Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία εἰς Traiskirchen

Τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἐ.ἔ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς  Traiskirchen καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριο αὐτῆς Πρεσβύτερο Sladjan Vasic καί τόν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko παρουσίᾳ δεκάδων πιστῶν.

3083328516.jpg

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε, μέ ἀφορμή τήν ἀποστολική περικοπή τῆς ἡμέρας ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου, στήν σπουδαιότητα τῆς κοινωνίας τοῦ ἀχράντου Σώματος καί τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου μας στό πλαίσιο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς τονίζοντας ταυτοχρόνως τό σημεῖο ἐκεῖνο τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου ὁ λειτουργός παίρνει τό ἅγιο Ποτήριο, παρουσιάζεται στήν ὡραία πύλη καί καλεῖ τούς πιστούς λέγοντας „Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε“. Αὐτές οἱ τρεῖς λέξεις ἐκφράζουν μέ ἀκρίβεια τήν ὀρθή προετοιμασία μας, ὥστε νά γίνουμε σύσσωμοι καί σύναιμοι μέ τόν Κύριό μας. Καλούμεθα νά κοινωνήσουμε ἐν πνεύματι ἀγάπης, νά ζοῦμε ἐν πνεύματι ἀγάπης, ἀγάπης στό Θεό καί στόν συνάνθρωπό μας στό πλαίσιο τῆς σχέσης μας μέ τόν δημιουργό καί τόν πλησίον μας. Ὁ φόβος Θεοῦ ταυτίζεται (καί) μέ τόν σεβασμό ἔναντι τοῦ μεγαλείου καί τῆς παντοδυναμίας Του, γεγονός πού ὁδηγεῖ, κατά συνέπεια, τόν ἄνθρωπο στήν ἀβίαστη τήρηση τῶν ἐντολῶν Του (Ἰωάν. ιδ΄, 15.21). Τέλος, ἡ πίστη στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ Πατρός, πού ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα κι ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα τῆς σωτηρίας, ἀποτελεῖ τήν κρηπῖδα τοῦ καθόλου βίου μας κι πρωτίστως ὅταν προετοιμαζόμαστε νά κοινωνήσουμε. Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στήν βιωτή τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, στήν ὁποία ἄλλωστε εἶναι ἀφιερωμένη ἡ τελευταία Κυριακή τῶν Νηστειῶν.

2606171461.jpg

Ἡ Ἁγία Μαρία γεννήθηκε  τόν 4. αἰώνα στήν Αἴγυπτο κι ἀπό μικρή ἡλικία ἐγκατέλειψε τήν πατρική οἰκία της ζῶντας μία ζωή ἐλεύθερη ἀπό ἠθικούς φραγμούς, σάν κοινή πόρνη. Ἐπί 17 ἔτη ζεῖ ἀκόλαστα, παρασέρνοντας στό βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας ἀναρίθμητους νέους. Ὅταν κάποτε, γιά νά ἱκανοποιήσει τό ἄσβεστο πάθος τῆς ἀσωτίας, βρέθηκε στά Ἱεροσόλυμα, ἕνα γεγονός ἀπετέλεσε τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τῆς μέχρι τοῦδε ἄσωτης Μαρίας. Ἀποσύρεται στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη καί ἐπιδίδεται πλέον, ἐν μέσῳ ἀναρίθμητων πειραμῶν, σέ πνευματικούς ἀγῶνες ὑπό τήν σκέπη τῆς θείας χάριτος. Ὕστερα ἀπό 47 ἔτη ὑπεράνθρωπης ἄσκησης στήν ἔρημο συνάντησε τόν Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, ἐξομολογήθηκε, κοινώνησε τῶν ἀχράντων μυστηρίων κι ἐκοιμήθη τήν ἴδια ἡμέρα πού κοινώνησε.  Ἡ περίπτωση, εἶπε κλείνοντας, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας δέν ἔχει ἄλλο σκοπό ἀπό τό νά φανερώσει, νά ἀναδείξει καί νά "ποιήσει κατάδηλα" μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ὁσίας τά μεγαλεῖα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τό πόσο ἀπέραντη εἶναι ἡ ἀγάπη Του γιά μᾶς τούς ἀδύναμους καί ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους, τό πόσο ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ δρόμοι πού κατασκευάζει ὁ Θεός γιά νά ὁδηγήσει τόν καθένα μας στήν ὁδό τῆς σωτηρίας, τό μέ πόση ταπείνωση, πραότητα, ὑπομονή καί μακροθυμία ἑτοιμάζει καί ἀναμένει τή μετάνοια τοῦ καθενός μας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ πιστοί εἶχαν τήν δυνατότητα νά συναντήσουν τόν Σεβασμιώτατο, νά συνομιλήσουν μαζί του καί νά λάβουν τήν εὐλογία του. Ὁ τελευταῖος ἐξέφρασε τήν χαρά καί ἱκανοποίησή του γιά τήν πρόοδο τῆς νεοσυσταθείσης Ἐνορίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ χῶρο προσευχῆς πολλῶν ὀρθοδόξων ἀπό διάφορες ἐθνικότητες καί ὡς ἐκ τούτου ἄλλωστε ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στή γερμανική γλῶσσα, εὐχόμενος στό καθόλου ποίμνιο τοῦ Ἐφημερίου π. Sladjan πνευματική προκοπή, καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καί καλή Ἀνάσταση. 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle