Κυριακή τοῦ Παραλυτικοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακὴ 7η Μαΐου 2023,  4η ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης καὶ Ἁγίου Παϊσίου στὸ Sankt Andrä am Zicksee ὅπου ἐτέλεσε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο. Στὸν χορὸ συμμετεῖχαν μοναχοὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Πολυάριθμοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν γύρω περιοχὴ καὶ τὴν Βιέννη συμμετεῖχαν στὴ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία ἀνεγνώσθη ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ Θαύματος τοῦ Παραλυτικοῦ.

Περισσότερα...

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στὴν Βιέννη

Περισσότερα...

 Τὴν Κυριακή, 23η Ἀπριλίου 2023, Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἀνάμνηση τῆς Ψηλαφήσεως τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, ἐτιμήθη ἐπίσης καὶ ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Προηγήθη τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου ὁ πανηγυρικὸς ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, ἐνῷ τὴν κυριώνυμον ἡμέρα ἐτελέσθη  Ἁρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννη, τὸν Ἱερομόναχο π. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Μάξιμο.

Περισσότερα...

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιο καὶ Μέγα Πάσχα τοῦ 2023 στὴ Βιέννη

Περισσότερα...

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 9η Ἀπριλίου 2023 ξεκίνησαν οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος στὴν Βιέννη. Ἀκολούθησε ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Πάσχα ὁ ὁποῖος συνεχίζεται κατὰ τὴν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα καὶ τὴν τεσσαρακονθήμερη πασχάλιο περίοδο.

Περισσότερα...

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2023

Περισσότερα...

 

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ τὴν "Ἀπόδειξιν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2023" ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς καλεῖ νὰ ὁμολογοῦν τὴν πίστη στὸν Ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ἀπάντιηση πρὸς τὴν τάση τοῦ συγχρόνου, λεγομένου πολιτισμένου κόσμου ὁ ὁποῖος ἀπορρίπτει τὴν ὑπερβατικότητα μειώνοντας ἔτσι μὲ πολλοὺς τρόπους τὴν πνευματικὴ ταυτότητα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὁ Προκαθήμενος τῶν Ὀρθοδόξων δηλώνει χωρὶς περιστροφὲς τὴν μεγάλη Ἀλήθεια: Γνωρίζομε και βιώνομε "ἐν Χριστῷ" ὅτι ἡ παροῦσα ζωὴ δὲν εἶναι ὁλόκληρη ἡ ζωή μας διότι βιολογικὸς θάνατος δὲν εἶναι τὸ τέλος της. Τὰ βιολογικὰ ὅρια τῆς ζωῆς δὲν καθορίζουν τὸ πραγματικό της νόημα. Ὁ θάνατος δὲν ἐκμηδενίζει τὴν ὕπαρξή μας. Μὲ αὐτὴ τὴν πεποίθηση ἡ θεοΐδρυτος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσα ἐπανειλημμένως καὶ λανθασμένως ὑποστηρίζονται δὲν ἀρνήθηκε ποτὲ τὴν πραγματικότητα τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου καὶ τοῦ θανάτου καὶ δὲν θεώρησε ποτὲ ὅτι ὁ ἀγῶνας γιὰ ἕναν πιὸ δίκαιο κόσμο εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν ἀποστολή της. Τὸ κεντρικὸ νόημα τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, κατὰ τὴν Α.Θ. Παναγιότητα, ταυτίζεται μὲ τὴν βιωματικὴ πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς πίστεως ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν βεβαιότητα ὅτι "μέσῳ τοῦ Σταυροῦ, μέσῳ τῆς "στενῆς πύλης", ὁδηγούμεθα στὴν Ἀνάσταση διότι ὁ πόνος, ὁ σταυρός, δὲν εἶναι ἡ ἀπόλυτος πραγματικότης.

Ἐδῶ θὰ βρῆτε τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2023.

Πασχαλινὸ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Περισσότερα...

Ἦλθε καὶ πάλι, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ νὰ ζήσωμε μὲ ἱερὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος, παθόντος καὶ ταφέντος γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς "οἱ ἐγγύς", οἱ βαπτισμένοι στὸ ὄνομά Του, οἱ Χριστιανοί, τὰ μέλη τοῦ σώματός Του, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ οἱ ἄλλοι οἱ "μακράν, σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἔχομε καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία, παρὰ τὶς ἀντίξοες καὶ παραπλανητικὲς συνθῆκες τῆς καθημερινότητος, νὰ ἀναγνωρίσωμε τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ὡς γεγονότα ποὺ καθορίζουν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ σύμπαντος.

Τὸ πληρὲς κείμενο θὰ βρεῖτε ἐδῶ καὶ σὲ μορφὴ ἁπλοῦ κειμένου ἐδῶ: Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου 2023

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle