Τελετή μνήμης γιά τούς 71 νεκρούς πρόσφυγες στό Burgenland

1726483529.jpg

Τήν Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας συμμετεῖχε σέ τελετή μνήμης, πού πραγματοποιήθηκε στό Neusiedl γιά τά 71 θύματα στόν ἀνατολικό ὁδικό ἄξονα. Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Eisenstadt κ. Αἰγίδιος καί ὁ Ἐπικεφαλής τῶν Εὐαγγελικῶν κ. Koch εὐχήθηκαν τήν ἀνάπαυση τῶν θυμάτων καί ἐξέφρασαν τήν ἀνησυχία τους γιά ὅλους τούς πρόσφυγες ὅπου γῆς, πού κατά τούς τελευταίους μῆνες καί χρόνια μέ τραγικό τρόπο χάνουν τή ζωή τους, στήν προσπάθειά τους νά βελτιώσουν τίς συνθῆκες διαβίωσής τους. Ἡ ἐκδήλωση παρουσίασε μεγάλη προσέλευση, ἐνῶ μεταξύ ἄλλων παρευρέθηκε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κρατιδίου κ. Hans Niessl καί τό μέλος τοῦ Κοινοβουλίου Norbert Darabos, ὡς ἐκπρόσωποι τῆς κυβερνήσεως τοῦ Burgenland.

Στό κήρυγμά του ὁ Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος ἀπεύθυνε ἔκκληση στήν χριστιανική ἀντιμετώπιση ἀπό ὅλους τούς αὐστριακούς: «Ὅλοι στή χώρα μας θά πρέπει τώρα νά συμπορευθοῦν ἀπέναντι σέ αὐτή τήν ἀνάγκη καί νά ὑποδεχθοῦν τούς εὑρισκόμενους σέ ἀνάγκη μέ πνεῦμα ἀφιέρωσης στήν ἀνθρωπισμό, στήν συμπαράσταση καί στήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Σέ αὐτές τίς μέρες ἀπαιτεῖται ἡ ἀνθρωπιά μας καί πιό πολύ ἡ χριστιανική μας συμπαράσταση, πού τίθεται μέ τέτοιο τρόπο ἀπέναντι σέ μία πρόκληση. Δέν μπορεῖ καμία ἐνορία νά μή συμμετέχει, γιατί ἀπό τή στάση μας ἐξαρτᾶται καί ἡ ἀξιοπιστία μας!»

Ἀντίστοιχα καί ὁ Ἐπικεφαλῆς τῶν Εὐαγγελικῶν κ. Koch ζήτησε ἀπό τήν πολιτεία σαφή καί ἄμεσα μέτρα, ὥστε νά βοηθηθοῦν ἀποτελεσματικά οἱ πρόσφυγες: «Μοῦ εἶπαν πῶς κάποιος πού αἰτεῖται ἄσυλο χρειάζεται μέχρι καί 9 μῆνες μέχρι τήν πρώτη ἀκρόαση καί ἄλλο τόσο μέχρι νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν ἀπόφαση στό αἴτημά του. Εἶναι ἴσως δυνατό νά μποροῦμε νά βοηθήσουμε σέ αὐτό, ἀνταποκρινόμενοι στό χρέος μας ὡς Χριστιανοί. Ἐμεῖς στό Burgenland ἔχουμε μάθει νά βοηθοῦμε», ἀνέφερε ὁ κ. Koch.

2346046630.jpgὉ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι οἱ πρόσφυγες εἶναι ἕνα φαινόμενο, πού ἀπαντᾶ περισσότερο ἀπό χίλια ἔτη καί γιά τούς χριστιανούς ἔχει ἰδιαίτερη σημασία: «Βλέπουμε τούς πρόσφυγες σήμερα καί ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἦταν καί ἐκεῖνος πρόσφυγας, ὅταν οἱ γονεῖς του διέφυγαν ἀπό τήν Ἰουδαία μέσα ἀπό τήν ἔρημο στήν Αἴγυπτο. Ἡ Αἴγυπτος φιλοξένησε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού ἦταν εὐγνώμων γιά τήν χώρα, πού τόν φιλοξένησε. Παρά ὅλες τίς δραματικές ἐξελίξεις τοῦ παρόντος δέν μποροῦμε νά ξεχνοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοί εἶναι παρεπίδημοι, περιπλανόμενοι καί πρόσφυγες σέ αὐτόν τόν κόσμο. Γιατί ὁ κόσμος μας δέν εἶναι αὐτός ὁ ὀρατός, ὑλικός κόσμος, ἀλλά ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, πού ἀποτελεῖ τόν μόνο προορισμό ὅλων μας καί μπορεῖ νά γίνει, σύμφωνα μέ ὅσα διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στούς Φιλιπισσίους: «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» Φιλ. 3,20.

Περαιτέρω ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι ἡ χριστιανική μας πίστη μᾶς ὑπαγορεύει νά ἐπιδείξουμε τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας καί νά κάνουμε τό καλό γιά τόν συνάνθρωπό μας, γιατί μόνο διά τῆς πίστεως, ἀγάπης, ἐλπίδος, νηστείας, ἐξομολογήσεως καί τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καθιστάμεθα ἱκανοί νά προσεγγίσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ προσφορά στούς πρόσφυγες βέβαια σημαίνει τήν ἀντίστοιχη ἀντιπροσφορά, δηλαδή τήν ἀντιπροσφορά ὅτι ἡ πίστη καί ὁ πολιτισμός μας θά ἀντιμετωπισθοῦν μέ ἀγάπη καί σεβασμό, ὁ χριστιανικός τρόπος ζωῆς μας θά γίνει σεβαστός, ὅπως καί οἱ παραδόσεις τῆς χώρας μας. Ἔκλεισε μέ τήν ἔκκλησης σέ ὅλους τούς πιστούς νά προσευχηθοῦν γιά τούς νεκρούς, νά γίνουν δεκτοί ἀπό τόν Κύριο καί Λυτρωτή μας στήν αἰώνια Βασιλεία Του στούς Οὐρανούς, καθώς καί νά κάνει καί ἐμᾶς δεκτούς στό τέλος τῆς περιπλάνησής μας στόν κόσμο. Στή συνέχεια διαβάσθηκε Τρισάγιο.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
20
21
22
24
25
27
28
29
30
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.04.2020: Palmsonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle