Καθιέρωση Παρασήμων Τιμῆς τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης

705302460.jpg

Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης καθιερώθηκαν Παράσημα Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης (Ἀριθ. Πρωτ. 41 – 20 Μαρτίου 2015), ὥστε νά ἀποδίδεται τιμή σέ ὅσους μέ τήν προσωπική προσφορά, εὐεργεσία καί ἀκάματη προσπάθειά τους προσφέρουν καί ὑποστηρίζουν τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας.  Συνακόλουθα πρός τήν παράδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πού ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων κοσμεῖται  μέ τό θεσμό τῶν Ὀφικιάλλων, ἡ καθιέρωση τῶν παρασήμων στήν Μητρόπολη Αὐστρίας, Ἐξαρχία Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης ἀποσκοπεῖ στήν δημιουργία μίας κοινότητας ἐκείνων, πού ἀφιερώνονται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Διακρίνονται δύο τάξεις: ὁ Χρυσοῦς Σταυρός τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, καί ὁ Ἀργυροῦς  Σταυρός τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.

Ὁ Σταυρός τῆς Μητροπόλεως θά ἀποδίδεται σύμφωνα μέ τήν ἐκτίμηση τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας σέ γυναῖκες καί ἄνδρες, πού κατά ἐξαιρετικό τρόπο εὐεργέτησαν τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας. Ἡ ἀπόδοση θά περιορίζεται σέ ἕνα χρυσοῦν σταυρό καί δύο ἀργυρούς ἐτησίως.

Ὁ Χρυσοῦς Σταυρός τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης.

4250797097.jpgἈποτελεῖται ἀπό ἕνα ἐγκόλπιο, πού φέρει τήν στέψη τῆς Θεοτόκου διά τῆς Ἁγίας Τριᾶδος. Ἡ παράσταση ἀναπαράγει χρυσοκέντητη εἰκόνα τοῦ 1776, πού ἀποτελεῖ κτῆμα τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας. Τό ἐγκόλπιο φέρεται πάνω σέ ἐρυθρό σταυρό ἀντίστοιχης τεχνοτροπίας μέ ἐκείνους στούς ἱστορικούς ναούς τῆς Ἁγίας Τριᾶδος καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στή Βιέννη. Τόν σταυρό στεφανώνουν ἐκ δεξιῶν ἄμπελος καί ἐξ εὐωνύμων σῖτος σέ ἔμμεση ἀναφορά πρός τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν εἴδη ἄρτου καί οἴνου. Ἡ πλαισίωση ἀνάγεται στό Εὐαγγελιστάριο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριᾶδος τοῦ 1824, πού φέρει ἀντίστοιχη διακόσμιση. Ὁ σταυρός στέφεται μέ τήν ἐπισκοπική μίτρα, πού ἀποτελεῖ βυζαντινό σύμβολο μίας μητροπόλεως, σέ μία ὁλοσυρική ἐκτέλεση μέ τή μορφή τῆς ἀμπέλου. Ἔτσι θά γίνεται μνημόσυνο στούς ἐργᾶτες τοῦ ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Ὁ σταυρός ἀναρτᾶται μέ κίτρινο ἱμάντα στό χρῶμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό μέσο τοῦ ἱμάντα περιτρέχει λευκή λωρίδα, στήν ὁποία εἶναι κεντημένες τρεῖς γραμμές, μία πράσινη γιά τήν Οὑγγαρία, μία ἐρυθρή γιά τήν Αὐστρία καί μία κυανή γιά τήν Ἑλλάδα. Παράλληλα μέ τόν ἱμάντα θά δίδεται μία τιμητική πόρπη, πού ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα ἐρυθρό σταυρό πάνω σέ ἀμπελόφυλλα καί σπόρους σίτου.

Ὁ Ἀργυροῦς Σταυρός τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας και Μεσευρώπης.

3599866194.jpgἈποτελεῖται ἀπό ἕνα ἀργυρό ἐγκόλπιο, ὅπου φέρεται παράσταση τῆς Ἁγίας Τριᾶδος. Τό ἐγκόλπιο φέρεται στόν σταυρό τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Τριᾶδος καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σέ πράσινο χρῶμα. Τόν σταυρό στεφανώνουν ἡ ἄμπελος καί ὁ σῖτος, ἐνῶ στέφεται μέ μίτρα ἀπό ἀμπελόφυλλα. Ὁ ἀργυροῦς σταυρός ἀναρτᾶται μέ κίτρινο ἱμάντα μέ λευκή λωρίδα, πού διατρέχεται ἀπό πράσινη, ἐρυθρή καί κυανή γραμμή.

Ἡ πόρπη ἀποτελεῖται ἀπό πράσινο σταυρό πάνω σέ κλιματόφυλλα καί σίτους.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag15.12.2019: Sonntag der Vorväter

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle