Φθινόπωρο 2015: Συνεδρία τῆς Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία

2928701404.JPG

Στίς 6 καί 7 Νοεμβρίου συνῆλθε ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήνΑὐστρία γιά 10 συνεχή φορά. Τό ἀπόγευμα τῆς 6 Νοεμβρίου ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευση παραχώρησε συνέντευξη τυπου στόν Καθεδρικό Ἱ.Ναό Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη. Μέ τήν παρουσία του Μητροπολίτου Ἰσαάκ, τοῦ τοποτηρητοῦ τῶν ρωσικῶν ἐνοριῶν στήν Αὐστρία, Ἐπισκόπου Τύχωνος, τοῦ Μητροπολίτου Ἀντωνίου καί τοῦ Ἐπισκόπου Λαζάρου τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος δέηση γιά τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν εὐλογία τῆς συνελεύσεως.

224301232.JPGΣτή συνέχεια ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Συνελεύεως Mag. Mirko Kolundžić ὑποδέχθηκε τούς δημοσιογράφους ἐγκάρδια. Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τούς παρευρισκόμενους καί ἀναφέρθηκε στίς δραστηριότητες τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνέλευσης. Ἰδιαίτερα τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων γιά τό διάλογο μέ τήν κοινή γνώμη, καθώς καί τή σημασία τῆς ὀρατῆς ἑνότητας τῆς μίας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐξέφρασε μάλιστα τή χαρά του γιά τό γεγονός, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει μία ὑπεραιωνόβια παρουσία στήν Αὐστρία, καί ὁλοένα ἑδραιώνεται στήν αὐστριακή κοινωνία. Ἕνα σημαντικό σημεῖο ἀναφορᾶς αὐτῆς τῆς καθιέρωσης στήν κοινωνία τιθεται γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν ἔναρξη τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν γιά τήν ἀνέγερση Ναοῦ τῆς ρουμανικῆς ἐνορίας στό 2ο διαμέρισμα, στοιχεῖο πού θά παρουσιασθεῖ στή συνέχεια.

Τό πρόγραμμα τῆς ἀνοικοδόμησης ἀνέπτυξε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Νούτσου, ὑπεύθυνος τῶν ἐργασιῶν, μιλώντας γιά τή χαρά πού αἰσθάνεται πάντοτε κάθε χριστιανός, ὅταν χτίζεται μία νέα Ἐκκλησία, ἕνας οἶκος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀρχιτέκτων πού ἀνέλαβε τίς ἐργασίες ἀνέπτυξε λεπτομέρειες τοῦ οἰκοδομικοῦ προγράμματος καί ἀνέλυσε το θεολογικό περιεχόμενο τῶν δομικῶν στοιχείων τοῦ ἐγχειρήματος, πού παραπέμπει στούς μοναστηριακούς ναούς τῆς Μολδόβας (Ρουμανία), πού θά ἀποτελέσουν καί πρότυπο τῆς ἀνεγειρόμενης Ἐκκλησίας.

809416960.JPGὉ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς παρευρισκόμενους γιά τό ἐνδιαφέρον τους καί τόνισε, ὅτι ἕνα τέτοιο μεγαλόπνοο σχέδιο, ὅπως ἡ ἀνοικοδόμηση μίας νέας Ἐκκλησίας μπορεῖ νά καταστεῖ ἐφικτό μόνον μέ τήν κοινή προσπάθεια καί μέ τίς προσευχές πολλῶν ἀνθρώπων. Εὐχαρίστησε τόν Ἐκπρόσωπο Τύπου γιά τίς προσπάθειές του στή σύσταση τοῦ Ὀρθόδοξου Γραφεῖου Τύπου καί κάλεσε τούς ἐπισκέπτες σέ δεξίωση στά γραφεία τῆς Μητροπόλεως, ὅπου δόθηκε δυνατότητα γιά ἐποικοδομητική συζήτηση μέ τούς Ἐπισκόπους.

Τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου ἔλαβε χώρα στήν ἀντιοχειανή ἐνορία στό 15ο διαμέρισμα τῆς Βιέννης ἡ 10 Συνεδρία τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία. Ἀπό τό ἀπόγευμα συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας καί ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ, καί ἔτσι παρευρέθηκε ἡ ὁλομέλεια τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων μέ δικαιοδοσία στήν Αὐστρία.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς οἰκοδεσπότες τῆς ἀντιοχειανῆς κοινότητας καί ἀπεύθυνε ἐγκάρδιο ἀδελφικό χαιρετισμό πρός ὅλους. Στή συνέχεια ὑπέβαλε μία ἀναφορά γιά τίς δραστηριότητές του ὡς Προέδρου τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία ἀπό τήν τελευταία συνεδρίαση στίς ἀρχές τοῦ 2015. Ἀνάμεσα στά θέματα ἦταν ἡ Χριστουγεννιάτικη καί Πασχαλινή θεία Λειτουργία γιά τούς μαθητές, οἱ τοποθετήσεις του γιά τό χρονίζον πρόβλημα τῶν προσφύγων στήν Εὐρώπη, ἡ δεξίωση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τόν κλῆρο καί τούς ἐκπροσώπους τῶν κοινοτήτων στήν Βιέννη ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. SebastianKurz, οἱ συνομιλίες στό πλαίσιο τῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Καγκελάριου τῆς Αὐστρίας κ. WernerFaymann, ἡ Δ΄ Συνάντηση Ὀρθοδόξου Νεολαίας στίς 3 Ὀκτωβρίου καί ἡ δημιουργία δεύτερης θέσης ἐργασίας γιά ἕνα Ἐπιθεωρητή τοῦ Μαθήματος τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν, ἐνῶ τέλος ἀναφέρθηκε στό ξεκίνημα τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος σπουδῶν στή Θρησκειοπαιδαγωγική τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης τό χειμερινό ἐξάμηνο 2015.

Μετά τήν ἔκθεση τοῦ Προέδρου συζητηθηκαν διάφορα ἐπίκαιρα ζητήματα καί τέθηκαν νέοι στόχοι γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ πνεύμα ἀδελφοσύνης. Στήν ἡμερήσια διάταξη γιά παράδειγμα τέθηκε τό Μάθημα Θρησκευτικῶν, τό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης, ἡ ποιμαντική μέριμνα, ἡ ἐπαφή μέ τά μέσα Ἐνημέρωσης καί οἱ διαχριστιανικές σχέσεις. Μάλιστα ὁμόφωνα συστήθηκε ἐπιτροπή διαχριστιανικῶν σχέσεων ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀνδρέου. Τό ἐνδιαφέρον ὅμως κέρδισε τό πρόβλημα τῶν προσφύγων ἀπό τή Συρία στήν Αὐστρία. Ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τήν ἀνησυχία τους γιά τήν κατάσταση καί συμφώνησαν νά βοηθήσουν μέ κάθε δύναμη τούς διωκόμενους ὀρθόδοξους χριστιανούς στή Μέση Ἀνατολή. Ἡ συνεδρίαση ἔλαβε χώρα σέ ἰδιαίτερα ἀδελφικό κλίμα. Ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τήν ἱκανοποίησή τους γιά τή συνεργασία καί γιά τή σύμπνοια, πού ἐπικρατεῖ, ὥστε νά ἐκπροσωπεῖται ἁρμονικά ἡ Ὀρθοδοξία στήν Αὐστρία.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


01.12.2019: 14. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle