Ἐθνική ἑορτή τῆς Οὑγγαρίας καί μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐθνική ἑορτή τῆς Οὑγγαρίας καί μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε, μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τῶν μεγάλων Φωτιστῶν τῶν Οὕγγρων καί τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Οὑγγαρίας, ἀπό τήν 18ην ἕως καί τήν 20ήν Αὐγούστου ἐ.ἔ. τήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας. Κατά τήν διάρκεια μάλιστα τῆς παραμονῆς του στήν Βουδαπέστη, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ πολιτικούς ἄρχοντες τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, ἀλλά καί μέ παράγοντες τῆς Ὁμογένειας.    

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐθνική ἑορτή τῆς Οὑγγαρίας καί μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς 14ης Αὐγούστου, παραμονὴ τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, παρισταμένων πολλῶν πιστῶν. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας εὐλογήθηκαν οἱ πέντε ἄρτοι τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ ἐψάλησαν τὰ Ἐγκώμια πρὸ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καθὼς καὶ οἱ πρὸς Ἐκείνην "Χαιρετισμοί" σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Βραβεῖο Ἀρχιτεκτονικοῦ Σχεδίου γιὰ τὸν νέο χῶρο θρησκευτικῶν συγκροτημάτων

Διαβᾶστε περισσότερα: Βραβεῖο  Ἀρχιτεκτονικοῦ Σχεδίου γιὰ τὸν νέο χῶρο θρησκευτικῶν συγκροτημάτων

Τὴν Τρίτη 11η Αὐγούστου 2020, στὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως τῆς Βιέννης, ὁ Δήμαρχος κ. Michael Ludwig, παρουσίᾳ τοῦ Καρδιναλίου τῆς Βιέννης Christoph Schönborn καὶ ἐκπροσώπων  τοῦ Σωματείου „Χῶρος θρησκευτικῶν συγκροτημάτων“ παρουσιάσθηκε τὸ ἐπιλεγὲν ὡς καλύτερο ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση στὴν περιοχὴ τοῦ νέου διαμερίσματος τῆς Βιέννης Seestadt Aspern. 

Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ γραφεῖο Burtscher-Durig ZT GmbH ἀπὸ τὸ Vorarlberg τοῦ ὁποίου τὸ  σχέδιο ἐπικράτησε μεταξὺ 43 ἄλλων ἀπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη, θὰ ἀναλάβει τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου.

Στὸ  χῶρο τῶν νέων συγκροτημάτων θὰ στεγασθεῖ μελλοντικὰ καὶ ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία Wien-Krems καθὼς καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα καθὼς καὶ ὀρθόδοξος Ναός.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Τὴν Πέμπτη, 6η Αὐγούστου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο πατέρα Ἀθανάσιο, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Plattensee τῆς Οὐγγαρίας ὅπου τὸν ὑποδέχθηκαν ὁ Ἱερομόναχος πατὴρ Μαρίνος καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς χώρας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ἐγκαίνια τοῦ νέου καταστήματος ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα:  Ἐγκαίνια τοῦ νέου καταστήματος ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Τὴν Κυριακή, 9η Αὐγούστου 2020, μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐγκαινίασε στοὺς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὸ νέο κατάστημα ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν. Ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε, μὲ τὴν  ἵδρυσή του ἱκανοποιεῑται ἕνα ἀπὸ μακροῦ ἐκφρασθὲν αἴτημα τοῦ ὀρθοδόξου κοινοῦ τῆς Βιέννης καὶ δίδεται ἡ δυνατότητα νὰ προμηθεύονται ἄμεσα οἱ πιστοὶ ἐκκλησιαστικὰ προϊόντα στὴ Βιέννη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐγκαίνια τοῦ νέου καταστήματος ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου Παϊσίου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου Παϊσίου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης

Τήν Κυριακή Ε΄ Ματθαίου καί μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἤτοι τήν 12ην Ἰουλίου 2020, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καί Καθηγουμένου αὐτῆς Παϊσίου Jung, καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Θεοκλήτου, μέ ἀφορμή τήν ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου Παϊσίου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle