Ποιμαντική Ἐπίσκεψη στή Βουδαπέστη

704410378.jpg

Στίς 8-9 Αὐγούστου πραγματοποίησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν ἐνορία τῆς Ἐξαρχίας στή Βουδαπέστη. Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ἔλαβε μέρος στόν Ἑσπερινό, πού τελέσθηκε στό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου καί στή συνέχεια συνομίλησε μέ τόν κλῆρο καί τούς πιστούς τῆς ἐνορίας γιά ποιμαντικά καί πνευματικά θέματα, καθώς καί ἔδωσε λύσεις σέ θέματα διοικητικῆς μέριμνας. Στή Βουδαπέστη παρευρέθηκε καί ὁ π. Μπόρις Φούτσεκ ἀπό τό Κέτσκεμετ συνοδευόμενος ἀπό μέλη τῆς ἐνορίας, συμμετέχοντας στόν Ἑσπερινό, ἐνῶ ἔλαβε τήν εὐκαιρία νά μιλήσει μέ τόν Σεβασμιώτατο γιά θέματα τῆς ἐκεῖ κοινότητας.

Τό Σάββατο ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου μέ τή συμμετοχή τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. Ἰωσήφ Καλότα καί τοῦ π. Μακαρίου Μπέκε. Στή Λειτουργία προσῆλθε ἀρκετό ἐκκλησίασμα. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας (Μτθ. 17, 14-23), πού ἀναφέρεται στήν ἴαση τοῦ δαιμονιζομένου, τόν ὁποῖο ἀδυνατοῦσαν οἱ μαθητές Του νά θεραπεύσουν, γιατί ἡ πίστη τους δέν ἦταν ἰσχυρή. Σέ αὐτή τή συνάφεια ὁ Σεβασμιώτατος ὑπερθεμάτισε τή σημασία τῆς πίστεως, πού μᾶς ὁδηγεῖ στό Θεό καί καθιστᾶ σέ ἐμᾶς δυνατή τήν πραγματοποίηση τοῦ θαύματος:

«Πρίν λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε τήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος. Τή θέα τοῦ ἀπαστράπτοντος μεταμορφωθέντος Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἔδειξε στούς μαθητές Του τή δόξα του, καθ᾽ ὅσο ἦταν σέ ἐκείνους δυνατό νά τή θεαθοῦν, καλούμαστε καί ἐμεῖς νά δοῦμε τήν δόξα αὐτή. Σκοπός τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι νά καταστεῖ ὁ ἴδιος ἅγιος σέ ἀνταπόδωση ὅσων ἔπραξε μέ τά ἔργα καί τήν ἄσκησή του. Πόσο δέ μᾶλλον θά πρέπει νά ἐμβαθύνει στήν πίστη του στό Θεό καί νά προσεγγίζει τήν ἀγάπη Του, νά καταστήσει ἑαυτόν δοχεῖο τῆς θείας Χάριτος καί μέ αὐτόνή τόν τρόπο νά καταστεῖ κατά Χάριν Θεός (Θέωση). Ἡ πορεία μας αὐτή πρός τή θέωση καί τήν ἐμβάθυνση τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό μᾶς ἀνοίγεται ἀπό τούς ἁγίους καί τήν Ἐκκλησία. Εἶναι μία πορεία μετανοίας, καθαρισμοῦ τῆς ψυχῆς, συμμετοχῆς στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί προσωπικῆς σχέσεως μέ τόν Χριστό.

Ὅλα αὐτά ἐνισχύουν τήν πίστη μας, καθιστοῦν δυνατό τό θαῦμα καί διώχνουν μακριά μας τόν διάβολο, πού θέλει νά μᾶς χωρίσει ἀπό τόν Θεό. Γιατί μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία μπορεῖ ὁ διάβολος νά κατανικηθεῖ, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στή εὐαγγελική περικοπή, πού μόλις διαβάσαμε».

Μετά τή θεία Λειτουργία οἱ πιστοί ὅπως κάθε Κυριακή συγκεντρώθηκαν στούς χώρους τῆς Ἐξαρχίας, ὅπου γιά μία ἀκόμη φορά μπόρεσαν νά μιλήσουν μέ τόν Σεβασμιώτατο.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle