Σύναξις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Κωνσταντινούπολη.

3325475255.jpg

Στίς 29 Αὐγούστου μέ 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὅλοι οἱ Μητροπολίτες, Ἀρχιεπίσκοποι καί Ἐπίσκοποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρευρέθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά συνεδριάσουν γιά πολλά ζητήματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Στήν ἡμερησία διάταξη ὑπῆρχαν μεταξύ ἄλλων ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος, πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ τήν Πεντηκοστή τοῦ 2016 στήν Κωνσταντινούπολη, καθώς καί θέματα πού ἀφοροῦν στή λειτουργία τῶν Συνελεύσεων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στή Διασπορά. Οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη μίλησαν γιά τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα αὐτῆς τῆς προσωρινῆς λύσεως τῶν Συνελεύσεων, πού θά πρέπει νά τονίζει τήν ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων καί νά καταθέτει σέ κάθε κοινωνία τήν κοινή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Παράλληλα συζητήθηκε ἡ πορεία τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στούς Οἰκουμενικούς Διαλόγους, στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ), στό Συμβούλιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΣΕΕ), στό Διάλογο μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, τίς ἀρχαῖες ἀνατολικές Ἐκκλησίες, τούς Λουθηρανούς, τούς Μετερρυθμισμένους, τούς Παλαιοκαθολικούς καί τούς Ἀγγλικανούς. Ἄλλα θέματα ἀφοροῦσαν στή θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ σύγχρονα ζητήματα βιοηθικῆς, προσφύγων καί στό ὁλοένα αὐξανόμενο ζήτημα τοῦ διωγμοῦ κατά τῶν Χριστιανῶν.

722166104.jpgἩ ΑΘΠ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του τίς δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σέ ὅλους αὐτούς τούς τομεῖς καί τόνισε τήν ὑπεύθυνη ἀποστολή γιά τό συντονισμό καί τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν πρωτοβουλιῶν, πού ὑπηρετεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τόνισε τό καλό κλίμα καί τίς ἐγκάρδιες σχέσεις, πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνέπτυξε πρός ὅλες τίς ἀδελφές χριστιανικές Ἐκκλησίες, καθώς καί τίς πολυάριθμες προσπάθειες, τίς ὁποῖες κατέβαλε, ὥστε μέσα ἀπό τό διάλογο νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐπικοινωνία μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες. Ἰδιαίτερα καλές κατέστησαν οἱ σχέσεις μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, καθώς καί ἡ προσωπική ἐπαφή τοῦ Παναγιωτάτου μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο διακρίθηκαν γιά τήν μεγάλη ἐγκαρδιότητα καί τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό. Ὡς παράδειγμα γιά τήν πρόοδο τοῦ Διαχριστιανικοῦ Διαλόγου καί τῆς μεγάλης ἀγάπης ἀνέφερε ὁ Παναγιώτατος τήν στάση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία. Ἐδῶ ἀνέφερε ὁ Παναγιώτατος οἱ σχέσεις εἶναι ἄριστες, καθώς ὁ Ἐπίσκοπος Eisenstadt ἀπό τή μεγάλη του ἀγάπη καί ἀφιέρωση στούς ἀδελφικούς δεσμούς χορήγησε οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση Ὀρθοδόξου Μονῆς στήν Αὐστρία καί παρεῖχε περαιτέρω βοήθεια γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς προσπάθειας. Παράλληλα τό Τάγμα τῶν Ἀδελφῶν τοῦ Σωτῆρος κατά τό περασμένο ἔτος δώρισε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἕνα Ναό στό Leoben. Τά δύο αὐτά παραδείγματα ἀποτελοῦν δείγματα τοῦ Διαλόγου καί μαρτυρίες τῶν καλῶν ἐπαφῶν καί τῆς ἀδελφικῆς συμπαράστασης, πού ὑφίσταται ἀνάμεσα στίς δύο Ἐκκλησίες.

376129768.jpgΠραγματοποιήθηκαν σημαντικές καί ὀφέλιμες συνομιλίες γιά τήν κατάσταση τῆς προετοιμασίας τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τό ἑπόμενο ἔτος. Οἱ Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τήν ἱκανοποίησή τους γιά τίς μέχρι σήμερα προόδους καί τήν αἰσιοδοξία, ὅτι τά ἐναπομείναντα ἀνοιχτά ζητήματα καί προβλήματα θά λυθοῦν ἔγκαιρα, ὥστε ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος νά ἀποτελέσει σημεῖο τῆς Ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πλούσια σέ εὐλογία μαρτυρία στίς ἀδελφές Ἐκκλησίες καί γιά κάθε ἄνθρωπο στόν κόσμο.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle