Νέα ἡμερομηνία Καταθέσεως τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς ὑπὸ ἀνοικοδόμησιν Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης (St. Andrä am Zicksee)

Διαβᾶστε περισσότερα: Νέα ἡμερομηνία Καταθέσεως τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς ὑπὸ ἀνοικοδόμησιν Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης (St....

Mετὰ τὴν ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ ἀναβολὴ τῆς προγραμματισμένης γιὰ τὴν 20η Ἰουνίου 2020 καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τῆς ὑπὸ ἀνέγερσιν πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγἰας Σκέπης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας μὲ μεγάλη χαρὰ ἀνακοινώνει ὅτι ἡ τελετὴ τῆς Θεμελιώσεως θὰ λάβει χώραν τὴν 26η  Σεπτεμβρίου 2020.  Ἀναμένεται κατ΄αὐτὴν νὰ παραστεῖ  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος μετὰ τῆς Α.Σ. τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τῆς Α. Ε. κ. Αἰγιδίου, Ἐπισκόπου Eisenstadt καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ κρατιδίου Burgenland, Mag. κ. Hans Peter Doskozil, θὰ καταθέσει τὸν θεμέλιον λίθον εἰς τὸν χῶρον ἀνεγέρσεως τῆς Μονῆς. Ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν θεμελιώσεως προγραμματίζεται περὶ τὰς ἀρχὰς Ὀκτωβρίου 2020.

Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

Τὴν  Κυριακή, 28η Ἰουνίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος παρευρέθη στὴν ἐτήσια Πανήγυρη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Leoben καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἱερατικῶς προϊστάμενο  τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρεσβύτερο Sladjan Vasic, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο  Μακρή, ἱερατικῶς προϊστάμενο τῆς ἐνορίας τοῦ Graz, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου στὴν Οὐγγαρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου στὴν Οὐγγαρία

Τὴν 19η Ἰουνίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος μετέβη στὴν Βουδαπέστη (Οὑγγαρία) ὅπου στὸν ἐκεῖ Ὀρθόδοξο Ναὸ χοροστάτησε κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἀσκητοῦ τῆς ἐρήμου. Τῆς Ἱερουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος μετὰ τοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου στὴν Οὐγγαρία

Κύκλος ζωντανοῦ διαλόγου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. ʼΑρσένιο

Διαβᾶστε περισσότερα: Κύκλος ζωντανοῦ διαλόγου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. ʼΑρσένιο

ʼΑγαπητοὶ φίλοι! Την ερχόμενη Κυριακή (17 Μαΐου 2020) στὶς 19.00, στὸ γνωστὸ δίαυλο YouTube τῆς ʽΙ. Μητροπόλεως Αὐστρίας θὰ λάβει χώρα ὁ δεύτερος κύκλος ζωντανοῦ διαλόγου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. ʼΑρσένιο, μὲ θέμα " ʽΗ λειτουργικὴ ζωὴ σὲ ἐποχὲς πανδημίας". Ὡς συνήθως, στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς συζητήσεως, δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ὑποβάλετε πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ἐρωτήσεις σχετικὲς μὲ τὸ συζητούμενο θέμα . Σᾶς προσκαλούμε λοιπὸν νὰ στείλετε τὴν ἐρώτησή σας ἐδῶ, στὴ σελίδα Facebook τῆς ʽΙ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, μὲ προσωπικὸ μήνυμα ἢ ἀπ’εὐθείας ὡς σχόλιο στὸ YouTube μόλις ἀρχίσει ἡ ἐκπομπή. Περιμένουμε, μὲ χαρά, τὶς ἐρωτήσεις ὅλων σας!

“...καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης... ἡ τῶν πάντων χαρά...”

Διαβᾶστε περισσότερα: “...καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης... ἡ τῶν πάντων χαρά...”

Μητροπολίτου Αὐστρίας Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

           

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν ”.[1]

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζεται ὡς ἡ κορωνίδα τῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Χωρὶς ἐκείνη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἄλλη ἑορτή, διότι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἡ πίστη μας χωρὶς ἀποδοχὴ καὶ βίωση τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς ἱστορικοῦ καὶ σωτηρίου γεγονότος. Ὡς ἀληθινὸ καὶ ζωντανὸ συμβὰν βιώνεται μέσα στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Χωρὶς τὴν Ἀνάσταση τὰ πάντα εἶναι ψευδῆ.

Διαβᾶστε περισσότερα: “...καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης... ἡ τῶν πάντων χαρά...”

Πρῶτα βήματα στὴ χαλάρωση τῶν περιοριστικῶν μέτρων τελέσεως Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπὸ 15ης Μαΐου 2020

Ἀπὸ 15ης Μαΐου 2020 καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὴν αὐστριακὴ ὁμοσπονδιακὴ  Κυβέρνηση θὰ γίνουν τὰ πρῶτα βήματα ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ πιστῶν στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἡ τέλεσή των θὰ γίνεται δημόσια, τηρουμένων τῶν κάτωθι περιορισμῶν:

  • -Κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, οἱ πιστοὶ θὰ φέρουν ὑποχρεωτικὰ στὸ πρόσωπο προστατευτικὸ διάφραγμα ( μάσκα), ποὺ θὰ καλύπτει στόμα καὶ μύτη.
  • -Ἡ ἀπόσταση ἀσφαλείας μεταξὺ τῶν πιστῶν θὰ εἶναι 2 μέτρα πρὸς κάθε κατεύθυνση.
  • - Ἡ χωρητικότητα τῶν Ναῶν σὲ πιστοὺς ὑπολογίζεται  ὡς ἑξῆς: 1/20 m². Λόγῳ τοῦ τελευταίου αὐτοῦ περιορισμοῦ καὶ τῆς μικρῆς ἐκτάσεως τῶν Ναῶν μας, ἐπειδὴ θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ παρίσταται μόνον πολὺ μικρὴ ὁμάδα πιστῶν, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ συνεχίσει τὴν τέλεση τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προσέλθουν σὲ Ἱ . Ἀκολουθία εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀπευθυνθοῦν ἐκ τῶν προτέρων τηλεφωνικὰ ἢ μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως ἢ πρὸς ὑπεύθυνο Ἱερέα τῆς Ἐνορίας. Μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ λάβουν θὰ πληροφορηθοῦν τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ πάρουν μέρος στὴν Ἱ. Ἀκολουθία. Ὁ Σ. Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος καὶ οἱ Ἱερεῖς στὴ Βιέννη θὰ συνεχίσουν νὰ τελοῦν καθημερινὰ τὴ Θ. Λειτουργία. Ζωντανὴ μετάδοσή της θὰ γίνεται κάθε Κυριακὴ στὶς 8.00 καὶ στὶς ἀκόλουθες ἑορτές:

  • 1η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου
  • 8η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
  • 13η Μαΐου, 8.00, Μεσοπεντηκοστή
  • 21η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
  • 26η Μαΐου, 20.00,Ἀπόδοσις τῆς ἑορτὴς τοῦ Πάσχα, Ἀγρυπνία
  • 28η Μαΐου, 8.00, Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου θὰ εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ προσκύνηση καὶ προσευχή, ἀπὸ Δευτέρα ἕως Σάββατο ἀπὸ 10.00 ἕως 13.00.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας καλεῖ καὶ πάλι τοὺς πιστοὺς νὰ συνεχίσουν κάθε βράδυ στὶς 20.00, τὴν ἐξ ἀποστάσεως ἀπὸ κοινοῦ προσευχή τους ὑπὲρ τῆς θείας βοηθείας πρὸς ὅλους καὶ εἰδικὰ πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντες καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό.

 Παρακαλεῖ ἐπίσης ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ δείξουν κατανόηση γιὰ τὰ ἀνωτέρω μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κατὰ τὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θὰ σημειωθεῖ περαιτέρω χαλάρωση τῶν μέτρων καὶ θὰ ἔχουν ὅλοι τὴ δυνατότητα νὰ προσέρχονται στὴ θεία Λατρεία. Ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίζει νὰ προσεύχεται  καθημερινὰ γιὰ ὅλους μας πρὸς τὸν Κύριο ὥστε νὰ βοηθήσει νὰ ξεπεράσωμε τὴν κρίση. Ἄς Τὸν παρακαλέσουμε  κι ἐμεῖς νὰ δυναμώνει τὴν πίστη μας, νὰ αὐξάνει τὴν ὑπομονὴ καὶ νὰ θερμαίνει  τὴν Ἀγάπη ποὺ χρειάζεται νὰ δείχνουμε φροντίζοντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle