Δήλωση τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ Βιέννη

Ζοῦμε στὴν Αὐστρία, μιὰ ὄμορφη καὶ πολύπλευρα πλούσια σὲ εὐλογίες χώρα. Ἡ Βιέννη εἶναι πόλη μὲ ὑψηλότατο ἐπίπεδο ποιότητος ζωῆς, φιλόξενη, γεμάτη ἁρμονία. Οἱ ἄνθρωποι στὴν Αὐστρία ἀγαποῦν τὸ «ὡραῖο», εἶναι καλοδιάθετοι καὶ ἀνοικτοί. Κάθε χρόνο, ἡ χώρα  ὑποδέχεται μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες πολυάριθμους ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, εἴτε ὡς ἐπισκέπτες εἴτε ὡς νέους πολίτες ποὺ θὰ βροῦν ἢ ἔχουν κι ὅλας ἐδῶ μιὰ νέα πατρίδα. Ἀναμένεται, ὅπως εἶναι αὐτονόητο, ὅτι ἡ Αὐστρία, σὲ ἀντάλλαγμα τῆς φιλοξενίας καὶ τῆς ἀνεκτικῆς κοινωνικότητος, θὰ εἰσπράξει ἀνταποδοτικὰ τὸν ἀναμενόμενο σεβασμὸ πρὸς τοὺς κατοίκους της καὶ τὶς ἀρχές των.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Αὐστρία, βαθιὰ συγκλονισμένη ἀπὸ τὴν χθεσινοβραδυνὴ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση, προσεύχεται γιὰ τὰ θύματα καὶ τοὺς οἰκείους των καθὼς καὶ γιὰ τὸ προσωπικὸ τῶν ὑπηρεσιῶν ἄμεσης δράσεως καὶ πρώτων βοηθειῶν. Ὁ Κύριος καὶ Θεὸς νὰ  τοὺς συμπαραστέκεται καὶ νὰ τοὺς χαρίζει ὑγεία καὶ δύναμη σ΄αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες.

Οἱ δράστες τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεων δὲν ἀκολουθοῦν σὲ καμία περίπτωση τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ διασπείρουν τὸ φόβο καὶ τὴ δυσπιστία καὶ καταστρέφουν τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ φαινόμενο ποὺ ἐμεῖς δὲν θέλομε καὶ δὲν ἐπιτρέπομε νὰ συμβεῖ. Ἡ πίστη μας στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀγάπη μας γιὰ τὴν Αὐστρία καὶ τοὺς ἀνθρώπους της μᾶς ἐνδυναμώνουν ὥστε νὰ ξεπεράσουμε τὸ φόβο καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε ἐλεύθερα. Ἐπιθυμοῦμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις  νὰ προστατεύσουμε καὶ νὰ μεταδώσουμε περαιτέρω τὶς ἀξίες καὶ τὰ πολύτιμα ἰδανικὰ τῆς Αὐστρίας. Ὅλοι μαζί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμε νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία στὸ δρόμο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἁρμονικῆς συνυπάρξεως ὥστε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση.

Ἐκφράζουμε πρὸς ὅλους τοὺς ὑπευθύνους τῆς χθεσινῆς ἀμέσου ἐπεμβάσεως γιὰ τὴν  ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιθέσεων καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως πρὸς τὴν Κυβέρνηση, τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις καὶ τὸ προσωπικὸ διασώσεως καὶ πρώτων βοηθειῶν, τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση, ποὺ ἀπέτρεψε τὰ χειρότερα, καθὼς καὶ γιὰ τὶς ἀδιάκοπες καὶ ἀκάματες προσπάθειές των ὑπὲρ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς προστασίας τῆς χώρας μας καὶ τῶν κατοίκων της. 

Ἱερά μνήμη Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου 2020 εἰς Salzburg

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερά μνήμη Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου 2020 εἰς Salzburg

Τήν  26ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε, μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Προστάτου τῆς Ἐνορίας τοῦ Salzburg, τήν ὁμώνυμη πόλη τοῦ κρατιδίου τοῦ Salzburg καί προέστη στόν ρωμαιοκαθολικό  Ναό τοῦ ἰδιωτικοῦ Γυμνασίου Borromäum τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν, συμφώνως τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19, πού προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους τήν μνήμη τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἀλλά καί τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου των.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερά μνήμη Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου 2020 εἰς Salzburg

Ἑορτασμός Ἐθνικῶν Ἐπετείων 2020 στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός Ἐθνικῶν Ἐπετείων 2020 στή Βιέννη

Τήν Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἀγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στήν Αὐστρία κ. Αἰκατερίνης Κόϊκα, τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου στήν Αὐστρία κ. Ἕλενας Ράπτη καί περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν, συμφώνως τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός Ἐθνικῶν Ἐπετείων 2020 στή Βιέννη

Κατανυκτικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Σκέπης στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή ἐν St. Andrä

Διαβᾶστε περισσότερα: Κατανυκτικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Σκέπης στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή ἐν St. Andrä

Τήν Κυριακή 4 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἐν St. Andrä τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Παϊσίου Jung, τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου καί τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν λόγῳ τῶν μέτρων τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κατανυκτικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Σκέπης στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή ἐν St. Andrä

Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς

Διαβᾶστε περισσότερα: Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς

Τό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε εἰς Sankt Andrä Zicksee μέ περισσή χαρά καί ταπεινή λαμπρότητα τήν Κατάθεση τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου ὑπό ἀνεγέρσεως Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν κρατικῶν, τοπικῶν, διπλωματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, ἀλλά καί ἀρκετῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐξαιτίας τῆς παρούσης ὑγειονομικῆς κρίσης τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19 καί τῶν δεδομένων μέτρων ἀσφαλείας γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμῶν, ἡ προσέλευσις περισσοτέρων προσώπων δέν ἦταν δυνατή. Τά διάφορα τμήματα τοῦ Λίθου τοποθετήθησαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τοῦ Περιφερειάρχου τοῦ  Burgenland κ. Hans Peter Doskozil, τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Eisenstadt  κ. Ägidius Zsifkovics, τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου κ. Andreas Sattler καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Jung.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς

Εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Τήν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, ἤτοι τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἀριστείδου Γανώση, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Νικολίτση, τοῦ Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Ungureanu καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle