Ἐπέτειος 1821 και 20ετές μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Χρυσοστόμου

1147348842.jpg

Συλλειτουργοῦντων τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου και τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Τριᾶδος στήν Βιέννη ἑορτάσθηκε ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Παράλληλα τελέσθηκε μνημόσυνο ἐπ’ εὐκαιρία συμπlηρώσεως 20 ἐτῶν ἀπό τήν πρός τόν Κύριον ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Χρυσοστόμου τήν 1η Ἀπριλίου 1995. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἱερό μνημόσυνο τελέσθηκε καί στή μνήμη τῶν πεσόντων κατά τήν Ἐπανάσταση τῆς ΕΟΚΑ τό 1955.

Τούς ἑορτασμούς παρευρέθηκαν ἐκπρόσωποι τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, ἀνάμεσά τους ἡ Ἐξοχώτατη Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν Αὐστρία κ. Χρυσούλα Ἀλειφέρη, ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβης τῆς Κύπρου κ. Μάριος Ἱερωνυμίδης, ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στόν ΟΑΣΕ κ. Ἀνδρέας Παπαδάκης, οἱ στρατιωτικοί ἀκόλουθοι Ἑλλάδος καί Κύπρου καθώς καί οἱ ἐπρόσωποι τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων Ἑλλάδος καί Κύπρου στήν Αὐστρία. Τήν Ἑλληνική Ἐθνική Σχολή Βιέννης ἐξεπροσώπησαν τό διδακτικό προσωπικό καί μαθητές. Τό ἐνδιαφέρον ὄμως μετά τό πέρας τῶν ἀκολουθιῶν ἔκλεψε ἡ Βοΐακή Ἑστία Θεσσαλονίκης, πού μέ χορευτικό τμῆμα μέ μακεδονικές παραδοσιακές στολές παρουσίασε πλούσιο πρόγραμμα.

2841575301.jpgὉ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος μίλησε διεξοδικά γιά τήν εὐαγγελική περικοπή καί τά ἑορταζόμενα γεγονότα μέ κέντρο τόν ἄνθρωπο. Μέ ἀφορμή τήν περικοπή, ὅπου οἱ Ἀπόστολοι ζητοῦσαν ἀπο τόν Χριστό νά σταθοῦν ἑκατέρωθέν Του στόν θρόνο τῆς δόξης, ἀνέφερε πῶς θά πρέπει νά μάθουμε τί κάθε φορά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας. Πολλές φορές ἀγνοοῦμε πραγματικά, νομίζοντας ὅτι γνωρίζουμε τό καλύτερο γιά ἐμᾶς. Ἔτσι συχνά ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀποζητᾶ ἄκρατα τήν ἐξουσία στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὄμως εἶναι πασίδηλο πόσο λαθαίνουμε, καί παραποιοῦμε τά πράγματα, ὅταν σκεφτοῦμε λίγο τίς λέξεις. Ἀνέφερε: «Ἄς δοῦμε λοιπόν τί σημαῖνει ἡ λέξη Ὑπουργός. Στήν πραγματικότητα σημαίνει ὑπηρέτης τῆς κοινωνίας». Χαρακτηριστικά σημείωσε ὅτι θά πρέπει νά γίνουμε διάκονοι τῶν συνανθρώπων μας καί νά ἀφήσουμε στόν Θεό τόν τρόπο, πού ἐκεῖνος θά μᾶς ἀναδείξει γιά τούς κόπους μας. Ἔθεσε ὡς παράδειγμα ἐκείνους πού ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας σήμερα καί ἔκλεισε τό κήρυγμά του μέ θερμούς λόγους γιά τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς διακονίας, πού κάθε πιστός καλεῖται νά προσφέρει, ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν συνανθρώπων του, μάλιστα δέ καί τῶν ἐχθρῶν του, γιά τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί τήν ἀνάγκη ἀποφυγῆς τῆς ἄσκησης ἐξουσίας στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ λόγος γιά τό ὑψηλό ποσοστό διαζυγίων εἶναι ὁ ἐγωϊσμός τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, πού τόν ἐμποδίζει στό νά διακονίσει τόν συνάνθρωπό του. Ὁ Σεβ. Μητρολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος μίλησε γιά τήν ὑποχρέωση, πού ἔχουν οἱ γονεῖς ὡς πρός τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους μέ τίς χριστιανικές ἀξίες, πού βοηθοῦν στήν ἀνάπτυξή τους. Εἶναι ἀπαραίτητο νά μποροῦν νά λένε ἀπό ἀγάπη «ὄχι» στά παιδιά τους, ὥστε τά παιδιά τους νά μποροῦν μέ τήν ἐνηλικίωσή τους νά ἀντιστέκονται στίς προκλήσεις. Ἄν τά παιδιά ἀναβλέπουν στόν Χριστό καί μαθαίνουν τήν ἄσκηση τῆς Ἐκκλησίας, καθιστοῦν ἑαυτούς αὐτοκυρίαρχους καί ἱκανούς νά ἀποφύγουν τούς «εὐσχήμονες» πειρασμούς τῶν καιρῶν μας. Εἶναι σημαντικό νά μάθουν γιά τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον τους καί ὄχι γιά τά ἐπώνυμα εἴδη ἔνδυσης, ἤ νά συνηθίσουν τήν ἀσύδοτη κατασπατάληση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου.

2487146037.jpgΜετά τό ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χρυσοστόμου καί τῶν πεσόντων χαιρετισμό ἀπεύθυναν οἱ Πρέσβης Ἑλλάδος καί Κύπρου. Τόνισαν τή σπουδαιότητα τῶν ἀγώνων γιά τήν ἀνεξαρτησία κατά τό παρελθόν καί τή συμβολή τῆς ἑλληνικῆς καί κυπριακῆς κοινωνίας στήν ἑνωμένη Εὐρώπη πέρα ἀπό τά σύνορά τους. Ἐξέφρασαν μαλιστα τήν πεποίθηση, ὅτι ἡ ἐπικρατοῦσα κρίση θά ὑπερβληθεῖ.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε πορεία ἀρκετῶν πιστῶν ἀπό τόν Καθεδρικό Ναό πρός τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου κατετέθησαν στεφάνια στήν Ἀναθηματική πλάκα τοῦ Ἕλληνα ποιητή καί ἐθνικοῦ ἤρωα Ρήγα Βελεστινλῆ (1757-1798) ἀπό τούς Πρέσβεις, τούς προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων, τήν Ἐθνική Σχολή Βιέννης καί τούς ἑλληνικούς καί κυπριακούς πολιτιστικούς συλλόγους. Ἡ τιμητικές ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Στή συνέχεια ἡ ἀποστολή τῆς Βοΐκῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης τραγούδησε καί χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια τῆς Μακεδονίας.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


20.09.2020: Sonntag nach Kreuzerhöung

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle