Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της κ. Ἀρσενίου ἐκφράζει τήν θλίψη καί τά θερμά συλλυπητήριά της πρός τόν Κλῆρο καί τό καθόλου Ποίμνιο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ἀδόκητο χαμό τοῦ χαρισματικοῦ Προκαθημένου αὐτῆς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου

Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων

Διαβᾶστε περισσότερα: Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν...

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας γνωστοποιεῖ στοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων (17 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 2020) θὰ τηροῦνται οἱ ἀκόλουθες ὁδηγίες σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς της.

  • - Τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς ποὺ ἰσχύουν σήμερα.
  • - Τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα ἀλλὰ χωρὶς προσέλευση πιστῶν. Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ παρευρίσκεται ὁ μικρότερος δυνατὸς ἀριθμὸς προσώπων.
  • - Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία θὰ μεταδίδεται τὴν Κυριακὴ ζωντανά, ἀπὸ τὸ γνωστὸ δίαυλο Youtube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας στις 8 π.μ. Οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ συμπροσεύχονται ἀπὸ τὸ σπίτι. 
  • - Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ παραμένουν ἀνοικτοὶ γιὰ τοὺς πιστούς μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γιὰ προσωπικὴ προσευχὴ καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση. Κατὰ τὴν παραμονὴ στὸ χῶρο ἰσχύουν τὰ γνωστὰ μέτρα ὑγιεινῆς.
  • - Ἱερὰ Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου δὲν θὰ τελοῦνται.
  • - Κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Κηδείας ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία πενήντα (50) προσώπων, τηρουμένων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παροτρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐνισχύσεως τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ὅλων τῶν συναθρώπων μας. Παρακαλεῖ ἐπίσης νὰ συνεχισθεῖ ἡ συμπροσευχὴ κάθε βράδυ στὶς 20.00, ὥστε, παρὰ τὴν ἀπόσταση, νὰ παραμείνουμε καὶ πάλι ἑνωμένοι κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῶν περιορισμῶν. Διαβεβαιοῖ τοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ δέεται καθημερινὰ πρὸς τὸν Κύριο, οἱ Ἱερεῖς θὰ τελοῦν τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ θὰ ἀναπέμπουν ἱκετήριες δεήσεις πρὸ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ τῶν Ἱερῶν λειψάνων γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ καὶ τὸ τέλος τῆς πανδημίας. Ἂς ὑψώνεται „ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ“ καὶ ἡ προσευχή τῶν πιστῶν ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ὥστε μὲ τὴ βοήθειά Του νὰ εὐοδωθοῦν οἱ κοινὲς προσπάθειες καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ ἐπιτυχία οἱ νέες προκλήσεις τῶν καιρῶν.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας εἰς Βιέννην

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας...

Τήν 10η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τελέσθηκε στόν Ἱ.Μ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά Ὀνομαστήριά του κι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας...

Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Τήν 7ην καί 8ην Νοεμβρίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας τήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία. Τό ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου χοροστάστησε στό Ἱ.Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου στή Βουδαπέστη στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ μετά τό πέρας αὐτῆς οἱ πιστοί, ἀλλά καί οἱ Πατέρες πού διακονοῦν τήν Ἐξαρχία μας, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουν μαζί του καί νά λάβουν τήν εὐλογία του. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Μήνυμα τῆς Α.Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Α.Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ...

Πρὸς
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ ἀφορμὴ τὰ τραγικὰ γεγονότα τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020, στὴν ὄμορφη πόλη τῆς Βιέννης, τὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης, ἀπευθύνομε τὸ πατρικὸ καὶ καρδιακὸ αὐτὸ μήνυμα πρὸς ὅλους ἐσᾶς, τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Α.Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ...

Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz

Τήν Κυριακή 1 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀσίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία εἰς Graz, πού εἶναι ἀφιερωμένη στούς Ἁγίους Ἀναργύρους, καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου αὐτῆς Πρωτοπρεσβυτέρου  Δημητρίου Μακρῆ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle