Χειροτονία Διακόνου στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Τό Σάββατο 23 Ἰανουαρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καί τῶν Πατέρων πού διακονοῦν τήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία, ἐτέλεσε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Beloiannisz κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Zsolt Füzesi, ὁ ὁποῖος προηγουμένως μετά τό πέρας τοῦ Ὄρθρου εἶχε χειροθετηθεῖ ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀπαμείας σέ Ὑποδιάκονο.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας ἐκφράζει τήν βαθύτατη θλίψη της γιά τήν ἀπώλεια τοῦ Καθηγητοῦ Erich Leitenberger, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης καί ὑποστηρικτής τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος σέ σχετική του δήλωση στό γνωστό πρακτορεῖο εἰδήσεων Kath Press σημείωσε, ὅτι ὁ ἀποθανῶν ὑπῆρξε σπουδαιοτάτη προσωπικότητα κι ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐνθρόνισής του στήν Αὐστρία κατά τό ἔτος 2011 τοῦ προσέφερε ἁπλόχερα τήν στήριξη καί τήν βοήθειά του. Ἐπίσης τόνισε, ὅτι ὑπῆρξε σημαντικός φίλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ μεγάλη προσφορά καί δράση στό πλαίσιο τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανῶν, γιά τήν ὁποία, παρότι εὐλαβής ρωμαιοκαθολικός χριστιανός, ἀγωνίστηκε μέ πάθος ἀντιμετωπίζοντας πάντοτε μέ σεβασμό καί ἀπόλυτη εἰλικρίνεια τίς λοιπές ὁμολογίες.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων στίς ὀρθόδοξες οὐκρανικές Ἐνορίες

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων στίς ὀρθόδοξες οὐκρανικές Ἐνορίες

Στίς 6 καί 7 Ἰανουαρίου 2021 οἱ ὀρθόδοξες οὐκρανικές Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐν Βιέννῃ καί Βουδαπέστῃ ἑόρτασαν συμφώνως τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου τήν κατά Σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου μας. Τό ἑσπέρας τῆς 6ης Ἰανουαρίου οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου καί τῆς Ἁγίας Ὄλγας, π. Γεώργιος Strugov καί π. Mykola Lesiuk, ἐτέλεσαν στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης τόν Μέγα Ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἐνῶ τήν ἑπομένη, ἤτοι τήν 7ην Ἰανουαρίου, τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος πλαισιούμενος καί ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rugyko, παρουσίᾳ περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τόν περιορισμό τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, τά ὁποῖα καί τηρήθηκαν μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων στίς ὀρθόδοξες οὐκρανικές Ἐνορίες

Τά Ἅγια Θεοφάνια 2021 στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Τά Ἅγια Θεοφάνια 2021 στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Τήν Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου 2021, ἤτοι τῶν Φώτων, ἑορτάστηκαν στίς καθόλου Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τῆς Ἐξαρχίας μας στήν Οὑγγαρία τά Ἅγια Θεοφάνια. Τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἰωάννου Νικολίτση, τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου Βουκίδη καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko, χωρίς τήν παρουσία πιστῶν ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τόν περιορισμό τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ. Βεβαίως τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως εἶχε τήν δυνατότητα νά μετέχει τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων μέσῳ τοῦ διαδικτυακοῦ τηλεοπτικοῦ μας καναλιοῦ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Τά Ἅγια Θεοφάνια 2021 στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας Ἀρσενίου

 

Ἡ Α.Σ. ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος στὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του καλεῖ ὅλους νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ βιώσουν τὴ βεβαιότητα τῆς Ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ  "...Δὲν μᾶς φοβίζει κάθε ἰός, ὅταν ἔχομε ἐντός μας τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ! " γράφει καὶ συνεχίζει, «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου ... » ὄχι γιὰ νὰ ἱδρυθεῖ μιὰ θρησκεία, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζεῖ ἀληθινὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ  ὁ κόσμος".

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσιάζει τὴν ἰσχύουσα γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς πραγματικότητα: " Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, λαμβάνει σάρκα «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου». Τέμνει τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, εἰσέρχεται «ἐνανθρωπήσας» στὴν πορεία τούτου τοῦ κόσμου, στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ νὰ δώσει στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς τὴ δυνατότητα νὰ γίνει παιδί Του". Στρέφει ἐπίσης τὴ σκέψη του ὁ Σεβασμιώτατος  πρὸς ἐκείνους στοὺς ὁποίους τὸ σωτήριο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν γίνεται κατανοητὸ ἢ καὶ ἀποδεκτό, ὑπενθυμίζοντας ὅτι  ὁ Κύριος καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν ἀκολουθήσει ἐν ἐλευθερίᾳ. " Λυπούμαστε καὶ προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν δεχθεῖ τὴν  δωρεὰ καὶ εὐλογία τῆς θείας υἱοθεσίας. Δὲν τοὺς κρίνομε ὅμως, δὲν ἐναντιωνόμαστε στὴν προσωπικὴ ἐπιλογή τους καὶ δὲν ἐκδικούμαστε... ", ὑπογραμμίζει ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας προτείνοντας στοὺς Χριστιανοὺς μιὰ ἀγόγγυστη πορεία,  μὲ ὑπομονή, ἀγάπη, καὶ μὲ προσανατολισμὸ τὸν Σωτῆρα Χριστό.

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2020

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2020 

"Τὰ Χριστούγεννα νὰ τὰ γιορτάσωμε ὡς Χριστιανοί, γιὰ νὰ δηλώσωμε τὴν ἀντίθεσή μας στὴν ἐκκοσμίκευση" τονίζει ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος στὴν Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξη γιὰ τὰ Χριστούγεννα 2020.

Κατὰ τὸν Πατριάρχη, ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀγαθὸ ποὺ χρειαζόμαστε γιατὶ ὁ παντέλειος Θεὸς ὑπάρχει ὡς τέλειος ἄνθρωπος καὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνει Θεός, ζῶντας μὲ τὸν τρόπο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τιμᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ δίνει ἀνυπέρβλητη ἀξία. Τὸ Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων,γράφει, βιώνεται διαρκῶς ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ὡς διακονία πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὶν τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου. Εἶναι τώρα παρὼν ὡς Θεάνθρωπος καὶ θὰ ἔλθει γιὰ νὰ κρίνει ζῶντας καὶ νεκρούς.

Ἡ ἀληθινή πίστη γιὰ τὶς δύο φύσεις τοῦ Θεανθρώπου διατυπώθηκε ὡς ὀρθόδοξο χριστολογικὸ δόγμα ἀπὸ τὴν Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδο καὶ ἐκφράζεται αἰσθητὰ μέσω τῶν μεστῶν θεολογικοῦ βάθους ἀρχιτεκτονικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπογραμμίζει ὁ Πατριάρχης.

Ἀναφερόμενος στὸ ἐπίκαιρο θέμα τῆς πανδημίας, θεωρεῖ ὅτι κλόνισε πολλά αὐτονόητα ὅπως τὴν ἰδέα τοῦ "Ἀνθρωποθεοῦ" καὶ τὴν ἀπαίτηση γιὰ θεραπεία. "Ὁ παρὠν βίος ὅμως δέν εἶναι ὁλόκληρη ἡ ζωή μας ... Ἡ θεραπεία εἶναι προσωρινὴ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου ποὺ θὰ ὑπερβοῦμε τελικὰ ἐν Χριστῷ... ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται  γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς κινδυνεύοντες, ἀναγνωρίζει τὴν αὐτοθυσία τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν καὶ προτρέπει νὰ  προσεγγίζουν τὸν  ἀσθενῆ  ὡς ἱερὸν πρόσωπον  ὄχι ὡς ἀριθμόν, ἢ περιστατικό".

Ὡς πρὸς τὴν παρουσία τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο ἡ Α. Θ. Π. διαπιστώνει:"Ὁ κόσμος πάσχει ὡς ἑνότητα. Τό κακὸ καί αἱ ἀρνητικότητες δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν... Ὁ Σωτήρας μας ὅμως δὲν παρεμβαίνει καὶ δὲν ἐξαφανίζει τὰ δεινὰ καταλύοντας τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου". Προτείνεται δὲ ὡς λύση ἡ συνεργασία καὶ ἡ ἀλληλεγγύη.

Εὔχεται, τέλος, ὁ Πατριάρχης "κατὰ τὸ ἐπερχόμενον ἔτος νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ πραγματοποίησις τῶν προγραμματισθεισῶν ἐκδηλώσεων διὰ τὴν νέαν γενεάν".  Ὥς ἀπάντηση στὶς ἀναζητήσεις τῆς νεότητος " ἡ Ἑκκλησία δίδει τὸ χαρούμενο μἠνυμα τῆς πορείας πρὸς τὴν τελικὴ φάση τῆς Δημιουργίας,  τῆς Νέας/Καινῆς κτίσεως, τὰ Ἔσχατα, ὅπου ἑδρεύει ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ".

Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἀπόδειξις

 

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle