Ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις Αὐστρίας ἑστιάζει στοὺς νέους καὶ τὴν ἐκπαίδευση

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις Αὐστρίας ἑστιάζει στοὺς νέους καὶ τὴν ἐκπαίδευση

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Αὐστρία άποφάσισε νὰ ἐνισχύσει τὴν δραστηριότητά της πρὸς τοὺς νέους. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀποφάσισε ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς 26ης Μαρτίου 2013, θὰ ἱδρυθεῖ Ὀρθόδοξη Ἕνωση Νεολαίας, ὥστε νὰ συντονίσει τὶς δραστηριότητες τῶν νέων καὶ νὰ καταστήσει ἐφικτὴ τὴν ἐντονότερη σύνδεσή τους μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὴν πρόθεση αὐτὴ διεμήνυσε στὸ πλαίσιο τῆς Συνεδρίασης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις Αὐστρίας ἑστιάζει στοὺς νέους καὶ τὴν ἐκπαίδευση

Πανορθόδοξος Ἑσπερινὸς στὴν Ρουμανικὴ Ἑνορία Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινὸς στὴν Ρουμανικὴ Ἑνορία Βιέννης

Τὴν Κυριακὴ 24 Μαρτίου ἔλαβε ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα χώρα ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινὸς στὴν Ρουμανικὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὸ Simmering. Ἀπὸ τὸ 843 ἔχει καθιερωθεῖ ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὡς «Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀφοῦ ἀντιμετωπίσθηκε ἡ αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας. Χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀρκετῶν ἐκπροσώπων τοῦ ὀρθόδοξου κλήρου ὅλων τῶν Δικαιοδοσιῶν. Τὸ παρὸν ἔδωσαν Ἀρχιερεῖς τῆς Μεσευρώπης. Προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὡς πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐγκόριεβσκ Μᾶρκος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Μπάσκας κ. Εἰρηναῖος (Πατριαρχεῖο Σερβίας) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντώνιος (Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας). Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Νικόλαος Ντούρα (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) ἐξῆρε τὸ γεγονός, ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ πρὶν μερικὰ χρόνια τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τόσοι πολλοί Μητροπολίτες καὶ Ἐπίσκοποι.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινὸς στὴν Ρουμανικὴ Ἑνορία Βιέννης

Οὑγγαρία: Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἀλληλεγγύης

Διαβᾶστε περισσότερα: Οὑγγαρία: Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἀλληλεγγύης

Στὶς 22 καὶ 23 Μαρτίου ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης τὴ Βουδαπέστη, ὅπου παρέστη στοὺς Ἑορτασμοὺς καὶ τὶς Συναντήσεις ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ Ἑορτῇ καὶ  ἐπεσήμανε τὴ σημασία τῆς Ἀλληλεγγύης γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἀλλὰ  καὶ τῆς κρίσεως ἀξιῶν. Τὴν Παρασκευὴ 22 Μαρτίου χοροστάτησε στὴν Α΄ Στάση τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ποὺ τελέστηκε στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη καὶ στὶς 23 Μαρτίου στὴ θεία Λειτουργία, ἐνῶ στὴ συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στὸ μνημεῖο τῶν Ἑλλήνων τῆς Βουδαπέστης. Στὴν τελετὴ ἔλαβαν μέρος μεταξὺ ἄλλων ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στὴν Οὑγγαρία κ. Δημήτριος Γιαννακάκης, τῆς Κύπρου κ. Βᾶσος Chamberlain καὶ ἀρκετοὶ ἀξιωματοῦχοι τοῦ οὑγγρικοῦ Στρατοῦ. Στὸ τέλος τῆς τελετῆς ἔλαβε χώρα δοξολογία.

Διαβᾶστε περισσότερα: Οὑγγαρία: Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἀλληλεγγύης

Ἡ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης ἑορτάζει τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἀπελευθερώσεως 2013

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης ἑορτάζει τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἀπελευθερώσεως 2013

Στὶς 15 Μαρτίου ἑορτάσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης ἡ 25η Μαρτίου 1821 στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, ὅπου οἱ μαθητὲς τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης παρουσίασαν στοὺς παρευρισκομένους τραγούδια, κείμενα καὶ ποιήματα, στὰ ὁποῖα προεβλήθη ὁ χαρακτήρας τῆς ἑορτῆς.

Στὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἔκαμε λόγο γιὰ τὴ σπουδαιότητα τῶν παραδόσεων καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴ σημασία τῶν ἀξιῶν σὲ ἕνα κόσμο, ποὺ ὁλοένα ἀπολείπει τὶς χριστιανικὲς ἀρετές, καθὼς καὶ τί σημαίνει νὰ ἀκολουθεῖ κανεῖς τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τοὺς λόγους τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Εἰς καιρούς, ἐν οἷς γίνεται λόγος περὶ κρίσεως, θὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ὑποκρύπτεται μία κρίση ἀξιῶν. Ἔτσι θὰ πρέπει νὰ δίδεται στὰ παιδιά μας ἕνα παράδειγμα, τὸ ὁποῖο πάντοτε βοηθεῖ, νὰ ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλωστε μία κοινωνία δίχως ἀξίες δὲν ἔχει μέλλον. Προϋπόθεση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὥστε να μποροῦμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἀνάσταση, βλέποντας τὴν εὐτυχία τῆς Ἁναστάσεως ὡς εὐτυχία συναντήσεως μετὰ τοῦ πλησίον. Σύμφωνα μὲ τὴν παρακαταθήκη τοῦ Μ. Ἁθανασίου,  «δεῖτε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου, πῶς μᾶς ἔπλασε καθ᾽ ὁμοίωσιν Ἐκείνου».

Ἐπίσκεψη στήν Ἀθήνα γιά ἀλληλεγγύη στήν Ἐθνική Σχολή Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη στήν Ἀθήνα γιά ἀλληλεγγύη στήν Ἐθνική Σχολή Βιέννης

Στὴν Ἀθήνα βρέθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στὶς 12-14 Μαρτίου, ὅπου ἐπισκέφθηκε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο. Ἀντικείμενο συζητήσεως στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο ἦταν οἱ δύσκολες περιστάσεις τὶς ὁποῖες διέρχεται ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Εὐρώπη γενικότερα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξῆρε τὶς φιλανθρωπικὲς δράσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπεσήμανε: «Ἡ Ἐκκλησία σὲ αὐτὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Κρίσεως ἀποτελεῖ ἕνα σπίτι ἐλπίδας καὶ στηρίξεως γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ ὅσους ἔχουν χάσει τὴν ἐλπίδα τους». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος καὶ ὁ  Μητροπολίτης Αὐστρίας  Ἀρσένιος μίλησαν γιὰ τὴν στήριξη ἀπὸ μέρους τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Μητροπόλεως γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἑλλάδα.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη στήν Ἀθήνα γιά ἀλληλεγγύη στήν Ἐθνική Σχολή Βιέννης

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

Διαβᾶστε περισσότερα: Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπηύθυνε πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Μητρὸς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας μὲ ποιμαντικὴ ἐγκύκλιο ἐπιστολὴ τὸν Κατηχητήριο Λόγο ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακονθημέρου Νηστείας, ἐξαίρων τὴν σημασία τῆς καθαρότητος καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς πνευματικὴν οἰκοδομήν. Διὰ μία εἰς ἔτι φορὰν ἐκαμε λόγον διὰ τὴν ἀλληλεγγύην, τὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουν νὰ φυλάττουν δι᾽ ἀλλήλους, εἰδικῶς δὲ εἰς περιόδους Κρίσεως, ὡς αὐτὴ εἰς τὴν ὁποία τώρα διερχόμεθα, καθ᾽ ἧν δεῖ νὰ ἀθλούμαστε στὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη καὶ τὴν δι᾽ ἀλλήλους ἀρωγήν.

 

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013).

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle