Ἔναρξις σχολικοῦ ἔτους 2020-21 εἰς Graz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔναρξις σχολικοῦ ἔτους 2020-21 εἰς Graz

Τό Σάββατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz καί ἐτέλεσε ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τῆς μητρικῆς γλώσσης τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Πολιτισμοῦ, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας καί Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Μακρῆ καί τοῦ Ἀρχιδακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς διδασκούσης Σοφίας Ἀρκουμάνη, τῶν μαθητριῶν καί μαθητῶν τοῦ Τμήματος, καθώς καί τῶν γονέων καί κηδεμόνων αὐτῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔναρξις σχολικοῦ ἔτους 2020-21 εἰς Graz

Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στήν Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στήν Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης

Τό Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος τόν Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στήν Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γεν. Ἀρχ. Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Νικολίτση, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τοῦ Διευθύνοντος τοῦ Προξενικοῦ Γραφείου στή Βιέννη κ. Σοφοκλῆ Μανδαλίδη, τῶν Διδασκόντων καί Διδασκομένων, καθώς καί τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων αὐτῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στήν Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης

Ἀκύρωσις τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος στήν Αὐστρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀκύρωσις τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος στήν Αὐστρία

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αὐστρίας σᾶς πληροφορεῖ μετά λύπης, ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς τελετῆς Καταθέσεως τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς ὑπό ἀνέγερσιν πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, δέν θά πραγματωθεῖ ἐξαιτίας τῆς ἐξελίξεως τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19, ἀλλά καί τῆς γενικότερης κρίσεως στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις.  Παρά ταῦτα ἡ Κατάθεσις τοῦ Θεμελίου Λίθου θά πραγματωθεῖ τό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στίς 11:00 πρό μεσημβρίας στόν χῶρο ἀνεγέρσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου μέ τίς προσευχές καί ἱκεσίες τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Στήν τελετή θά παρευρεθοῦν ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος τοῦ Eisenstadt  κ. Ägidius Zsifkovics, ἀλλά καί ὁ Περιφερειάρχης τοῦ  Burgenland κ. Hans Peter Doskozil.

Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ Σχολείου εἰς Keszthely τῆς Οὑγγαρίας, τό ὁποῖο παρεπιπτόντως λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Οἰκονόμου Róbert Szentirmai καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς Μοναχῆς Ἀρσενίας Kupusz, τῶν Διδασκόντων καί Διδασκομένων μετά τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων αὐτῶν, εὐχόμενος στίς μαθήτριες καί στούς μαθητές καλή πρόοδο γιά τήν νέα σχολική χρονιά, ἐνῶ στό διδακτικό προσωπικό ὑπομονή καί καλή διάθεση στό ἔργο τους.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ».

Διαβᾶστε περισσόρτερα ἐδῶ.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle