Ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοφανείων καί Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων 2019 στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Τήν Κυριακή 6 Ἰανουαρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδρου Lapin, τοῦ ἐκ Κρήτης ὁρμωμένου Ἱερομονάχου Εἰρηναίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko. Παρών ἦταν, ὅπως κάθε ἔτος, κι ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Ägidius Zsifkovics τοῦ Eisenstadt.

3122391893.jpg

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στήν σημασία τῆς ἀρχαιότερης ἑορτῆς τῆς ἐκκλησίας μας, τῶν Θεοφανείων, ἤτοι τῆς φανέρωσης τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν κόσμο. Μετά τήν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἑκουσίως κενώνεται μορφή δούλου λαβών, δίδεται πλέον, μέσῳ τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη ποταμό, σέ κάθε ἄνθρωπο ἡ δυνατότητα νά ἀποκαταστήσει τήν χαμένη του κοινωνία μέ τον Θεό καί νά συμφιλιωθεῖ μαζί Του. Ἄν κι ὁ Κύριός μας ἐρχόμενος στόν κόσμο ὡς τέλειος ἄνθρωπος παραμένει ἀναμάρτητος καί κατά συνέπεια δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό τό βάπτισμα τῆς μετανοίας τοῦ Ἰωάννου, ἐκπληρώνοντας τό θέλημα τοῦ Πατρός ἀναστηλώνει τοιουτοτρόπως τόν μεταπτωτικό ἄνθρωπο, ἀφοῦ μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα εἶχε ἀμαυρωθεῖ καί ἐξασθενίσει τό κατ᾽ εἰκόνα χάνοντας τήν προπτωτική λάμψη του. Μάλιστα οἱ Πατέρες τῆς ἐκκλησίας ὁμιλοῦν περί μιᾶς συμβολικῆς κατάδυσης στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου, πού σχετίζεται μέ τόν θάνατο καί τήν εἰς Ἄδου κάθοδο τοῦ Κυρίου μας, καί ἀνάδυσής Του ἀπό τά ἀναικισμένα πιά καί ζωοποιά νάματα, πού προεικονίζει τήν ἀνάστασή Του. Κατά τόν θεῖο Παῦλο, τοῦτο ἐπισυμβαίνει καί κατά τήν στιγμή τοῦ βαπτίσματος κάθε ἀνθρώπου, ἤτοι ὁ θάνατος τοῦ παλαιοῦ πτωτικοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἡ ἀναγέννηση τῆς νέας ἐν Χριστῶ  ὑπάρξεώς μας. Μέσῳ τοῦ λουτροῦ τῆς παλλιγγενεσίας, ὅπως χαρακτηρίζεται τό βάπτισμα, ὁ παλαιός μας ἑαυτός συνεσταυρώνεται μαζί μέ τόν Χριστό, ἀλλά μετέχει κατόπιν, ἀνακαινισμένος πλέον, στήν θεία καί αἰώνια ζωή. Κι ὅπως κατά τή διάρκεια τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας ἀνεώχθησαν οἱ οὐρανοί, τοιουτοτρόπως καί μέ τό δικό μας βάπτισμα ἔχουμε τή δυνατότητα πλέον νά γίνουμε οὐράνιοι πολίτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐπαφίεται λοιπόν, σημείωσε κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος τήν ὁμιλία του, στή δική μας θέληση καί βούληση νά δεχθοῦμε αὐτήν τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουμε μέτοχοι τῆς οὐράνιας Πολιτείας Του. Κι ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Ägidius Zsifkovics τοῦ  Eisenstadt, στό σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ὅτι ὅταν ἐνδυόμαστε τόν Χριστό μποροῦμε νά ἐλπίζουμε στό φῶς τοῦ οὐρανοῦ.

2163803146.jpg

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἁπαξάπαντες μετέβησαν σέ παραπόταμο τοῦ Δουνάβεως πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ καί μετεῖχαν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων καί τῆς Φύσεως. Τοῦτο ἀποτελεῖ μία ἄλλη σημαντική παράμετρος τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Ἡ ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τρίς στά ὕδατα σημαίνει τόν καθαγιασμό τοῦ ὑγροῦ στοιχείου, πού εἶναι ἡ βάση τῆς ζωῆς σέ ὁλόκληρη τή δημιουργία καί κατ᾽ ἐπέκταση ὁ καθαγιασμός ὁλόκληρης τῆς κτίσεως, ἡ ὁποία ἐξαιτίας τῆς ἀνθρώπινης ἁμαρτίας συστενάζει καὶ συνωδύνει ἄχρι τοῦ νῦν. Τό τελευταῖο μᾶς ὑποχρεώνει βεβαίως νά ἐπαναεξατάσουμε τήν σχέση μας μέ τήν ἄλογη φύση καί νά τή συμπεριλάβουμε ἀπαραιτήτως στή σχέση μας μέ τόν Θεό.

Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος μετεῖχε τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν κοσμοσωτηρίων Χριστουγέννων τῆς οὐκρανικῆς μας Ἐνορίας, ὅπου στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας εὐχόμενος σέ ὅλες κι ὅλους καλά κι εὐλογημένα Χριστούγεννα.     

Στήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία, τοῦ καθόλου ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων 2019 καί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων στόν ποταμό Δούναβη προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος.

1076939310.jpg

3179053464.jpg

2283720720.jpg

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag15.12.2019: Sonntag der Vorväter

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle