Βουδαπέστη: Ἀργυροῦς Σταυρός στόν Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Κάλοτα

2473110153.jpg

Στίς 5 καί 6 Σεπτεμβρίου ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος τήν ἐνορία τῆς Ἐξαρχίας στή Βουδαπέστη. Τό Σάββατο παρέστη στόν Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου, πού τέλεσε ὁ π. Βόρις Fuzek. Τήν Κυριακή τό πρωί τέλεσε τή θεία Λειτουργία μέ τόν Πρωτ. Ἰωσήφ Κάλοτα, τόν π. Γρηγόριο Nasinak, τόν π. Βόρις Fuzek, τόν π. Μακάριο Beke καί τόν Ἀρχιδιάκονο Ἀθανάσιο. Τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἐξαρχίας γέμισε, καθώς πολλοί ἐνορίτες προσῆλθαν στή θεία Λειτουργία. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν π. Ἰωσήφ γιά τήν 25ετή προσφορά του ἀπό τή χειροτονία του. Ὡς σημεῖο καί ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης στό πρόσωπό του, ἀλλά καί ἐπιβράβευση καί ἐνίσχιση στό μετέπειτα ἔργο του ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀπένειμε διά τού Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου τόν Ἀργυροῦν Σταυρόν.

2119529062.jpgΣτό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ ἀφορμή τό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας (Μτθ. 22,2-14), λέγοντας: «Ὅπως ὁ βασιλιᾶς τῆς παραβολῆς καλεῖ τούς ἀνθρώπους στό γαμήλιο γεῦμα, ἔτσι μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γιά νά μποροῦμε νά ἀνέλθουμε ὅλοι στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί νά καταστοῦμε πολίτες αὐτῆς, θά πρέπει νά πληροῦμε τίς προϋποθέσεις: Πρῶτον· θά πρέπει νά πιστεύουμε στό Χριστό, ὡς Θεό καί Λυτρωτή μας. Δεύτερον· θά πρέπει νά προετοιμασθοῦμε γιά τήν εἴσοδό μας, καθιστώντας τούς ἑαυτούς μας ἄξιους. Ὅπως καί σέ αὐτόν τόν κόσμο προετοιμαζόμαστε γιά νά ἀνταποκριθοῦμε σέ μία πρόσκληση, ντυνόμαστε καλά, φτιάχνουμε τά μαλλιά μας καί ἀγοράζουμε ἕνα δῶρο, ἔτσι θά πρέπει νά ἀνταποκριθοῦμε καί στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ προετοιμασία μας εἶναι νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, νά ἀκολουθοῦμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, νά ἀκολουθοῦμε τήν ἄσκηση, νά ἐξομολογούμαστε, νά συμμετέχουμε στίς ἀκολουθίες καί νά κάνουμε τόν πνευματικό ἀγώνα. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά ἔχουμε ἕνα δῶρο νά κομίσουμε στόν Χριστό: τήν προσπάθειά μας νά τηρήσουμε τό θέλημά Του.

 

1127570390.jpgΤρῖτον· θά πρέπει νά θέλουμε νά εἰσέλθουμε στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ὄχι ὄμως ὡς ἀνταμοιβή γιά τίς προσπάθειές μας, ἀλλά ἀπό την ἐπιθυμία μας νά εἴμαστε κοντά στό Χριστό. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί τούς ἀναξίους. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ἀλλά εἶναι καί δικαιοσύνη. Θά πρέπει λοιπόν νά προετοιμασθοῦμε κατάλληλα γιά νά ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσκλησή του. Κανεῖς ἀνάξιος ἤ ἀπροετοίμαστος δέν θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο ἐκεῖνος πού πιστεύει στή Βασιλεία Του καί θέλει νά εἰσέλθει, θά τό ἐπιτύχει ἐξαιτίας τῆς θείας Χάριτος. Ἄν εἴμαστε ἀνάξιοι, θά πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε τήν ἀναξιότητά μας καί νά ἐναποθέσουμε τίς ἐλπίδες μας στό Χριστό. Θά πρέπει νά ἔχουμε συνείδηση τῆς ἀναξιότητάς μας καί νά προετοιμασθοῦμε μέ τήν ἐξομολόγηση καί τή μετάνοια γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς βοηθᾶ σέ αὐτή τήν πορεία. Χάρη στή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας τήν ὁποία βιώνουμε στή θεία Λειτουργία, μποροῦμε νά γίνουμε καλύτεροι ἄνθρωποι. Θά πρέπει νά προσπαθοῦμε νά βελτιωθοῦμε, νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας, μέσα ἀπό τή μετάνοια, τήν προσευχή καί τόν πνευματικό βίο νά ὑπερβοῦμε τά πάθη μας. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πετύχουμε μέ τή βιοτή μας νά ἀποκτήσουμε τό ἀπαραίτητο γαμήλιο ἔνδυμα, πού μᾶς καθιστᾶ ἄξιους νά συμμετέχουμε στό ἑορταστικό γεῦμα τοῦ Θεοῦ καί νά προγευθοῦμε ἀπό αὐτή τή ζωή τήν ἑπόμενη».

 

4044720070.jpgΣτούς λόγους εὐχαριστίας πρός τόν Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Κάλοτα στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι ὁ π. Ἰωσήφ διακονεῖ ἐδῶ καί 25 ἔτη τήν Ἐκκλησία, 25 ἔτη μακρᾶς προσπάθειας νά σώσει τήν ψυχή του καί νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία. 25 ἔτη λαμβάνει τή δωρεά τῆς θείας Χάριτος, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του καί τήν μεταδίδει μέ ὅλη του τή δύναμη στόν πιστό λαό. Ὁ π. Ἰωσήφ προσέφερε πολλά στήν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας, ἀπό τήν ἀρχή ἐνεργός στήν Ὀργάνωση καί Διοίκηση, ἐργάστηκε καί ἀπέδωσε πολλά, γιά τά ὁποία τοῦ εἴμαστε εὐγνώμονες. Ἔτσι ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέδωσε σήμερα στόν π. Ἰωσήφ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας.

 

Τέλος ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι σέ μία τέτοια ἡμέρα χαρᾶς δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε τή μεγάλη μας θλίψη, καθώς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τή θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό μας Ναό, πού κατέχεται παράνομα. Ὁ πόνος μας αὐτός εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερος, γιατί ὁ Καθεδρικός Ναός δέν κατελήφθη ἀπό ἀθέους, ἀλλά ἀπό ἀδελφούς μας κατά τήν πίστη, πού ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἴδιας μας τῆς Ἐκκλησίας. «Προσευχόμαστε στό Θεό καί ἐλπίζουμε νά φωτίσει τούς ἀδελφούς μας, ὥστε νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀδικία καί νά κάνουν τό δίκαιο, ἐπειδή ὁ Θεός δέν ἀγαπᾶ τήν ἀδικία».

Ὁ π. Ἰωσήφ Κάλοτα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί τούς παρευρισκομένους γιά τίς εὐχές τους, καθώς καί γιά τήν ὑποστήριξη στά 25 ἔτη ἱερωσύνης του. Ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα νά μπορέσει νά ὑπηρετήσει πολλά χρόνια ἀκόμη τήν ἐνορία καί τήν Ἐκκλησία πρός δόξα Θεοῦ καί ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν ἀνθρώπων.

Μετά τή θεία Λειτουργία ἀκολούθησε μία γιορτή, στήν ὁποία ὅλοι συνεχάρησαν τόν π. Ἰωσήφ. Ἀκολούθησε γεῦμα σέ στενότερο κύκλο πρός τιμή τοῦ π. Ἰωσήφ, στό ὁποῖο παρευρέθηκαν ὁ Γενικός Πρόξενος κ. Λουκάς Τσῶκος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοδιοίκησης κ. Γεώργιος Κουκουμτζής, Ἐκπρόσωπος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας, καθώς καί ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί φίλοι, πού θέλησαν νά ἐκφράσουν τίς εὐχές τους.

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
13
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


7. März 2021: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle