆς στήν Αὐστρία, χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ἐπίσκεψη καί τήν ἀδελφική ὑποστήριξη πού παρεῖχε κατά τό παρελθόν ἔτος. Στήν ἀπρόσμενη αὐτή ἐπίσκεψη του, μή ἔχοντας ἑτοιμάσει κάτι ἄλλο, προσέφερε στόν Ἐπίσκοπο Αἰγίδιο ἕνα ἐπιστήθιο σταυρό καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα οἱ σχέσεις τῆς Ἐπισκοπῆς Eisenstadt νά εὐδοκιμήσουν στό βάθος τοῦ χρόνου καί νά μᾶς ἀποφέρουν καρπούς ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων τῶν ἀνθρώπων στήν Αὐστρία. Στήν θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν ἡ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν Αὐστρία κ. Χρυσούλα Ἀλιφέρη καί ὁ Γενικός Πρόξενος κ. Δημήτριος Δασκαλάκης.

3853979770.jpgΣτό παρακείμενο Donaukanal μετέβησαν στή συνέχεια ὅλοι γιά τήν τελετή τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων σύμφωνα μέ τήν παράδοση σέ εἰδικά διαμορφωμένη ἐξέδρα. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεύθυνε λόγο μιλώντας γιά τήν ἱερότητητα τῆς δημιουργίας, τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ξεχνοῦν μέ τίς ἁμαρτίες τους. Ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων μᾶς θυμίζει τούς δεσμούς τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Δημιουργία, καθώς καί τήν ἀποκάλυψη τοῦ 1917231636.jpgΤριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τούς πιστούς νά προσέξουν τά σημεῖα τῶν καιρῶν μέ τίς μεγάλες φυσικές καταστροφές καί νά ἀλλάξουν τή στάση τους ἀπέναντι στή δημιουργία. Σέ μία ἀποστροφή τοῦ λόγου του ἀνέφερε: «Ἡ ἀνθρωπότητα, ἐμεῖς ὅλοι, εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τή γῆ, στήν ὁποία μᾶς ἐπιτράπηκε νά ζήσουμε».

2675393306.jpgΤό προηγούμενο ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τελέσει τή θεία Λειτουργία στό Linzκαί τόν Μέγα Ἁγιασμό. Ἐκεῖ κάλεσε τούς πιστούς νά παρευρεθοῦν στίς λατρευτικές ἀκολουθίες τοῦ νέου Ἔτους καί νά συμβάλλουν μέ τόν δικό τους τρόπο στήν ἁρμονική καί παραγωγική ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

12.07.2020: Fünfter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle