Ἅγιο Πάσχα 2015 στήν Μητρόπολη Αὐστρίας

Χριστός Ἀνέστη!

Christus ist auferstanden!

1406097219.jpgΣτούς ἱστορικούς ναούς τῶν Ἑλλήνων στή Βιέννη, Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου καί Καθεδρικό Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριᾶδος, τελέσθηκαν οἱ Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας στίς 6-11 Ἀπριλίου 2015 γιά τήν προετοιμασία τῶν πιστῶν γιά τή μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, καθώς ἐπίσης καί τή Μ. Δευτέρα καί τή Μ. Τρίτη. Τή Μεγάλη Τετάρτη σύνοδα μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος καί τοῦ Μεγάλου Εὐχελαίου, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μέ τρεῖς κληρικούς ἁγίασε τό ἐκκλησίασμα. Τήν Πέμπτη τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνηση τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου παραδόσεως τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν μέ τά 12 Εὐαγγέλια. Τήν Παρασκευή μετά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τελέσθηκε ἡ Ἁγία Ἀποκαθήλωση καί ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας τελέσθηκε ἡ περιφορά τοῦ ἐπιταφίου καί ἐψάλλησαν τά ἐγκώμια μέ τήν παρουσία πολλῶν πιστῶν, πού κατέκλυσαν τούς γύρω ἀπό τίς ἑλληνικές ἐκκλησίες δρόμους. Ἀκολούθησε ὁ ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως τό Μ. Σάββατο τό πρωί καί τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας.

3203567532.jpgΣτή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Σαββάτου ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίω Πάσχᾳ. Ὁ Παναγιώτατος εὐχήθηκε στούς πιστούς γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τόνισε ἰδιαίτερα, ὅσα πάσχουν πολλοί ἀνθρωποι στόν κόσμο, πού σέ αὐτές τίς ἅγιες μέρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου ὑποφέρουν καί θανατώνονται: «Καὶ ἐνῷ ἡμεῖς χαρμοσύνως ἑορτάζομεν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ὡς πραγματικότητα ζωῆς 2207426076.jpgκαὶ ἐλπίδος, πέριξ ἡμῶν, ἐν τῷ κόσμῳ, ἀκούομεν τὰς κραυγὰς καὶ τὰς ἀπειλὰς τοῦ θανάτου, τὰς ὁποίας ἐκτοξεύουν ἐκ πολλῶν σημείων τῆς γῆς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι δύνανται νὰ λύσουν τὰς διαφορὰς τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς θανατώσεως τῶν ἀντιπάλων, γεγονὸς τὸ ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀδυναμίας των. 833780236.jpgΔιότι, διὰ τῆς προκλήσεως τοῦ θανάτου τοῦ συνανθρώπου, διὰ τῆς ἐκδικητικότητος κατὰ τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφορετικοῦ, δὲν βελτιώνεται ὁ κόσμος, οὔτε ἐπιλύονται τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ἄλλωστε, ὑπὸ πάντων παραδεκτὸν καὶ ἀναγνωριζόμενον, ἰδιαιτέρως δὲ ὑπὸ τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς, ὅτι τὸ κακὸν νικᾶται διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ οὐδέποτε διὰ τοῦ κακοῦ.» Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στούς παρευρισκομένους καί σέ ὅλους τούς χριστιανούς καλό Πάσχα.

215110588.jpgΤήν Κυριακή τοῦ Πάσχα τελέσθηκε τό πρωί ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί ἀνεγνώσθηκε τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως σέ 12 γλῶσσες. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινού 1265772908.jpgδιαβάσθηκε τό Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα. Μεταξύ ἄλλων, τόνισε ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι «τό σπουδαιότερον γεγονός τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, πού θεράπευσε τό τραῦμα τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς λύτρωσε ἀπό τό δράμα τοῦ θανάτου καί ἄνοιξε τό δρόμο πρός τόν Θεόν, βοηθῶντας μας νά πραγματώσουμε τόν προορισμό μας καί νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνιότητος». Τό Πάσχα δέν θά πρέπει νά ἑορτάζεται κατά τρόπο ἐπιφανειακό, δίχως τήν προσωπική μας συμμετοχή καί μέ ἐθιμικό χαρακτήρα. Ὁ ἀναστηθεῖς Χριστός ἀπευθύνθηκε σέ καθένα ἀπό ἐμᾶς προσωπικά», ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος. 1980891356.jpg«Τόν ἀκοῦμε νά μᾶς προσκαλεῖ στό δικό μας προσωπικό Πάσχα, στή δική μας ἔξοδο ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν κατάθλιψη, τήν ἀπελπισία καί τήν εἴσοδο στή Βασιλεία Του, τήν αἰώνια εὐφροσύνη καί ἀφθαρσία, 4098004749.jpg τήν ὁποία χαρίζει πλούσια σέ ὅλους ἐμᾶς. Νά γνωρίσουμε, νά κατανοήσουμε και νά βιώσουμε τελικά ὅτι ἡ ζωή χωρίς τόν Χριστό εἶναι θάνατος, ἐνῶ ἡ ζωή μέ τόν Χριστό εἶναι Ἀνάσταση, εἶναι χαρά, εἶναι ἀτελεύτητο Πάσχα!». Τέλος κάλεσε τούς πιστούς νά προσευχηθοῦν γιά τούς διωκόμενους συνανθρώπους μας καί ἰδιαίτερα γιά τούς Μάρτυρες τῶν καιρῶν μας, πού χύνουν τό αἷμα τους σήμερα.

3374497469.jpgἈκολουθίες ἐπί τῇ Ἀναστάσει τελέσθηκαν καί στίς πόλεις Salzburg, Klagenfurt, Kufstein, Graz, Linz καί Leoben, καθώς καί σέ περισσότερες πόλεις στήν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας.

3654357011.jpg 3836819875.jpg 2735817587.jpg 2658233027.jpg 743552723.jpg 288464739.jpg 1452402099.jpg 1811008515.jpg 3919666130.jpg 3569447522.jpg 1598382781.jpg 1646611213.jpg 629486045.jpg 417667181.jpg 2865087613.jpg 2544233933.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle