Διαθρησκειακό Συνέδριο στό Graz

3729110333.jpg

Ὁ διάλογος ἀνάμεσα στίς χριστιανικές Ἐκκλησίες καθώς καί ὁ διαθρησκειακός διάλογος ἐν γένει ἀποτελεῖ ζητούμενο στόν κόσμο, πού ζοῦμε. Τή διαπίστωση αὐτή διατύπωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στόν χαιρετισμό πού ἀπηύθυνε στό διαθρησκειακό συνέδριο μέ τίτλο: «Com Unity Spirit» στό Graz. Στίς συνεδρίες προσῆλθαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκειῶν τῆς Αὐστρίας. Χαιρετισμό του διεμήνυσε καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τίς πολυδιάστατες πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό θέμα τοῦ διαλόγου. Ἤδη κατά τό ἔτος 1902 καί κατά τό ἔτος 1920 μέ Ἐγκύκλιό του, πού τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπέστειλε σέ ὅλες τίς χριστιανικές Ἐκκλησίες μέ τήν πρόσκληση γιά τήν δημιουργία καί ἀνάπτυξη τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων. Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἐπίσημη πρόταση Ἐκκλησίας γιά τή δημιουργία ἑνός Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε στό Ἀμστερνταμ τό 1948.

Εἶναι ἐπίσης γνωστές οἱ πρωτοβουλίες πού ἀνέπτυξε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στό θέμα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, γεγονός πού τόν καθιέρωσε διεθνῶς ὡς τόν «πράσινο» Πατριάρχη, ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμιώτατος.

Στή συνέχεια ἀνέφερε ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι γιά τήν Ὀρθόθοξη Ἐκκλησία αὐτονόητες καί ἀναπόφευκτες ἐργασίες, πού μᾶς παρακινοῦν στήν πραγματοποίηση ἑνός εἰλικρινοῦς διαλόγου. Καί τοῦτο διότι ἀπό θεολογικῆς ἐπόψεως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἀναγνωρίζονται ὡς ἴσοι καί νά τυγχάνουν σεβασμοῦ, ὡς δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν εἰκόνα Του καί γι᾽ αὐτό ἔχουν τήν ἴδια ἀξία.

Τό φυσικό περιβάλλον, στό ὁποῖο διαβιεῖ ὁ ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ παρά ἀναπόδραστα νά ἕλκει τό ἐπιστημονικό ἐνδιαφέρον. Τό περιβάλλον εἶναι δημιουργία τοῦ Θεοῦ, «ἐνέχει κάτι τό ἅγιο, πρέπει νά εἶναι σεβαστό», ἐνῶ σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: «Τό περιβάλλον δέν μᾶς ἀνήκει ἀπεριόριστα. Ὁ Θεός μᾶς ἀπέστειλε σέ αὐτό τόν κόσμο καί μᾶς ἔδωσε τήν ὑποχρέωση νά τό καλλιεργοῦμε καί νά τό φροντίζουμε. Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται ὡς διαχειριστές τῆς δημιυργίας νά ἐγκαταλείπουμε στίς ἑπόμενες γενεές τίποτε ἄλλο, παρά μόνον συντρίμια».

«Χρειαζόμαστε τό διάλογο ἀπαραίτητα καί τήν ἀποτελεσματική συνεργασία. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη σέ αὐτή τήν περίοδο τῆς κρίσεως καί τῶν προκλήσεων ἡ βιούμενη ἀλληλεγγύη».

Θά ἀποτελοῦσε παρανόηση, ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἐνδιαφέρεται μόνο γιά ἕνα πνευματικό κόσμο, μόνο γιά τόν παραδείσιο ἐκεῖνο βίο καί παραμελεῖ ἤ παραβλέπει τόν ἄνθρωπο μέ τά συγκεκριμένα προβλήματα σέ αὐτό τόν κόσμο, τή συμβίωσή του μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί τήν κατάσταση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος μετέφερε τό χαιρετισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαῖου στό Συνέδριο στό Graz. Στό χαιρετισμό αὐτό τονίσθηκε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ ἁρμονική καί εἰρηνική συνύπαρξη ὅλων τῶν ἀνθρώπων πρέπει νά ἀποτελεῖ τήν κύρια δραστηριότητα ὄχι μόνον τοῦ Κράτους, ἀλλά καί τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν θρησκειῶν καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς προθέσεως».

Τήν βεβαιότητα αὐτή τόνισε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐκφράζοντας τήν ἄποψη ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως διατυπώθηκε στήν Πανορθόδοξη Διάσκεψη τοῦ 1986: «Οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τό θεωροῦν ὑποχρέωσή τους, συνδεόμενη μέ τήν πίστη τους, τήν προσέγγιση μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες, πού ἀγαποῦν ἐν εἰρήνῃ, μέ σκοπό νά συνεργαστοῦν γιά τήν εἰρήνη στόν κόσμο καί τήν πραγμάτωση τῶν φιλάδελφων σχέσεων ἀνάμεσα στούς λαούς. Οἱ ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καλοῦνται σέ μία διαθρησκειακή ἀλληλοκατανόηση καί συνεργασία, συμβάλλοντας διά τῆς παραγκωνίσεως τῶν κάθε λογῆς φανατισμῶν καί τήν συναδέλφωση τῶν λαῶν καί τήν ἐπικράτηση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς εὐδαιμονίας στόν κόσμο πρός ὄφελος τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἀνεξαρτήτως φυλῆς ἤ θρησκείας.

Ἔτσι καθίσταται σαφές, ὅτι ἡ συνεργασία ἀποκλείει κάθε λογῆς συγκρητισμοῦς, καθώς καί κάθε προσπάθεια ἡ ὅποια θρησκεία νά ὑπερκεράσει τίς ἄλλες».

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
31
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle