Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ Ἑορτασμοὶ τοῦ Νέου Ἔτους 2024 στὸ Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδας Βιέννης

Περισσότερα...

Τὴν Δευτέρα, 1η Ἰανουαρίου 2024, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου Ἔτους 2024. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καὶ συμπαραστάθηκαν ὁ Πρωτοσύγκελος Ἀρχιμ. Μάξιμος Rudko, ὁ Ἀρχιερατικὸς Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Νικολίτσης, ὁ ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Ungureanu καὶ ὁ Πρεσβ. Ἀριστείδης Γανώσης. 

Περισσότερα...

Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν Χριστουγέννων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας 2023

Περισσότερα...

Τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς κατὰ σάρκαν Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔφτασε καὶ ἐφέτος σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας. Χάρη στὴν πρόνοια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας τελέσθηκαν στὸ Graz, Salzburg, Kufstein Innsbruck, Leoben καὶ Linz ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους τῶν οἰκείων ἐνοριῶν ἀκολουθίες τῶν Χριστουγέννων, ποὺ πλέον συνοδεύονται ἀπὸ κατηρτισμένους ἱεροψάλτες καὶ ἔτσι σὲ ὅλη τὴν Αὐστρία ὑπάρχει ἡ δυνατότητα οἱ πιστοὶ νὰ ἑορτάσουν κατανυκτικὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Μικροὶ ὅμιλοι ἔψαλλαν παντοῦ στὸ περιθώριο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τὰ παραδοσιακὰ κάλαντα.

Περισσότερα...

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου γιὰ τὰ Χριστούγεννα 2023

Περισσότερα...

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπευθύνει πρὸς τοὺς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τὴν Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξη γιὰ τὰ Χριστούγεννα μεταφέροντας τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τὶς εὐχές του γιὰ τὶς ἑορτὲς καὶ τὸ νέο ἔτος. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, γράφει, ἀπεκάλυψε τὸ Μυστήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἔδειξε στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «τὸν ἀληθινὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπο» καὶ διάνοιξε τὴν ὁδὸ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τῶν πιστῶν παρέχοντας εὐκαιρία «αὐτογνωσίας καὶ εὐχαριστίας καὶ ἀποκαλύψεως τῆς διαφορᾶς μεταξύ Θεανθρώπου καὶ «ἀνθρωποθεοῦ», συνειδητοποιήσεως τοῦ 'μεγάλου θαύματος' τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καὶ ἰάσεως τοῦ 'μεγάλου τραύματος' τῆς ἀλλοτριώσεως ἀπὸ τὸν Θεόν».
Καλεῖ ὅλους στὸν «καλὸν ἀγῶνα τῆς οἰκοδομῆς ἑνὸς πολιτισμοῦ εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς, κατὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος θὰ βλέπῃ εἰς τὸ πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου του τὸν ἀδελφὸν καὶ τὸν φίλον καὶ ὄχι τὸν ἐπίβουλον καὶ τὸν ἐχθρόν». Ὁ Χριστός, τονίζει ὁ Πατριάρχης, κόμισε στὸ κόσμο μας τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη. Ἡ ἐγκαθίδρυσις ὅμως τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ «ἀπαιτεῖ συμμετοχὴν καὶ συνεργίαν τῶν ἀνθρώπων».
Ἡ θρησκευτικὴ πίστη, ἂν δὲν εἶναι ἀλλοτριωμένη, ὑπογραμμίζει, εἶναι ἡ βάση γιὰ εἰρηνοποιητικὴ δράση στὴν κατατρεγμένη ἀπὸ τὴν βία, τοὺς πολέμους καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος ἀνθρωπότητα. Ἐγγυᾶται τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων «κεντρικὸν σημεῖον ἀναφορᾶς τῶν ὁποίων εἶναι ἡ προστασία τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ τῶν ἀτομικῶν, κοινωνικῶν, πολιτισμικῶν, οἰκονομικῶν καὶ περιβαλλοντικῶν ὅρων της», κατανοουμένων «εἰς τὴν ἀρχικὴν δυναμικήν των» ἐπ' εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 75ης ἐπετείου τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (10 Δεκεμβρίου 1948). Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατακλείοντας τὸ ἑόρτιο μήνυμά του, κλίνει εὐλαβικὰ τὸ γόνυ ἐνώπιον τῆς βρεφοκρατούσης Θεοτόκου.
Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου 2023

Περισσότερα...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στὸ μήνυμά του γιὰ τὰ Χριστούγεννα 2023 καλεῖ κλῆρο καὶ λαὸ νὰ ζήσει οὐσιαστικὰ τὰ Χριστούγεννα ὡς «σωτηριῶδες παρόν», ὡς διαχρονικὸ ἄγγελμα χαρᾶς πρὸς ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ κάθε φόβο. Διαπιστώνει ὅτι καὶ σήμερα οἱ ἄνθρωποι νοιώθουν ἔντονα τὸν φόβο ἐπηρεασμένοι ἀπὸ ἕνα σύνολο ἐξωτερικῶν καὶ προσωπικῶν παραγόντων. Ὁ Ἄγγελος κατὰ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση καλεῖ τοὺς βοσκοὺς νὰ μὴ φοβοῦνται γιατὶ γεννήθηκε γιὰ χάρη ὅλων ὁ Σωτῆρας, Ἐκεῖνος ποὺ ἐπτώχευσε γιὰ νὰ πλουτίσουν μὲ τὴν Χάρη Του οἱ ἄνθρωποι. Ἡ «πτωχεία» τῶν συνθηκῶν τῆς κατὰ σάρκαν Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς «κενώσεώς» Του ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὴν Σταύρωση ὥστε μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του νὰ ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀνοικτὸ τὸ δρόμο γιὰ τὴν κατὰ χάριν θέωση. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὰ χρέη, διώχνει τοὺς φόβους μας, μᾶς χαρίζει πλούσια τὰ ἐγκόσμια καὶ τὰ ὑπερκόσμια ἀγαθά Του. Κάθε ψυχὴ ποὺ θεωρεῖ παρελθὸν τὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας καὶ πιστεύει στὸ «ἐγκαινισμένο» μέλλον κατὰ τὸ ὁποῖο γίνεται καὶ πάλι «προσιτὴ ὡς νέα, ἡ ἄναρχος καὶ αἰώνιος Βασιλεία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ» δὲν διακατέχεται ἀπὸ φόβο. «Ὁ ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι Ἀγάπη καὶ "φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον". Γιὰ νὰ μένει ὁ ἀόρατος Θεὸς ἐντός μας, γιὰ νὰ γίνεται ἡ καρδιά μας φάτνη τῆς τελείας Ἀγάπης, ὀφείλομε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο», καταλήγει ὁ Μητροπολίτης.

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ χριστουγεννιάτικου μηνύματος

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2023 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Ἁγίων Προπατόρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη. Τὸν Σεβασμιώτατο συνόδευσαν λειτουργικὰ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Rudko, ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Νικολίτσης καὶ ὁ Πρεσβύτερος π. Ἀριστείδης Γανώσης.

Περισσότερα...

Χριστουγεννιάτικη Ἑορτὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης

Περισσότερα...

Τὸ Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παρευρέθη στὴ Χριστουγεννιάτικη Ἑορτὴ τῶν μαθητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ  Ναὸ Ἁγίας Τριάδος. Οἱ διδάσκοντες καὶ τὰ παιδιὰ εἶχαν ἑτοιμάσει πλούσιο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα μὲ παραδοσιακὰ κάλαντα, ἀπαγγελίες ποιημάτων καὶ παραστάσεις βασισμένες σὲ χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Παρουσιάσθηκαν ἐπίσης ἤθη καὶ ἔθιμα  ἀπὸ διάφορες περιοχές τῆς πατρίδος μας.

Περισσότερα...

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle