Πεντηκοστή στή Βιέννη 2015

400848111.jpg

Τήν Κυριακή 31 Μαΐου ἑόρτασε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τήν Πεντηκοστή. Τήν θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Τριᾶδος στή Βιέννη, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρ. Ἀλεξάνδρου Λάπιν, τοῦ Ἱερομ. Παΐσίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Ἀθανασίου. Σύμφωνα μέ τό ἔθιμο πού ἐπικρατεῖ κατά τά τελευταία χρόνια μετά τή θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τόν τίτλο «Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες».

Στό κήρυγμά του τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστής ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρών στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἐμπνέει, τήν καθοδηγεῖ καί τή συνοδεύει. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπίσης συνοδεύει καί καθοδηγεῖ καθένα ἀπό ἐμᾶς, ἐφόσον δείχνει ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί δέχεται τίς εὐαγγελικές προτροπές.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀνέφερε: «Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Ἡ περικοπή κλείνει μέ τό λόγιον τοῦ Χριστοῦ: «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς». Στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας λοιπόν μᾶς παραδίδονται δύο ἀλήθειες. Ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τό φῶς τοῦ κόσμου.

Σέ αὐτή τήν ἐπαγγελία θέλουμε νά μείνουμε πιστοί, θέλουμε νά πιοῦμε νερό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά ἀκολουθήσουμε τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὅλοι μας, ἰδιαίτερα οἱ γονεῖς, ἔχουμε εὐθύνη. Ἐπειδή πρέπει νά μεταγγίσουμε στά παιδιά μας τό ζῶν ὕδωρ, γιά νά μήν διψάσουν. Ἄν δέν τούς παρέχουμε αὐτό τό νερό θά ἀναζητήσουν μόνα τους κάτι, καί θά πιοῦν ἀπό ἄλλες πηγές, πού δέν ὁδηγοῦν στή ζωή, ἀλλά στόν θάνατο».

Μετά τή θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινος τῆς γονυκλισίας. Σέ αὐτόν ἀναγνώσθηκαν οἱ εὐχές, διά τῶν ὁποίων τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπέρχεται στούς ἀνθρώπους, στήν Ἐκκλησία καί σέ ὅλη τήν πλάση.

4208569344.jpgΣτό τέλος τῆς ἀκολουθίας τίμησε ὁ Σεβασμιώτατος τόν ἐπί πολλά χρόνια διευθυντή τῆς χορωδίας Ἄρχοντα Θεόδωρο Ἀκρανίδη καί τοῦ ἀπένειμε σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης καί ἀναγνώρισης τῆς πολυετούς προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία τόν Χρυσοῦν Σταυρό τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε πώς ὁ Ἄρχων Θεόδωρος Ἀκρανίδης ὑπηρέτησε στή Βιέννη γιά περισσότερα ἀπό 60 ἔτη μέ τρεῖς διαφορετικούς Ἐπισκόπους, παρέχοντας κατάνυξη καί εὐφροσύνη στούς πιστούς μέ τίς ψαλμωδίες του. Ἐξέφρασε μάλιστα τή χαρά του, ὅτι ἀπονέμει τόν Χρυσοῦν Σταυρό τῆς Μητροπόλεως σέ ἕνα ἄνθρωπο, πού προσωπικά ἀφιερώθηκε τόσο πολύ στήν Ἐκκλησία.

3350824368.jpgΣτή συνέχεια ἀκολούθησε μία ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης, ὅπως τά προηγούμενα χρόνια, μέ τίτλο «Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες». Ἀπό τις 12 μέχρι τίς 8 μ.μ. περιῆλθαν μερικές χιλιᾶδες ἄνθρωποι γιά νά δοκιμάσουν τά ἑλληνικά ἐδέσματα καί ποτά, νά χορεύσουν καί νά τραγουδίσουν, νά γνωρισθοῦν, νά συνομιλήσουν καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις. Ἡ ἐκδήλωση στέφθηκε μέ ἐπιτυχία χάρη βέβαια στήν βοήθεια τῶν πολυάριθμων καί ἔνθερμων ἐθελοντῶν.

1972984224.jpgΣτό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές γιά τίς προσπάθειές τους καί γιά τήν συμμετοχή τους, ὅλους τούς ἐπισκέπτες γιά τήν παρουσία τους καί τήν ὑποστήριξή τους. Τόνισε ὅτι ἐκδηλώσεις, ὅπως ἡ σημερινή γιορτή, ἀποσκοποῦν νά ἐνισχύσουν τήν ἀλληλεγγύη τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καί τήν ἀμοιβαία ὑποστήριξή τους. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά μία Εὐρώπη πού θέτει στό ἐπίκεντρο τόν ἄνθρωπο καί ὄχι τούς ἀριθμούς καί τά οἰκονομικά συμφέροντα. Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἐκπρόσωποι τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν τῆς Βιέννης, καθώς καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Παρέστησαν ἐκπρόσωποι τοῦ διπλωματικοῦ σώματος καί πολυάριθμοι φίλοι τῆς Ἑλλᾶδος. Τό παρόν ἔδωσε ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας ἀπό τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, ὁ ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος Dr. John Okoro.

Τά ἔσοδα τῆς ἐκδηλώσεως θά ἐνισχύσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, πού ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή φτώχια πολλῶν ἀνθρώπων, πού ἔχασαν καί τά στοιχειώδη στόν κυκεώνα τῆς πολυετούς κρίσεως.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


01.03.2020: Sonntag des Käseverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle