Ἅγια Θεοφάνια καὶ Μέγας Ἁγιασμὸς στὴ Βιέννη

930498184.JPG

Τὰ Ἅγια Θεοφάνια ἑορτάσθηκαν στὶς 6 Ἰανουαρίου σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση καὶ στὴ Βιέννη, καθὼς πραγματοποιήθηκε ἡ ρίψις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γιὰ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Ὑδάτων στὸ κανάλι τοῦ Δούναβη, ποὺ διέρχεται τὴν αὐστριακὴ πρωτεύουσα. Στὴ θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ἐνῶ συλλειτουργοὶ παραστάθηκαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αὐστρίας, Πρωτοπρ. Ἰωάννης Νικολίτσης, ὁ Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Λάπιν, ὁ π. Στέφανος, ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος καὶ ὁ Διάκονος Γεώργιος. Στὶς ἀκολουθίες προσῆλθαν ἑκατοντάδες πιστῶν, ποὺ ἀκολούθησαν ἐν πομπῇ τὸν κλῆρο καὶ ὁμόρφυναν μὲ τὴν παρουσία τους τὸ ἑορταστικό κλίμα.

160101 6Στὸ κήρυγμα ποὺ ἀπεύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος μὲ ἀφορμὴ τὰ Ἅγια Θεοφάνια κάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ ἑορτάσουν τὴν ἔλευση τοῦ Φωτὸς τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ἀνέφερε μάλιστα σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ὅτι «στὸν κόσμο ἐπικρατοῦσε σκοτία, καὶ ὁ Χριστὸς ἔφερε μὲ τὴν ἐνανθρώπησή του τὸ Φῶς, ἀνακαινίζοντας τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο». Εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ Χριστὸς τόσο ἁπλά, ἀλλὰ καὶ τόσο μεστὰ διατύπωσε, λέγοντας «ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ Κόσμου» (Ἰω. 8,12), ποὺ ὁ εὐσεβὴς λαὸς ἀποτυπώνει σὲ πολλὲς ἱερὲς Εἰκόνες τοῦ Κυρίου. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα λοιπὸν ἔδωσε στὸ ἐκκλησίασμα νὰ καταλάβει ἐκεῖνο, ποὺ ὁ Κύριος εἶπε, λέγοντας: «ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς». Ἕνα Φῶς, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἔφερε στὸν κόσμο καὶ ἀποκτώντας το καθένας μας, ἀποκτᾶ ἡ ζωή μας νέο νόημα. Γι’ αὐτὸ ἔχει ἐπικραστήσει νὰ λέμε πώς γιορτάζουμε τὰ Φῶτα, ὅπου δὲν νοεῖται κάτι ἄλλο, παρὰ τὸ ἴδιο τὸ Φῶς τῆς ζωῆς.

160101 7Ἀναφερόμενος στὴ Βάπτιση καὶ τὸν Ἁγιασμὸ ὁ Σεβασμιώτατος ἐξήγησε ὅτι «ἡ Βάπτιση διὰ τῶν χειρῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐπιτελέσθηκε ὄχι τυχαία μὲ νερὸ καὶ διὰ τοῦ ὕδατος, ποὺ εἶναι τόσο ἀπαραίτητο γιὰ τὴ βλάστηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς. Γιατί ὁ Χριστὸς μὲ τὴν παρουσία Του στὸν κόσμο δὲν ἀνακαίνισε μόνον ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλὰ καὶ τὴν καθόλου δημιουργία, ποὺ ὁ Θεὸς ἐμπιστεύθηκε σὲ ἐκεῖνον. Εἰσερχόμενος στὰ ὕδατα ὁ Χριστὸς τὰ καθάρει καὶ τὰ καθαγιάζει μὲ τὴν ἁγνότητά του, ὥστε τὰ ὕδατα, ἡ ὅλη δημιουργία, ὅπως καὶ ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἀνακαινισθοῦν. Μιλώντας γιὰ τὴ σπουδαιότητα μάλιστα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι μὲ τὰ γεγονότα ποὺ ἑορτάζουμε κατέστη σὲ ἑμᾶς ἡ Υἱότητα τοῦ Χριστοῦ, καθὼς ἀνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, ἐνεφανίσθη τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐνῶ ἀκοῦσθη ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρός: «οὗτος ἐστί ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ῷ εὐδόκησα» (Μτ 3,17· Μκ 1,11. Λκ 3,22)

160101 8Στὸ πέρας τῆς τελετῆς ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτισε τὴν παρουσία τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου κ. Μάριου Ἱερωνυμίδη καὶ τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, ἐνῶ εὐχαρίστησε τὸν ρωμαιοκαθολικὸ Ἐπίσκοπο Eisenstadt, ποὺ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπέδειξε μὲ τὴν παρουσία του στοὺς ἑορτασμοὺς τὰ φίλια αἰσθήματά του ποὺ τρέφει γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Μητρόπολη Αὐστρίας καὶ τὴν ὑποστήριξή του στὴ διακονία της στὴ χώρα. Εὐχήθηκε μάλιστα ἡ συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τὴν Ἐπισκοπὴ Eisenstadt νὰ φέρει καὶ ἄλλους καρποὺς στὴν προσπάθεια νὰ ὁδηγηθεῖ κάθε ἄνθρωπος στὸ Θεὸ γιὰ νὰ λάβει τὴν εὐλογία Του. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος ἐξέφρασε τὴ χαρά του νὰ παραστεῖ σὲ αὐτὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ὀρθοδόξων, σημειώνοντας ὅτι ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ πρόσκληση γιὰ κάθε Χριστιανὸ νὰ ἀκολουθήσει τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή. Καταδυόμενος ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος κατὰ τὴ Βάπτιση, ἀναδύεται στὴ συνέχεια γιὰ νὰ ζήσει ὡς νέος ἄνθρωπος στὸν κόσμο ἐν Χριστῷ.

160101 9Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων τελέσθηκε καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Αὐστρίας, στὶς ἐνορίες στὸ Salzburg καὶ τὸ Leoben.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


08.12.2019: 10. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle